Finanse KOD KP

Poniżej przedstawiamy podsumowanie przychodów i wydatków Regionu Kujawsko-Pomorskiego KOD za 2016 r.

Podsumowanie za I półrocze 2017 r. jest w przygotowaniu.

Przychody i wydatki Regionu