Włocławek

REFLEKSJE  NOWOROCZNE

REFLEKSJE NOWOROCZNE
Rok 2017 za nami. Chciałoby się powiedzieć słowami piosenki – „…To był rok, dobry rok…”. Niestety, nie był.
Mimo fali protestów rozlewających się po kraju, płonących świec pod sądami, autorytetów prawniczych wołających o opamiętanie i ostrzeżeń instytucji międzynarodowych – rządzący dalej  dewastowali ustrój państwa, oparty na trójpodziale władzy i gwarantowany Konstytucją, przyjętą w referendum. Za nic mając przy tym umowy międzynarodowe, które pozwoliły nam wstąpić do Unii Europejskiej.