Działalność

WARTO BYĆ PRZYZWOITYM

Makary Wiskirski 24.04

            W trzecią rocznicę śmierci Władysława Bartoszewskiego, patrona Komitetu Obrony Demokracji

            "Profesor Bartoszewski był jedną z największych postaci Polski w minionym stuleciu. Był moim bohaterem, mentorem i starszym przyjacielem, na którego rady zawsze mogłem liczyć. Podziwiałem jego odwagę, szczerość i uczciwość. Wypowiadał się w najtrudniejszych sprawach, często narażając się na krytykę a czasem agresję tych, którzy wyrażali inne stanowisko. Był głosem naszego sumienia, kiedy inni woleli milczeć. Uwielbiałem jego poczucie humoru i pokorę. Z ciężkim sercem żegnam się z profesorem i zadaję sobie pytanie: Jaką Polskę będziemy mieć bez niego? Umiłowany Profesorze, dziękuję za wszystko." (Ryszard Schnepf, były Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Stanach Zjednoczonych)

 

            Władysław Bartoszewski miał niezwykle bogaty życiorys. Był historykiem, publicystą, dziennikarzem, pisarzem, działaczem społecznym, politykiem i dyplomatą. Jako siedemnastolatek uczestniczył w obronie Warszawy we wrześniu 1939 roku. Został aresztowany w 1940 roku i uwięziony w Auschwitz. Zwolniony w 1941, współpracował ze Związkiem Walki Zbrojnej, przystąpił do Armii Krajowej. Należał do katolickiego Frontu Odrodzenia Polski. Zaangażował się w działalność Tymczasowego Komitetu Pomocy Żydom „Żegota”. Był współpracownikiem Delegatury Rządu na Kraj, gdzie m.in. współorganizował pomoc dla uczestników powstania w getcie warszawskim w 1943 r. Uczestniczył w powstaniu warszawskim, awansowany na stopień podporucznika i odznaczony Krzyżem Walecznych. Po wojnie przez dwa lata był aresztowany przez bezpiekę, następne sześć lat spędził w więzieniu pod fałszywym oskarżeniem o szpiegostwo.

            Był ambasadorem RP w Austrii, dwukrotnie ministrem spraw zagranicznych, senatorem RP. W latach 2007 – 2015 był pełnomocnikiem Prezesa Rady Ministrów ds. dialogu międzynarodowego. Pełnił funkcję przewodniczącego Międzynarodowej Rady Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, przewodniczącego Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej, wiceprezesa, prezesa i prezesa honorowego Polskiego PEN Clubu, członka, sekretarza i kanclerza Kapituły Orderu Orła Białego, przewodniczącego rady Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, prezesa honorowego Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników, i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej Radio Wolna Europa im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego.

            Był pionierem pojednania polsko-niemieckiego i polsko-żydowskiego.

            Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski w roku 1963 a w 1966 tytułem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata – za pomoc udzielaną Żydom w czasie wojny. W 1986 roku przez Prezydenta RP na uchodźstwie uhonorowany Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. W 1995 roku otrzymał Order Orła Białego. Kawaler 11 wysokiej rangi odznaczeń zagranicznych. Posiadacz 12 doktoratów honoris causa i kilkudziesięciu innych tytułów i odznaczeń. Opublikował około 50 książek i prawie 1500 artykułów.

Na prośbę Zarządu Regionu Kujawsko Pomorskiego KOD przygotowałMakary Wiskirski.

Kontakt

Siedziba biura regionalnego:
ul. Mickiewicza 48/4
87-100 Toruń

Tel. +48 729 055 216
Dyżur Zarządu w  czwartki od 17.00 do 19.00

Telefony:

od 12.00 – 18.00
+48 729 055 216 (Toruń, Inowrocław, Grudziądz).
+48 798 714 589 (Włocławek)
+48 570 655 757 (Bydgoszcz)
e-mail: zarzad@kodkp.info
Redakcja: media@kodkp.info