Wybory 2017

W tym miejscu znajdą Państwo wszystkie informacje dotyczące naszych styczniowych wyborów oraz odsyłacze do związanych z nimi dokumentów.
Zapraszamy do śledzenia tej rubryki każdego, komu nie jest obojętne kogo i w jaki sposób będziemy wybierać do naszych regionalnych władz.
Tutaj też znajdą się wszystkie komunikaty i uchwały dotyczące Walnego Zgromadzenia naszego Regionu, jak i te uchwalone w czasie jego trwania.
(red)

Informacja dla członków Regionu Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia KOD
w sprawie rozliczenia finansów roku 2016

Opinia Regionalnej Komisji Rewizyjnej dot. sprawozdania finansowego za 2016 rok.
 

WYNIKI WYBORÓW REGIONALNEGO WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW KOD KUJAWSKO-POMORSKIEGO, TORUŃ 2017
Wyniki wyborów

PROTOKÓŁ REGIONALNEGO WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW KOD KUJAWSKO-POMORSKIEGO, TORUŃ 2017
Protokół I WRZC KOD , Toruń 2017

Teksty uchwał przyjętych przez Pierwsze Walne Regionalne Zebranie Członków KOD, Toruń 2017

 1. Uchwała nr I/3/2017 Walnego Zebrania Członków Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Regionalnego Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji z dnia 22 stycznia 2017 roku w sprawie ilości członków Zarządu Regionu kadencji 2017-2019 r.
  Uchwała nr I/3/2017
 2. Uchwała nr I/4/2017 Pierwszego Walnego Zebrania Członków Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Regionalnego Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji z dnia 22 stycznia 2017 roku: PROGRAM DZIAŁANIA KUJAWSKO-POMORSKIEGO ODDZIAŁU REGIONALNEGO STOWARZYSZENIA KOMITET OBRONY DEMOKRACJI
  Uchwała nr I/4/2017
 3. Uchwała nr I/5/2017 Pierwszego Walnego Zebrania Członków Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Regionalnego Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji z dnia 22 stycznia 2017 roku w sprawie finansów stowarzyszenia
  Uchwała nr I/5/2017
 4. Uchwała nr I/6/2017 Pierwszego Walnego Zebrania Członków Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Regionalnego Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji z dnia 22 stycznia 2017 roku w sprawie obrony samorządności
  Uchwała nr I/6/2017
 5. Uchwała nr I/7/2017 Pierwszego Walnego Zebrania Członków Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Regionalnego Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji z dnia 22 stycznia 2017 roku w sprawie przyjęcia Strategii działań komunikacyjnych i edukacyjnych
  Uchwała nr I/7/2017

_________

Oryginały protokołu oraz uchwał znajdują się w biurze Regionu (Toruń, ul. Sobieskiego 35) i są udostępniane do wglądu wszystkim zainteresowanym codziennie w godz. 17.00-19.00

* * *

Wszystkich chętnych do zapoznania się z omówieniem zmian w projekcie regulaminu naszego Regionalnego Walnego Zebrania Członków zapraszamy do lektury artykułu Mirosława Jackiewicza Zmiany w Regulaminie. Tekst znajdziecie Państwo na naszej stronie – wystarczy kliknąć TUTAJ

Informator dla uczestników Regionalnego Walnego Zebrania Członków

INFORMATOR

UCHWAŁA nr ZG/201/12/15/5
Zarządu Głównego Komitetu Obrony Demokracji z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zwołania pierwszego Regionalnego Walnego Zebrania Członków w Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Oddziale Stowarzyszenia
05-kujawsko-pomorskie-uchwala-zg-o-zwolaniu-rwzc-1


KOMUNIKAT WYBORCZY nr 1 z dnia 21 grudnia 2016 roku

Regulaminowa informacja w sprawie otwarcia procedury zgłaszania kandydatów na przewodniczącego Zarządu Regionu, na pozostałych członków Zarządu Regionu, na członków Regionalnej Komisji Rewizyjnej oraz na członków Regionalnego Sądu Koleżeńskiego w wyborach zarządzonych na dzień 22 stycznia 2017 roku
Komunikat Wyborczy nr 1

Załącznik do Komunikatu Wyborczego nr 1: Formularz zgłoszenia kandydata w wyborach Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji
Komunikat Wyborczy nr 1 załącznik


KOMUNIKAT WYBORCZY nr 2 z dnia 21 grudnia 2016 roku
w sprawie powołania Zespołu Roboczego ds. Wyborów w wyborach zarządzonych na dzień 22 stycznia 2017 roku oraz określenia zakresu jej zadań
Komunikat Wyborczy nr 2

Załącznik do Komunikatu Wyborczego nr 2: Zadania Zespołu Roboczego ds. Wyborów (ZRW)
Komunikat Wyborczy nr 2 załącznik

 

KOMUNIKAT WYBORCZY nr 3 z dnia 8 stycznia 2017 roku
Pełnomocnika ds. organizacji struktur stowarzyszenia „Komitet Obrony Demokracji”
Komunikat Wyborczy nr 3 z dnia 8 stycznia 2017 roku

Załączniki do Komunikatu Wyborczego nr 3:
1. Projekt Porządku Obrad Walnego Zebrania Członków Komitetu Obrony Demokracji Regionu Kujawsko-Pomorskie
Porządek Regionalnego Walnego Zebrania członków KOD kujawsko-pomorskie 22.01.2017

2. Projekt Regulaminu Walnego Zebrania Członków Komitetu Obrony Demokracji Regionu Kujawsko-Pomorskie
Regulamin Regionalnego Walnego Zebrania członków KOD kujawsko-pomorskie 22.01.2017

3. Formularz zgłoszenia kandydata w wyborach Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji
Formularz zgłoszenia kandydata

 

PROJEKTY UCHWAŁ zgłoszone przez Pełnomocnika ds. organizacji struktur stowarzyszenia, zatwierdzone przez Tymczasowy Zarząd Regionu:

1. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Walnego Zebrania Członków Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Regionalnego Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji
Uchwała 1 Regulamin Regionalnego Walnego – przyjęcie WZC

2. w sprawie zatwierdzenia Porządku obrad Pierwszego Walnego Zebrania Członków Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Regionalnego Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji
Uchwała 2 Porządek obrad – przyjęcie WZC

3. w sprawie ilości członków Zarządu Regionu kadencji 2017-2019 r.
Uchwała 3 Zarząd Regionu -przyjęcie WZC

4. w sprawie uchwalenia Program Działania
Uchwała 4 Program działania-przyjęcie WZC

5. w sprawie finansów stowarzyszenia
Uchwała 5 Finanse -przyjęcie WZC

6. w sprawie obrony samorządności
Uchwała 6 Obrona samorządności -przyjęcie WZC

7. w sprawie strategii działań komunikacyjnych i edukacyjnych
Uchwała 7 Edukacja i Media WZC