Grupa lokalna

REFLEKSJE  NOWOROCZNE

REFLEKSJE NOWOROCZNE
Rok 2017 za nami. Chciałoby się powiedzieć słowami piosenki – „…To był rok, dobry rok…”. Niestety, nie był.
Mimo fali protestów rozlewających się po kraju, płonących świec pod sądami, autorytetów prawniczych wołających o opamiętanie i ostrzeżeń instytucji międzynarodowych – rządzący dalej  dewastowali ustrój państwa, oparty na trójpodziale władzy i gwarantowany Konstytucją, przyjętą w referendum. Za nic mając przy tym umowy międzynarodowe, które pozwoliły nam wstąpić do Unii Europejskiej.

Nadzieja umiera ostatnia

Autor: Ryszard Musielak Nadzieja umiera ostatnia
Bezwzględna, cyniczna, a jednocześnie ciesząca się wciąż dużym poparciem społecznym władza łamiąc Konstytucję i wszelkie standardy Państwa Prawa, nie patrząc na reakcję Europy i świata niszczy demokrację w Polsce. Likwidacja konstytucyjnego trójpodziału władz, poddanie sądownictwa kontroli i nadzorowi połączonej władzy ustawodawczo –  wykonawczej to właśnie likwidacja demokracji i Państwa Prawa. Nie znaczy to, że jutro zaczną zamykać nas do więzień i fałszować wybory.  ALE BĘDĄ MOGLI TO BEZKARNIE ZROBIĆ!

KOD uczcił żołnierzy Polski Podziemnej

KOD uczcił żołnierzy Polski Podziemnej
  Dzień 27 września jest w Polsce obchodzony jako  Dzień Polskiego Państwa Podziemnego. W toruńskich obchodach tego święta godnie uczestniczyli przedstawiciele Komitetu Obrony Demokracji.

            Na Placu Katarzyny przy tablicy poświęconej Dowódcom Pomorskiego Okręgu Armii Krajowej w trakcie oficjalnej miejskiej uroczystości,  wiązankę kwiatów z szarfą ”Żołnierzom Polski Podziemnej – Komitet Obrony Demokracji”, złożyła delegacja Zarządu Regionu z Przewodniczącą Aleksandrą Solecką na czele.

Relacja ze spotkania w Wejściówce - Grupa Lokalna Toruń z udziałem delegacji Zarządu Regionu

17 sierpnia odbyło się spotkanie GL Toruń, tym razem z przedstawicielami Zarządu Regionu (Ola Solecka, Roman Piotrowski i Przemek Roszek). Obecni byli także goście z włocławskiego i bydgoskiego KODu. Cokolwiek można powiedzieć o tym spotkaniu, na pewno należy stwierdzić, że nie brakowało na nim szczerości. Poruszono na nim kilka kontrowersyjnych spraw.

3 X VETO!

W niedzielę, 23 lipca o godzinie 17.00 pod toruńskim pomnikiem Mikołaja Kopernika zbierzemy się, aby wyrazić swój sprzeciw wobec niszczenia polskiej demokracji.

Portret socjologiczny polskiego wyborcy

Grupa Lokalna Powiat Toruński Ziemski. – 27 czerwca zorganizowała wykład pod tytułem „Portret socjologiczny polskiego wyborcy, czyli polscy wyborcy w działaniu” – wygłoszony przez panią dr Marię Wincławską