Zawiadomienie o zwołaniu wyborów lidera grupy lokalnej Świecie-Chełmno

ZAWIADOMIENIE


Informuję, że na podstawie zalecenia Zarządu Regionu Kujawsko – Pomorskiego KOD z 22.09.2016 zwołuję wybory tymczasowego lidera Lokalnej Grupy KOD Świecie-Chełmno na dzień 5 października 2016 godz.18:00, w budynku Cechu Rzemiosł Różnych w Świeciu ul Słowackiego 16.


Porządek Zebrania:

1. Otwarcie Zebrania

2. Wybór przewodniczącego Zebrania. Głosowanie jawne

3. Przedstawienie porządku Zebrania

4. Głosowanie nad porządkiem Zebrania . Głosowanie jawne

5. Wybór trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej. Głosowanie jawne

6. Zgłaszanie kandydatur z sali

7. Wybory. Głosowanie tajne

8. Ogłoszenie wyników wyborów

9. Sprawy różne

10. Zakończenie Zebrania

Zuzanna Lewicka-Burek

Świecie, 27.09.2016