kod kp 3

Inne Dokumenty

Posiedzenie Zarządu Regionu – 17.11.2016

Miejsce posiedzenia: ul. Sobieskiego 35 w Toruniu (godz. 18:00-23:15)

Uczestnicy posiedzenia:

Przewodnicząca: Aleksandra Solecka, Członkowie Zarządu: Zuzanna Lewicka-Burek, Andrzej Bobkowski, Marek Krupecki, Roman Piotrowski, Karol Słowiński, Zaproszony gość- Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego: Ryszard Musielak.

Przewodnicząca zabrania Pani Aleksandra Solecka poinformowała o: zamianie ustawionego przed KPRM namiotu w Warszawie na przyczepę campingową oraz o przesyłaniu mailem do koordynatorów grup regionalnych najważniejszych ustaleń Zarządu Głównego. Główne informacje będą umieszczane na stronie www.ruch.kod.pl raz w miesiącu. Trwają prace przy organizacji sekretariatu w Zarządzie Głównym oraz zatrudnieniu zewnętrznego biura rachunkowego do prowadzenia księgowości stowarzyszenia KOD. Podała również informację Zarządu Głównego o tym, że trwają prace nad procedurą wydatkowania środków regionalnych oraz przyjmowania realizacji projektów. Przedstawiła komunikat Zarządu Głównego o wyborach do władz regionalnych w Polsce i przedstawiła kalendarz wyborczy. Zarząd Główny ustalił termin Regionalnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w celu wyboru pierwszych władz w regionie kujawsko-pomorskim na dzień 22 stycznia 2017 r. Ma on się odbyć w Toruniu. Osobą, która jest upoważniona do zwołania Walnego Zebrania Członków jest pełnomocnik Zarządu Głównego - Koordynator Regionalny - Aleksandra Solecka, nr.ZG/2016/11/15/1 Zarząd Główny KOD z dnia 15 listopada 2016 r.

Powołano zespół przygotowujący Walne Zebranie Członków.

Omówiono szczegółowo dotychczasowe działania grup zadaniowych.

Zarząd Regionu przejął obowiązki komisji do inicjowania i realizowania przedsięwzięć promujących współpracę miast i zażegnania sporów.

Przedstawiono i szczegółowo omówiono preliminarze wydatków KOD Kujawsko-Pomorskie przygotowane przez wszystkie grupy lokalne oraz omówiono szczegóły spotkania z Adamem Michnikiem w dniu 01.12.2016 r.

Ustalono termin sporządzenia sprawozdania finansowego od początku działalności KOD KujawskoPomorskie do 31 grudnia 2016 r.

Sprawozdanie to zostanie przekazane do Regionalnej Komisji Rewizyjnej oraz przedstawione członkom Zarządu.

Omówiono umowę wynajmu lokalu na biuro dla KOD Bydgoszcz.

Powrócono do problemu wyjaśnienia rozliczeń finansowych, inwetaryzacyjnych i lokalu przy ul. Gdańskiej 152 w Bydgoszczy (wyjaśnienie notatki z dnia 29.09.2016 r.).

 

Andrzej Bobkowski poinformował Zarząd, że sprawa jest w toku i że został powołany zespół zadaniowy w składzie: Aleksander Ochla, Franciszek Żmudziński, Danuta Matusik, Karol Słowiński.

Po zakończeniu prac Zarząd zostanie niezwłocznie poinformowany. Ponowiono prośbę o włączeniu się grup lokalnych do akcji zbierania książek dla biblioteki w Piechcinie - ostateczny termin zakończenia akcji 30 listopada 2016 r. oraz zobowiązano grupę lokalną Bydgoszcz do rozpropagowania akcji „Wrzuć pluszaka dla dzieciaka”.

 

W wolnych wnioskach Zarząd zajął się zgłoszonym problemem osób destrukcyjnie wpływających na funkcjonowanie grupy lokalnej Bydgoszcz oraz wyjaśniono zasady administrowania na stronach Grup Lokalnych - Lider grupy jest administratorem na stronie grupy ze wszystkimi przysługującymi mu uprawnieniami, jednakże dodawanie i usuwanie innych administratorów musi być uzgodnione z zespołem administrującym na danej grupie.

 

Następnie głos zabrał gość zaproszony na zebranie Zarządu Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego - Ryszard Musielak, który przedstawił sposób działania Sądu Koleżeńskiego i zachęcał do korzystania z pomocy osób bezstronnych wchodzących w skład Sądu w rozstrzyganiu sporów pojawiających się w regionalnym KOD.

Kontakt

Siedziba biura regionalnego:
ul. Mickiewicza 48/4
87-100 Toruń

Tel. +48 729 055 216
Dyżur Zarządu w  czwartki od 17.00 do 19.00

Telefony:

od 12.00 – 18.00
+48 729 055 216 (Toruń, Inowrocław, Grudziądz).
+48 798 714 589 (Włocławek)
+48 570 655 757 (Bydgoszcz)
e-mail: zarzad@kodkp.info
Redakcja: media@kodkp.info