JAR

“Był sobie las”

Był sobie las. Rozciągał się pomiędzy wioskami Wrzosy i Lisi Ogon a drogą prowadząca z Torunia na północ. Jako, że przyszło mu wyrosnąć na wydmach przeważały sosny – wielodniowe, z rozwichrzonymi koronami, ale nie brakowało też brzóz, olch i solidnych dębów.
Tak Pani Krysia Kuta zaczyna swoją opowieść o osiedlu, które powstaje w lesie…