kod kp 3

Inne Dokumenty

Posiedzenie Zarządu 29.09.2016 r. Skrót.

29.09.2016 r. w Toruniu przy ul. Sobieskiego 35

III Posiedzenie Zarządu.

Przedstawiono graficzne i tekstowe propozycje nowej gazetki Spośród najbliższych spraw omówiono min.:

• wyjazd do Warszawy na dyżur pod licznikiem w dniu 7/8.10.2016;
• spotkanie z panem Krzysztofem Łozińskim - Włocławek, Toruń, Bydgoszcz, Świecie Chełmno, Grudziądz, Inowrocław;
• omówienie sprawy tymczasowych wyborów liderów grup lokalnych
• omówienie planu działania Zarządu Regionu (Andrzej Bobkowski)

Do zadań Regionu na najbliższy czas zaliczono wspólną manifestację, pikietę, PIKODy w Regionie.
Podczas wolnych wniosków zgłoszony został temat zbierania książek dla biblioteki wiejskiej w regionie Inowrocławia oraz umieszczenie na stronie Kujawsko-Pomorskiej „Banku pomysłów”.

Kontakt

Siedziba biura regionalnego:
ul. Mickiewicza 48/4
87-100 Toruń

Tel. +48 729 055 216
Dyżur Zarządu w  czwartki od 17.00 do 19.00

Telefony:

od 12.00 – 18.00
+48 729 055 216 (Toruń, Inowrocław, Grudziądz).
+48 798 714 589 (Włocławek)
+48 570 655 757 (Bydgoszcz)
e-mail: zarzad@kodkp.info
Redakcja: media@kodkp.info