kod kp 3

Regionalna Komisja Rewizyjna

I zebranie Komisji Rewizyjnej 31.01.2017

Jan Dokurno 5 lutego 2017
Dnia 31 stycznia 2017 r. w siedzibie Zarządu Regionu przy ul. Sobieskiego 35 w Toruniu odbyło się pierwsze zebranie członków Komisji Rewizyjnej Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Regionalnego Stowarzyszenia Komitetu Obrony Demokracji.

Omówiono status prawny Komisji i dokonano wyborów wewnętrznych w wyniku których Komisja ukonstytuowała się następująco:
Przewodnicząca: Ewa Mikuła
Z-ca Przewodniczącego: Franciszek Żmidziński
Sekretarz: Aleksandra Basikowska
Następnie podjęto decyzję o terminie kolejnego zebrania Komisji, które odbędzie się po ukonstytuowaniu Głównej Komisji Rewizyjnej.

Kontakt

Siedziba biura regionalnego:
ul. Mickiewicza 48/4
87-100 Toruń

Tel. +48 729 055 216

Telefony:

od 12.00 – 18.00
+48 729 055 216 (Toruń, Inowrocław, Grudziądz).
+48 798 714 589 (Włocławek)
+48 570 655 757 (Bydgoszcz)
e-mail: zarzad@kodkp.info
Redakcja: media@kodkp.info