Uchwała nr I/5

Uchwała nr I / 5


Walnego Zebrania Członków Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Regionalnego
Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji
z dnia 11 września 2016 roku
w sprawie ochrony samorządności


Na podstawie § 46 pkt 9) Statutu Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji Regionalne Walne Zebranie Członków uchwala, co następuje:
Członkowie Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Regionalnego Komitetu Obrony Demokracji, zaniepokojeni zawłaszczaniem Państwa przez aktualnie rządzącą partię, ogromne nadzieje wiążą z enklawą demokracji, którą są demokratyczne samorządy lokalne.
Wspieranie samorządów w ich pozytywnych działaniach, współpraca z nimi na polach wspólnych zainteresowań obu stron, jest jednym z priorytetowych zadań grup lokalnych KOD.
Regionalne Walne Zebranie Członków zobowiązuje wszystkie struktury KOD w Regionie do aktywności w tym kierunku, do udziału w zbieżnych z KOD-owskimi działaniach samorządów, do docierania we współpracy z samorządami do obywateli, do wspierania prodemokratycznych i prospołecznych działań samorządów, do inspirowania działań budujących praworządność i społeczeństwo obywatelskie.
Stoimy na stanowisku, że wszystkie prodemokratyczne siły i organizacje w Polsce powinny współpracować i wzajemnie się wspierać.


Przewodniczący Regionalnego Walnego Zebrania Członków:


dr Jerzy Wieczorek


Uchwała nr I-5 w sprawie ochrony samorzadności w formacie PDF