kod kp 3

Co robić?

Czy Paryż wart jest mszy?

Anna Stawikowska 7.08.2018

Dnia 7 sierpnia w Lubiczu odbyło się jubileuszowe, 25 spotkanie Grupy Dyskusyjnej Regionu Kujawsko- Pomorskiego KOD. Jak na tę wyjątkową okazję przystało frekwencja była rekordowa (13 osób, w tym Przewodnicząca ZR Aleksandra Solecka i przedstawiciele Zarządów Grup Lokalnych Bydgoszcz, Toruń i Powiat Toruński).

Gospodarz zebrania Ryszard Musielak witając zebranych podkreślił unikalność tej grupy w skali kraju zarówno ze względu na systematyczność spotkań, jak i ciągłość prac zespołu, który działa nieprzerwanie od 2,5 roku.

Ryszard przypomniał, że temat spotkania to "Czy Paryż wart jest mszy, czyli czy KOD powinien wyraźnie zaangażować się w wybory. Co dalej z KODem?" i zaproponował następujący porządek obrad.

  1. Relacja z Walnego Zjazdu KOD – Makary Wiskirski.
  2. Informacja o sytuacji w Regionie - Aleksandra Solecka
  3. Możliwe formy zaangażowania się KOD w wyborach – Jarosław Zaremba
  4. Dyskusja

Relacjonując Zjazd, który odbył się w Warszawie w dniach 30 czerwca-1 lipca Makary podkreślał poprawę atmosfery wewnątrz KOD, chociaż obrady  były burzliwe. Komisja Statutowa opracowała przyjętą zmianę statutu pozwalającą kandydować członkom władz KOD do rad samorządowych. Uzupełniony został skład Krajowej Komisji Rewizyjnej co umożliwia dalsze zgodne ze Statutem działanie KOD.
            Aleksandra Solecka przedstawiła sytuację w Regionie. Zwróciła uwagę na brak podziałów czy konfliktów wewnętrznych w KOD, co nie jest w skali kraju regułą. Grupy lokalne świetnie sobie radzą, odbyły się protesty pod sądami i akcja "koszulkowa". KOD w naszym regionie liczy 560 członków. Mamy 4 przedstawicieli we władzach ogólnopolskich. W Zarządzie Głównym jest Aleksandra Solecka, w Krajowym Sądzie Koleżeńskim Andrzej Olszewski i na Zjeździe wybrany do Krajowej Komisji Rewizyjnej został Rafał Sobaszkiewicz z Inowrocławia. Nasz przedstawiciel w Radzie Regionów, Przemysław Roszak  jest osobą odgrywającą tam pozytywną rolę.
            Jarosław Zaremba przedstawił kwestie, które jego zdaniem należałoby rozważyć podejmując decyzję co do stopnia ewentualnego zaangażowania się KOD w wybory samorządowe.

Ryszard Musielak zaproponował dyskusję na temat form możliwego zaangażowania się w wybory:  pomiędzy wejściem do Koalicji Obywatelskiej, a udziałem w Obywatelskiej Kontroli Wyborów (OKW). Każdy z obecnych kolejno zabrał głos i okazało się, że większość jest zgodna co do kilku kwestii. Należy organizować imprezy pro frekwencyjne z udziałem wszystkich komitetów wyborczych (to, że zapewne nie wszystkie to zaproszenie przyjmą, to już inna sprawa). Zasadniczą działalnością KOD powinna być  praca w Obywatelskiej Kontroli Wyborów i właśnie akcje pro frekwencyjne. Dobrze byłoby przy kontroli wyborów współpracować z innymi organizacjami pozarządowymi takimi jak Fundacja Batorego czy Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Koledzy z Bydgoszczy podzielili się swymi działaniami i i ciekawymi pomysłami dotyczącymi działalności około wyborczej i nie tylko. Wyrażona została nadzieja, że pozostałe Grupy Lokalne skorzystają z tych pozytywnych wzorów.

Przy okazji mowa była o tym, że organizatorzy Punktów Informacyjnych KOD muszą być aktywni, pierwsi wychodzić do ludzi, mówić prostym językiem nawet o trudnych sprawach, a podczas demonstracji ulicznych trzeba ich scenariusz przygotować i go przestrzegać tak, by inicjatywy nie przejmowali uczestnicy demonstracji . Używanie agresywnego języka i haseł czy „załatwianie swoich spraw” zamiast mówienia na tematy, wokół których manifestacja została zorganizowana nie przysparza nam zwolenników ani sympatii obojętnych, a nawet zraża wiele osób.

Należy pamiętać, że badania naukowe pokazują, że klucz do wygranej z PIS leży w zwiększeniu frekwencji. Należy skoncentrować się na realizacji tego zadania i podnosić własne kompetencje.

Po 4 godzinach spotkanie dyskusyjne zakończono. Mamy dużo pracy, a czasu coraz mniej!!!

                                                 Spisała: Anna Stawikowska

Kontakt

Siedziba biura regionalnego:
ul. Mickiewicza 48/4
87-100 Toruń

Tel. +48 729 055 216

Telefony:

od 12.00 – 18.00
+48 729 055 216 (Toruń, Inowrocław, Grudziądz).
+48 798 714 589 (Włocławek)
+48 570 655 757 (Bydgoszcz)
e-mail: zarzad@kodkp.info
Redakcja: media@kodkp.info