Porządek wyborów tymczasowych liderów grup lokalnych

Przykładowy Porządek Wyborów Lokalnych Liderów KOD w województwie kujawsko-pomorskim:

1. Otwarcie Zebrania przez dotychczasowego lidera Grupy Lokalnej
2. Wybór przewodniczącego Zebrania. Głosowanie jawne
3. Przedstawienie porządku Zebrania
4. Głosowanie nad porządkiem Zebrania . Głosowanie jawne
5. Wybór trzyosobowej Komisji Wyborczej. Głosowanie jawne
6. Zgłaszanie kandydatur z sali
7. Wybory. Głosowanie tajne
8. Ogłoszenie wyników wyborów
9. Sprawy różne
10. Zakończenie Zebrania

Porządek wyborów tymczasowych liderów grup lokalnych w formacie pdf