kod kp 3

Regionalny Sąd Koleżeński

Sprawozdanie z posiedzenia Regionalnego Sądu Koleżeńskiego.

Sąd2

Sprawozdanie z posiedzenia Regionalnego Sądu  Koleżeńskiego.

Dnia 3 marca 2020 r odbyło się   pierwsze posiedzenie Regionalnego Sądu Koleżeńskiego wybranego na  II Walnym Zebraniu Członków Komitetu Obrony Demokracji  Regionu Kujawsko Pomorskiego. 
W skład  Sądu wchodzą:

  • Andrzej Olszewski
  • Anna Koprowicz
  • Dariusz Pawlak
  • Jędrzej Daniel
  • Irena Musielak

            W trakcie zebrania dokonano wyborów, w wyniku których Sąd ukonstytuował się następująco:

Przewodniczący  :   Andrzej Olszewski
Zastępca Przew. :   Anna Koprowicz
Sekretarz           :   Irena Musielak
Członkowie        :  Dariusz Pawlak
                        :   Jędrzej Daniel

 Następnie zapoznano się ze statutowymi zadaniami, obowiązkami i zakresem działania Regionalnego Sądu Koleżeńskiego i  przedyskutowano zakres spraw jakimi Sąd powinien się zajmować. Przyświecać nam będą dwa cele: dobre relacje wewnątrz KOD i pozytywny obraz Stowarzyszenia na zewnątrz.     

            Na stronie kodkp.info opublikowany zostanie skład Regionalnego Sądu Koleżeńskiego, sposób kierowania spraw do Sądu oraz informacja o formie składania wniosków do Sądu.
Notatkę  przygotowała:  I. Musielak

 

                                                                       

Kontakt

Siedziba biura regionalnego:
ul. Mickiewicza 48/4
87-100 Toruń

Tel. +48 729 055 216

Telefony:

od 12.00 – 18.00
+48 729 055 216 (Toruń, Inowrocław, Grudziądz).
+48 798 714 589 (Włocławek)
+48 570 655 757 (Bydgoszcz)
e-mail: zarzad@kodkp.info
Redakcja: media@kodkp.info