kod kp 3

Inne Dokumenty

POSIEDZENIE ZARZĄDU REGIONU 09.01.2017 – SKRÓT PROTOKOŁU

Uczestnicy posiedzenia:

Przewodnicząca: Aleksandra Solecka,

Członkowie Zarządu: Zuzanna Lewicka-Burek, Andrzej Bobkowski, Marek Krupecki, Roman Piotrowski, Karol Słowiński,
Zaproszeni goście: Członkowie Rady Regionu,  Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego

Prowadził – na wniosek Przewodniczącej – Roman Piotrowski..

Przedstawiciele naszego Regionu pojadą w dniu 11.01.2016 r do Warszawy na wiec  pod Sejmem. Zarząd podjął uchwałę dotyczącą kryzysu parlamentarnego i naszych działań w tej sprawie  nr 2017/01/05/5.

Omówiono przygotowania do wtorkowej (10.01.2016) Debaty Programowej.

Omówiono Walne Zebrania Członków, które odbędzie się w dniu 22.01.2016. Poruszono  kwestię info o dojeździe. Omówiono kwestie organizacyjne. Wszystkim członkom KOD, zostały wysłane powiadomienia wraz z zachowaniem terminu przekazu, we czwartek 19.01.2016 zostaną dodatkowo wysłane sms-y z treścią przypomnienia. Wszystkimi sprawami organizacyjnymi zajmuje się zespół pod kierownictwem Jana Dokurno.

Dominującym tematem tego punktu posiedzenia była kwestia głosowania za pośrednictwem pełnomocnictw. W odniesieniu do § 45, p.7 obowiązującego statutu, gdzie mowa, że każdemu zwyczajnemu członkowi przysługuje jeden głos podczas głosowania. Karol Słowiński zauważył, że nie znajduje żadnej niezgodności pomiędzy regulaminem WZC, a Statutem, który jest podstawą naszej działalności. Krążące opinie prawne, przedstawione przez Andrzeja Bobkowskiego sugerują wątpliwości.   Podczas dyskusji podniesiono, że dopuszczenie do głosowania za pośrednictwem pełnomocnictw jest działaniem wbrew KOD oraz okazaniem złej woli. Istnieje duże  prawdopodobieństwo, że upoważniający mogą nie być  zaznajomieni z projektami uchwał, regulaminów oraz porządku obrad. Decyzją Zarządu Regionu głosowanie na WZC ma się odbywać zgodnie ze Statut oraz Regulaminem który zostanie poddany pod głosowanie.

Zostało przedstawione Sprawozdanie Finansowe. Członkowie zarządu zapoznali się z wszelką dokumentacją.

Podczas posiedzenia odbyła się dyskusja na temat potrzeby opracowania oświadczenia na temat naruszenia zasad finansowych i organizacyjnych przez niektórych członków Zarządu Głównego Stowarzyszenia KOD. Podjęte w tej sprawie Oświadczenie zostanie opublikowane na stronie Rady Regionów oraz stronie Zarządu Regionu

Kontakt

Siedziba biura regionalnego:
ul. Mickiewicza 48/4
87-100 Toruń

Tel. +48 729 055 216
Dyżur Zarządu w  czwartki od 17.00 do 19.00

Telefony:

od 12.00 – 18.00
+48 729 055 216 (Toruń, Inowrocław, Grudziądz).
+48 798 714 589 (Włocławek)
+48 570 655 757 (Bydgoszcz)
e-mail: zarzad@kodkp.info
Redakcja: media@kodkp.info