Wesprzyj KOD

baner-internet2

Drogie KODerki
Drodzy KODerzy
Szanowni Sympatycy Demokracji

roses-in-a-vase-1310287

roses-in-a-vase-1310287

Komitet Obrony Demokracji
powołany został z inicjatywy Zarządu KOD, w celu gromadzenia środków na realizację celów związanych z działalnością na rzecz demokracji i praw człowieka.

Działając dla dobra i na rzecz KOD, zbieramy pieniądze i finansujemy zaakceptowane przez Zarząd KOD przedsięwzięcia w poszczególnych regionach.

Podwójne zabezpieczenie w postaci odpowiedzialności własnej członków Komitetu i konieczności uzyskania akceptacji Zarządu KOD gwarantuje prawidłowe wydatkowanie środków.

Wpłaty zbierane są na rachunek bankowy:
14 1950 0001 2006 7267 0847 0005

Tytuł przelewu:
Darowizna KOD
Region Kujawsko-Pomorski