Składki członkowskie

Po przyjęciu do Stowarzyszenia, o czym otrzymacie Państwo informację drogą mailową lub listowną (w zależności od sposobu wypełnienia deklaracji członkowskiej), w kolejnym miesiącu zaistnieje obowiązek opłacania składek członkowskich.

 

Składki członkowskie i darowizny zadeklarowane przez Państwa w formularzu członkowskim prosimy wpłacać używając poniższych danych:

Odbiorca:
Komitet Obrony Demokracji

Numer rachunku:
78 2130 0004 2001 0746 1189 0001

Opis (tytuł przelewu):
imię i nazwisko, numer legitymacji członkowskiej osoby za którą jest wpłacana składka i darowizna,
okres za który jest wpłacana

Składkę członkowską można opłacać:
1.    W okresie miesięcznym, do ostatniego dnia miesiąca, za dany miesiąc;
2.    W okresie kwartalnym, do 15 dnia pierwszego miesiąca danego kwartału, jako trzykrotność składki miesięcznej, płatne z góry.
3.    W okresie półrocznym, do 15 dnia pierwszego miesiąca danego okresu  półrocznego, jako sześciokrotność składki miesięcznej, płatne z góry.
4.    W okresie rocznym, do 15 dnia pierwszego miesiąca danego okresu rocznego, jako dwunastokrotność składki miesięcznej, płatne z góry.

Przykłady opisu przelewu:
Jan Koderski, leg. nr 23948, składka i darowizna za lipiec 2017
Jan Koderski, leg. nr 23948, składka i darowizna za 3. kwartał 2017

 

Natomiast wszelkie dodatkowe darowizny celowe dla grup lokalnych i na cele statutowe Regionu Kujawsko-Pomorskiego, poza deklarowanymi w formularzu członkowskim, prosimy wpłacać na subkonto naszego Regionu, używając poniższych danych:

Odbiorca:
Komitet Obrony Demokracji

Numer rachunku:
14 1950 0001 2006 7267 0847 0005

Opis (tytuł przelewu):
imię i nazwisko, numer legitymacji członkowskiej – Darowizna dla KOD Region Kujawsko-Pomorski

Przykładowy tytuł przelewu:
Jan Koderski, leg. nr 23948 – Darowizna dla KOD Region Kujawsko-Pomorski
„Jan Koderski, leg. nr 23948 – Darowizna celowa na nagłośnienie wydarzenia GL Bydgoszcz w dniu 18 września 2017”

Darowizny przekazane w ten sposób będą przeznaczone na działalność bieżącą Stowarzyszenia w naszym regionie, zarówno dla zadań Zarządu Regionu jak i poszczególnych Grup Lokalnych, zgodnie ze wskazaniem w tytule przelewu.