Inne Dokumenty

Posiedzenie Zarządu 15.09.2016 r. Skrót.

15.09.2016 r. odbyło się w Toruniu na ul. Sobieskiego 35 I Posiedzenie Zarządu.
Podjęto uchwałę: w sprawie przyjęcia zasad pracy Zarządu Regionu. W wyniku głosowania podjęto też decyzję dotyczącą podziału funkcji między poszczególnymi Członkami Zarządu:

1. Zuzanna Lewicka-Burek - Wiceprzewodnicząca Zarządu - koordynator grup
2. lokalnych
3. Andrzej Bobkowski - Wiceprzewodniczący Zarządu ds. logistyki i rozwoju
4. Karol Słowiński - Członek Zarządu ds. prawnych i organizacyjnych
5. Marek Krupecki - Członek Zarządu ds. PR
6. Roman Piotrowski - Skarbnik
7. Danuta Stępkowska - Sekretarz

  • Postanowiono, że Zarząd Regionu zwróci się z prośbą do członków Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego o ukonstytuowania się i informację w tej sprawieomówiono dodatkowo zredagowanie oświadczenia Zarządu w sprawie dotyczącej informacji na grupach FB o niezgodnościach Statutowych i wyborach w grupach lokalnych podejmowanych przez członków i sympatyków KOD, które została upublicznione na stronie Facebook Kujawsko-Pomorskiej.
  • Członkowie Zarządu omówili kwestię przejęcia lokalu przy ul. Gdańskiej 152 w Bydgoszczy. Zarząd Regionu zwróci się do powołanej Komisji Majątkowo-Finansowej o przedstawienie rozliczeń finansowych dotyczących ww. lokalu.
  • Omówiono kwestię wyjazdu w dniu 24.09.2016r. na marsz do Warszawy, który odbędzie się przy współudziale wszystkich Członków i Sympatyków KOD z całego Regionu.
  • Omawiano zadania na najbliższy czas w regionie i planowane zaproszenia pana Krzysztofa Łozińskiego oraz pana red. Nacz. Adama Michnika

Kontakt

Siedziba biura regionalnego:
ul. Mickiewicza 48/4
87-100 Toruń

Tel. +48 729 055 216
Dyżur Zarządu w  czwartki od 17.00 do 19.00

Telefony:

od 12.00 – 18.00
+48 729 055 216 (Toruń, Inowrocław, Grudziądz).
+48 798 714 589 (Włocławek)
+48 570 655 757 (Bydgoszcz)
e-mail: zarzad@kodkp.info
Redakcja: media@kodkp.info