kod kp 3

Publicystyka

ZAMACH STANU.

352x500

Autor: Roman Spandowski
Pełzający (jak go dotąd określano) zamach stanu pełzał, pełzał i wreszcie dopełznął do swojego hardkoru. I stał się semantycznie całkowitym przewrotem ustrojowym. Wczoraj doszło do czołowego zderzenia fundamentalnych dla Europy oraz Unii Europejskiej wartości i praw fundamentalnych z bezprawiem radośnie tworzonym pod pozorem naprawy niedoskonałej rzeczywistości społecznej. Dodajmy tu jeszcze, że w/w wartości i prawa europejskie zostały przez państwo polskie zaakceptowane w traktatach z Kopenhagi, a zwłaszcza z Lizbony. Słowo się rzekło, kobyła u płotu – to po staropolsku, a pacta sunt servanda (umów trzeba dochowywać) – to po łacinie, czyli w języku nowożytnej i chrześcijańskiej dyplomacji.

Czytaj dalej

KOD wobec wyborów

Autor: Ryszard Siuda

wyboryKOD1My, koderzy, powinniśmy porzucić jakiekolwiek nadzieje na skuteczne kształtowanie postaw polityków. Nie ma żadnego powodu przypuszczać, by nasze środowisko politycznych laików (nauczycieli, inżynierów, przedsiębiorców, urzędników, …) było bardziej kompetentne w uprawianiu polityki niż ci, którzy zajmują się polityką i tylko polityką

Czytaj dalej

Co po Białymstoku?

Autor: Roman Spandowski

białystok

Bardzo długo ostatnio trapił mnie problem  - jaka jest różnica między niewiedzą a głupotą, czy wreszcie złem. Po wczorajszych wydarzeniach w Białymstoku podczas Marszu Równości mam z tym już poznawczy spokój. To naprawdę to wszystko jedno. Bo od agresywnej niewiedzy do jawnego zła tylko jeden mały kroczek. Ale czy mnie go doświadcząć?

Czytaj dalej

Nie bądźmy obojętni!

kodeks

Autor: Roman Spandowski

Rządzi nami partia, która się nazywa… Ech tam! Zaoszczędźmy sobie szczegółów, bo i tak każdy to wie, a ja tę nazwę przytaczając, musiałbym użyć szacownych dużych liter (z wyjątkiem spójnika „i”), a tego bym już chyba nie zniósł.

Rządzi nami partia, która się nazywa… Ech tam! Zaoszczędźmy sobie szczegółów, bo i tak każdy to wie, a ja tę nazwę przytaczając, musiałbym użyć szacownych dużych liter (z wyjątkiem spójnika „i”), a tego bym już chyba nie zniósł.

Czytaj dalej

Kontakt

Siedziba biura regionalnego:
ul. Mickiewicza 48/4
87-100 Toruń

Tel. +48 729 055 216

Telefony:

od 12.00 – 18.00
+48 729 055 216 (Toruń, Inowrocław, Grudziądz).
+48 798 714 589 (Włocławek)
+48 570 655 757 (Bydgoszcz)
e-mail: zarzad@kodkp.info
Redakcja: media@kodkp.info