kod kp 3

Inne Dokumenty

4 Zebranie Zarządu 13.10.2016r.

Dokończenie planu działań Zarządu. Punkt 6 - wymiana doświadczeń pomiędzy regionami.

Głównym źródłem kontaktu jest strona www.kodkp.info. Zdecydowano, iż należy spośród członków grupy wyłonić osoby chętne do fotografowania i opisywania wydarzeń.
Zaakceptowano utworzenie na w/w stronie nowej zakładki „Galeria”. Decyzją Zarządu Andrzej Bobkowski (lub tymczasowo wskazana przez niego osoba) otrzyma uprawnienia administratora strony bydgoskiej na fb.
Członkowie Zarządu mają się komunikować telefonicznie lub za pośrednictwem prywatnych wiadomości na stronie fb lub sms.

Manifestacja lub pikieta w Toruniu i Bydgoszczy odbędzie się pod hasłem: „Rok rządu. Dość!”. Zarząd rekomendował zorganizowanie PIKOD-u w Toruniu i w Bydgoszczy. Grupa bydgoska wystąpi w dniu 14.10.2016 z pismem o wyrażenie zgody na zajęcie placu na marsz lub pikietę oraz na postawienie PIKOD-u. Grupa bydgoska wyraziła chęć skorzystania z przygotowanego już przez grupę toruńską całego scenariusza wydarzenia..
Podczas wolnych wniosków zaakceptowano petycję skierowaną do Kuratorium Oświaty w
Bydgoszczy z dnia 30.09.2016 r. zgłoszoną przez pana Jana Dokurno oraz omówiono zbiórkę pieniężną podczas manifestacji/pikiety.

Obecni Członkowie Zarządu:

Zuzanna Lewicka-Burek
Danuta Stępkowska
Andrzej Bobkowski
Karol Słowiński
Marek Krupecki
Roman Piotrowski

Kontakt

Siedziba biura regionalnego:
ul. Mickiewicza 48/4
87-100 Toruń

Tel. +48 729 055 216
Dyżur Zarządu w  czwartki od 17.00 do 19.00

Telefony:

od 12.00 – 18.00
+48 729 055 216 (Toruń, Inowrocław, Grudziądz).
+48 798 714 589 (Włocławek)
+48 570 655 757 (Bydgoszcz)
e-mail: zarzad@kodkp.info
Redakcja: media@kodkp.info