Publicystyka

Brońmy Wolnych Sądów, Wolnych Wyborów, Wolnej Polski!

autor: Aleksandra Solecka 22 listopada 2017

28 niezależnych organizacji społecznych , w tym Komitet Obrony Demokracji napisało na temat propozycji Prezydenta i PiS dotyczących uzależnienie wbrew Konstytucji sądów od władzy m.in. „….wprowadzenie powyższych zmian spowoduje, że Polska definitywnie przestanie być demokratycznym państwem prawa. Jeśli zabraknie niezależnych sądów powszechnych, to nic nie stanie na przeszkodzie, by w przyszłości bez posiadania wystarczającej większości, ograniczone zostały prawa i wolności obywatelskie zapisane w Konstytucji.”
W lipcu wyszliśmy tłumnie na ulice miast i miasteczek w całej Polsce! Teraz organizacje, które organizowały obywatelskie protesty w tym Komitet Obrony Demokracji wzywają ponownie do obrony Państwa Prawa.
Ktoś musi im powiedzieć NIE.

Przyzwoici Obywatele Regionu Kujawsko Pomorskiego muszą tak jak w lipcu dać świadectwo, że nie ma zgody na niszczenie trójpodziału władzy, na niszczenie Państwa Prawa.
Być może w najbliższych dniach i tygodniach idea wolnych od polityków sądów zostanie ostatecznie pogrzebana przez Sejm, Senat i Prezydenta.
Być może PiS do spółki z Prezydentem i tak przejmą władzę nad Sądami i zniszczą niezależność sądownictwa…
Ale nie możemy być wśród tych, którzy się na to zgadzają i nie zaprotestują!

 Wzywam wszystkim członków i sympatyków KOD, wszystkich Obywateli dla których Państwo Prawa jest wartością nadrzędną w piątek o godz 19.00 przed Sąd Okręgowy w Toruniu ul Piekary 51 i przed Sądy we wszystkich miastach Regionu na protest przeciwko przejmowaniu Sądów przez PiS!

Aleksandra Solecka 
Przewodnicząca
Zarządu Regionu Kujawsko Pomorskiego
Komitetu Obrony Demokracji

Kontakt

Siedziba biura regionalnego:
ul. Mickiewicza 48/4
87-100 Toruń

Tel. +48 729 055 216
Dyżur Zarządu w  czwartki od 17.00 do 19.00

Telefony:

od 12.00 – 18.00
+48 729 055 216 (Toruń, Inowrocław, Grudziądz).
+48 798 714 589 (Włocławek)
+48 570 655 757 (Bydgoszcz)
e-mail: zarzad@kodkp.info
Redakcja: media@kodkp.info