kod kp 3

Co robić?

Co dalej po wyborach

Ryszard Musielak 30.11.2018

W dniach 6 XI w Toruniu oraz 13 XI w Bydgoszczy odbyły się w gronie działaczy i sympatyków KOD oraz  ekspertów dyskusje mające na celu podsumowanie  wyborów samorządowych i zastanowienie się co z  nich  wynika  dla  KODu i opozycji. 

Sumarycznie w obu spotkaniach uczestniczyło 17 osób.
            Wprowadzeniem była socjologiczna analiza wyników wyborów. Stworzyły one nową, otwartą sytuację, ale z przewidywaniem na ich podstawie wyników następnych wyborów trzeba być ostrożny. Wybory samorządowe są specyficzne i różnią się także co do elektoratu z innymi. Te wybory to nie było głosowanie za KO lecz przeciw PiS.  Zwrócono uwagę, że PiS osiągnął już swoje apogeum, a anty-PiS ma jeszcze przynajmniej rezerwy.
            Dyskusję wzbudziła kwestia jak KOD powinien się zachować w następnych wyborów. Zdecydowana większość uczestników uznała, ze KOD nie powinien przystępować do wyborów, co oczywiście nie znaczy, że członkowie KOD nie mogą być kandydatami, ale nie pod szyldem KOD.
            Kontrowersje budziło jaką strategię powinna wybrać opozycja - jeden blok AntyPiS, dwa bloki liberalny i socjalny albo trzecia możliwość, nowy podział sceny politycznej. Za jednoczeniem się opozycji przemawia ordynacja oraz premia od wyborców za jedność. Ale z drugiej strony suma głosów wyborców różnych partii wcale nie jest równa poparciu jakie otrzyma ich koalicja.
            Jednym z tematów edukacji prowadzonej przez KOD powinno być uświadamianie ludziom, że w wyborach nie szukamy naszych "klonów" ideowych, lecz partii, która  w największym stopniu spełnia nasze  oczekiwania, a nie jest z nimi tożsama.
            Rozważano kwestię wprowadzenia zmian statutowych pozwalających na uzyskanie przez jednostki regionalne naszej organizacji osobowości prawnej.  Oznaczałoby to daleko idącą autonomiczność regionów nie tylko pod względem finansowym, ale także w zakresie podejmowania i koordynacji jakichkolwiek działań. Organizacja z jednej strony mogłaby uzyskać większą sprawność, szczególnie organizacyjno-finansową, z drugiej mogłaby stracić na swojej ogólnopolskiej spójności. Nie ma zdecydowanego argumentu na rzecz jednej z obu możliwości. Ale zdaniem uczestników jest to sprawa, którą dziś nie warto się zajmować.
            Próbowano zdefiniować priorytety działań KOD.  Stwierdzono wyczerpanie się na obecnym etapie potencjału "protestu" jako podstawowego działania KOD.  Nie podważano , że w sytuacji tego wymagającej KOD będzie protesty organizował, ale nie może to być naszym jedynym ani też priorytetowym działaniem.
            Uznano ważność „zagospodarowania” - najlepiej przez KOD -  XXX rocznicy 4. Czerwca, czyli zainicjowanie uroczystych obchodów tego ważnego wydarzenia.
            Zastanawiano się nad celowością PIKODÓW. Zdania były podzielone, ale większość zdawała się przychylać do opinii, że są one  potrzebne w małych miejscowościach.
            Zgoda ogólna była co do uznania za jeden z priorytetów w działalności długofalowej KOD samokształcenia działaczy oraz prowadzenia zewnętrznej akcji edukacyjnej skierowanej w dużej mierze do młodych ludzi, ale nie tylko.
            Za ważne uznano konsolidację Grup Lokalnych co może odbywać się jedynie w działaniu. Wspólna praca powoduje zarówno wzmacnianie się Grup jak i zwiększanie się ilości osób aktywnych.

                                                  Na podstawie sprawozdań Makarego Wiskirskiego i Ryszarda Siudy
                                                                                     zebrał  Ryszard Musielak

Kontakt

Siedziba biura regionalnego:
ul. Mickiewicza 48/4
87-100 Toruń

Tel. +48 729 055 216

Telefony:

od 12.00 – 18.00
+48 729 055 216 (Toruń, Inowrocław, Grudziądz).
+48 798 714 589 (Włocławek)
+48 570 655 757 (Bydgoszcz)
e-mail: zarzad@kodkp.info
Redakcja: media@kodkp.info