kod kp 3

Inne Dokumenty

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU KUJAWSKO-POMORSKIEGO ODDZIAŁU REGIONALNEGO STOWARZYSZENIA „KOMITETU OBRONY DEMOKRACJI”

28.11.2017r. o godz. 17:30

W posiedzeniu wzięli udział członkowie Zarządu Regionu: Aleksandra Solecka, Ewa Mikuła, Agata Musiał, Roman Piotrowski, Przemysław Roszek, Tadeusz Kaniewski, Rafał Sobaszkiewicz.

Posiedzenie rozpoczęła Aleksandra Solecka, przedstawiając agendę zebrania i witając nowego członka Zarządu, Ewę Mikułę, która będzie pełnić funkcję sekretarza. Następnie omówiono nowy podział zadań wśród członków Zarządu.

W związku z tym podjęto decyzję o utworzeniu następujących zespołów:

  • do spraw organizacji wydarzeń regionalnych (odpowiedzialny R. Piotrowski),
  • do współpracy z samorządowcami (T. Kaniewski),
  • do współpracy z organizacjami pozarządowymi (R. Musielak),
  • do propagowania korzyści wynikających z przynależności do Unii Europejskiej (M. Wiskirski),
  • do sprawowania obywatelskiej kontroli wyborów (E. Mikuła),
  • do prowadzenia analiz w związku z działalnością KOD-u (R. Sobaszkiewicz).

W dalszej kolejności omówiono kwestie związane z koniecznością zmiany siedziby Biura Regionalnego. Omawiano również zamierzenia regionalnej polityki medialnej. Konkluzją było tutaj podkreślenie roli newslettera jako jednego z najlepszych narzędzi dodarcia do członków organizacji. Dyskutowano również nad przebiegiem manifestacji w obronie sądów, planowanych w dniach 5-8 grudnia br. Z kolei 17 grudnia odbędzie się w Toruniu spotkanie członków KOD z okazji drugiej rocznicy istnienia organizacji. Protokół sporządził Rafał Sobaszkiewicz

Kontakt

Siedziba biura regionalnego:
ul. Mickiewicza 48/4
87-100 Toruń

Tel. +48 729 055 216
Dyżur Zarządu w  czwartki od 17.00 do 19.00

Telefony:

od 12.00 – 18.00
+48 729 055 216 (Toruń, Inowrocław, Grudziądz).
+48 798 714 589 (Włocławek)
+48 570 655 757 (Bydgoszcz)
e-mail: zarzad@kodkp.info
Redakcja: media@kodkp.info