Regionalny Sąd Koleżeński

Sposób składania wniosków do Sądu Koleżeńskiego Regionu Kujawsko Pomorskiego Komitetu Obrony Demokracji

Sposób składania wniosków do Sądu Koleżeńskiego
Regionu Kujawsko Pomorskiego Komitetu Obrony Demokracji:

 Wniosek o zajęcie się przez Sąd daną sprawą zgłosić należy drogą e-mailową na jeden z następujących adresów:

Sąd Koleżeński:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

lub

Zarząd Regionu:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

lub na adres pocztowy:
Regionalny Sąd Koleżeński 87-100 Toruń ul. Sobieskiego 35


Aby wniosek mógł być formalnie przyjęty, musi mieć formę pisemną.

Prosimy, by wniosek zawierał:

  • Imię i nazwisko lub nazwę regionalnego lub lokalnego organu władzy Komitetu Obrony Demokracji oraz dane kontaktowe wnioskodawcy,
  • Imię i nazwisko drugiej strony (ew. także dane kontaktowe)
  • Przedmiot sprawy – krótki opis kwestii spornej, czy skargi, ewentualnie roszczenie
  • Kroki jakie dotychczas zostały przez wnioskodawcę podjęte.

Uwaga: Aby Sąd mógł zająć się sprawą, strony, muszą być aktualnymi członkami KOD lub władzami Stowarzyszenia.

Za Sąd Koleżeński
Ryszard Musielak

Interpretacja Statutu

Toruń 03.07.2017r

Ryszard Musielak                                                                                Zarząd Główny

Przewodniczący                                                                      Komitetu Obrony Demokracji

Regionalnego Sądu Koleżeńskiego
Region Kujawsko Pomorski

            Zwracam się w imieniu Regionalnego Sądu Koleżeńskiego do Zarządu Głównego jako jedynego uprawnionego do interpretacji Statutu podmiotu o podanie interpretacji  & 22 pkt 5 Statutu.

„Członkowie komisji rewizyjnych oraz sądów koleżeńskich wszystkich szczebli nie mogą  być jednocześnie członkami innych władz Stowarzyszenia.”  


W szczególności chodzi o odpowiedź na pytanie, czy dopuszczalne jest łączenie funkcji Członka Krajowego Sądu Koleżeńskiego i Regionalnego Sądu Koleżeńskiego przez jedną osobę. Nie jest to pytanie teoretyczne, gdyż w naszym Sądzie ma miejsce właśnie taki przypadek. Jeden z członków naszego Sądu Regionalnego został wybrany do Krajowego Sądu Koleżeńskiego.

            Jednocześnie prosimy o podanie interpretacji także &24  pkt 1 Statutu:

„W trakcie kadencji, w miejsce ustępujących członków władz krajowych i terenowych  każdy organ władz Stowarzyszania ma prawo uzupełnić swój skład o dowolne osoby pod  warunkiem, że są one członkami Stowarzyszenia. Uzupełnienie członków organu w  powyższym trybie jest dopuszczalne, jeśli nie przekracza 1/3 składu tego organu.  Kadencja członków organu, którzy zostali powołani w jego skład w powyższy sposób,  kończy się wraz z upływem kadencji całego organu.”  

            Chodzi o wyjaśnienie czy oznacza to możliwość uzupełnienia składu do 1/3 członków w            trakcie trwania całej kadencji, czy też jednorazowo można dobrać do 1/3, a gdy zajdzie taka      potrzeba w kolejnej sytuacji można ponownie dobrać do 1/3 członków danego organu władzy.            Oczywiście w tej drugiej interpretacji umożliwiałoby to w trakcie kadencji wymienienie   więcej niż 1/ 3 startowego składu.

            Prosiłbym o możliwie szybką odpowiedź.

           
                                                                       Z KODowskim pozdrowieniem
                                                                                  Ryszard Musielak      

 Do wiadomości:
Zarząd Regionu Kujawsko Pomorskiego KOD
Członkowie Regionalnego Sądu Koleżeńskiego
Regionu Kujawsko Pomorskiego KOD

Kooptacja członka

W związk uz rezygnacją Jana Karola Słowińskiego Regionalny Sąd Koleżeński na mocy &24 pkt 1 Statutu powołuje w skład Sądu koleżankę Agnieszkę Modeńską

Za RSK Przewodniczący Ryszard Musielak

Kooptacja

Komunikat

W związku z rezygnacjadnia 19.05.2017 r kolegi Tadeusza Kaniewskiego Regionalny Sąd Koleżeński na mocy &24 okt 1 Statutu KOD dokoptowuje do skladu kolegę Jana Karola Słowińskiego.

Przewodniczący RSK

Ryszard Musielak

I Posiedzenie

Toruń 8.02.2017r


Regionalny Sąd Koleżeński

            Dnia 07 lutego 2016 r odbyło się w siedzibie Zarządu Regionu  inauguracyjne posiedzenie Sądu Koleżeńskiego wybranego na  I Walnym Zebraniu Członków Komitetu Obrony Demokracji  Regionu Kujawsko Pomorskiego.  
            Tym razem Sąd jest już w pełni legalny, ma przed sobą trzyletnią kadencję. Pewnym utrudnieniem w początkowym okresie jest brak Regulaminu, który uchwalić musi Krajowy Sąd Koleżeński. Ale nie jest to przeszkoda w pełnieniu przez Sąd Regionalny swoich zadań.

            Zapoznano sie dokładnie ze statutowymi zadaniami, obowiązkami i zakresem działania Regionalnego Sadu Koleżeńskiego. Dokonano wyborów wewnętrznych, w wyniku których Sąd ukonstytuował się następująco:

Przewodniczący :   Ryszard Musielak

Zastępca Przew. :   Wojciech Zarzycki

Sekretarz            :   Andrzej Olszewski
Członkowie        :  Tadeusz Kaniewski
                           :   Krzysztof Ołtarzewski


            Następnie opracowano uproszczoną instrukcję zgłaszania spraw do Sądu Koleżeńskiego. Przedyskutowano zakres spraw jakimi Sąd powinien się zajmować. Przyświecać nam będą dwa cele: dobre relacje wewnątrz KOD i pozytywny obraz Stowarzyszenia na zewnątrz. Uzgodniliśmy, że wstępne postępowanie w zgłoszonych drobnych sprawach będą badane i moderowane indywidualnie, za porozumieniem członków Sądu, a dopiero w razie problemów z załatwieniem sprawy lub w przypadku spraw poważniejszych Sąd działał będzie w większym składzie - minimum 3 osobowym.   

            Na stronie kodkp.info opublikowany zostanie skład Regionalnego Sądu Koleżeńskiego, sposób kierowania spraw do Sądu oraz informacja o formie składania wniosków do Sądu.

                                                            
                                                                Notatkę  przygotował

                                                                  Ryszard Musielak                      

Kontakt

Siedziba biura regionalnego:
ul. Sobieskiego 35
87-100 Toruń
Dyżur Zarządu w  czwartki od 17.00 do 19.00

Telefony:

od 12.00 – 18.00
+48 793 491 647 (Toruń, Inowrocław, Grudziądz).
+48 798 714 589 (Włocławek)
+48 570 655 757 (Bydgoszcz)
e-mail: zarzad@kodkp.info
Redakcja: media@kodkp.info