Inne Dokumenty

Posiedzenie Zarządu 22.09.2016 r. Skrót.

22.09.2016 r. odbyło się w Bydgoszczy na ul. Gdańskiej 152

II Posiedzenie Zarządu.
Omówiono zadania na najbliższy okres:

• Wyjazd do Warszawy 24.09.2016 r.;
• Konferencja w Toruniu zorganizowana przez PO;
• Spotkanie z Krzysztofem Łozińskim.

Następnym punktem Posiedzenia było omówienie zebrań i wyborów w Grupach Lokalnych.
Przyjęto następujące zadania Zarządu Regionu na najbliższy czas:

• opracowanie planu działania Zarządu Regionu
• sprawa zebrań Grup Lokalnych
• inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć promujących współpracę miast. Na początek ustaliliśmy 24-godzinny wspólny dyżur pod licznikiem KPRM i poinformujemy osoby chętne do uczestniczenia z całego Regionu;
• powołanie Regionalnych Zespołów Zadaniowych.


Podczas wolnych wniosków omówiono propozycję dopisania pana Andrzeja Bobkowskiego jako administratora na bydgoskiej grupie fejsbukowej

Kontakt

Siedziba biura regionalnego:
ul. Mickiewicza 48/4
87-100 Toruń

Tel. +48 729 055 216
Dyżur Zarządu w  czwartki od 17.00 do 19.00

Telefony:

od 12.00 – 18.00
+48 729 055 216 (Toruń, Inowrocław, Grudziądz).
+48 798 714 589 (Włocławek)
+48 570 655 757 (Bydgoszcz)
e-mail: zarzad@kodkp.info
Redakcja: media@kodkp.info