Uchwała nr I/3

Uchwała nr I / 3


Walnego Zebrania Członków Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Regionalnego
Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji
z dnia 11 września 2016 roku
w sprawie ilości członków Zarządu Regionalnego


Na podstawie § 46 pkt 3) Statutu Stowarzyszenia oraz w związku z § 52 ust. 1 Regulaminu regionalnego walnego zebrania członków (delegatów) ustala się, że Zarząd Regionu liczyć będzie 7 osób, w tym przewodniczący Zarządu.


Przewodniczący Regionalnego Walnego Zebrania Członków


dr Jerzy Wieczorek


Uchwała nr I-3 w sprawie ilości członków zarządu regionu w formacie PDF