Uchwała nr I/1

Uchwała nr I / 1

Walnego Zebrania Członków Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Regionalnego
Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji
z dnia 11 września 2016 roku
w sprawie ilości członków Komisji Skrutacyjnej podczas Regionalnego Walnego Zebrania
Członków w dniu 11 września 2016 roku


Na podstawie § 11 ust. 3 Regulaminu regionalnego walnego zebrania członków (delegatów) ustala się, że Komisja Skrutacyjna wybrana podczas Regionalnego Walnego Zebrania Członków w dniu 11 września 2016 roku liczyć będzie 7 członków.


Przewodniczący Regionalnego Walnego Zebrania Członków:

dr Jerzy Wieczorek

Uchwala nr I-1 w sprawie ilości członków komisji skrutacyjnej w formacie PDF