kod kp 3

Składki członkowskie

Składki członkowskie w zadeklarowanej sumie 10 lub 5 zł miesięcznie płacimy na konto:

Odbiorca:
Komitet Obrony Demokracji

Numer rachunku:
78 2130 0004 2001 0746 1189 0001

Opis (tytuł przelewu):
imię i nazwisko, numer legitymacji członkowskiej osoby za którą jest wpłacana składka i okres za który jest wpłacana

Przykłady opisu przelewu:

„Jan Koderski, leg. nr 23948, składka za lipiec 2017”