kod kp 3

Co robić?

Notatka z dyskusji

Jarosław Zaremba 20.04

17 kwietnia odbyło się spotkanie dyskusyjne poświęcone wymianie opinii na kilka tematów dotyczących KODu dzisiaj; poniżej ich syntetyczne streszczenie.

KOD wykazał się zdolnością mobilizacyjną, która jednak z upływem czasu okazuje się wyraźnie mniejsza. Ruch kodowski jest dziś jednym z uczestników szerszej panoramy inicjatyw i przedsięwzięć typu obywatelskiego. Ale KOD pozostaje stowarzyszeniem licznym i o zorganizowanej strukturze.

Otwartym problemem jest więc wokół czego i w jaki sposób budować motywację wśród zaangażowanych w ruch, poszerzać ich grono, a także pokazywać żywotność organizacyjną stowarzyszenia i zwiększać zainteresowanie jego aktywnością. Ważną rolę mogą tu odegrać przedsięwzięcia koordynowane w skali kraju, nie tylko centralne, ale i lokalne, jak np. organizowane w tym samym terminie w różnych miejscach „miesiące tematyczne” proponowane właśnie przez Zarząd Główny. Szczególne miejsce zajmuje zaangażowanie się KODu w ruch obywatelskiej kontroli wyborów. Aby temat ten stał się nośny wśród członków KODu, ważne jest pojawianie się bieżących, czytelnych i łatwo dostępnych informacji na temat stanu organizacyjnego projektu OKW: co i kiedy w tej kwestii się dzieje i będzie dziać, w jaki sposób zainteresowani mogą włączać się w te działania, w jaki sposób zdobyć wiedzę niezbędną do uczestniczenia w tym z sensem itd. Widoczna aktywność okołowyborcza KOD może mieć też znaczenie jako sposób na rozszerzanie przekonania o wadze aktu wyborczego. Wypróbowaną metodą działania „na zewnątrz” są PIKODy i to nie tylko tam, gdzie działają grupy lokalne, ale, co nawet ważniejsze, w miejscach, gdzie nie ma struktur stowarzyszenia. Ważne jest dobre przygotowanie tematyczne, merytoryczne, materiałowe, przekaz powinien być konkretny. Bardzo cenne obustronnie są bezpośrednie rozmowy w czasie ich trwania. Cenne są akcje, które nawet nie niosą bezpośredniego i widocznego skutku, np. akcje zbierania podpisów, które obok zaangażowania w konkretnej sprawie mają element integracyjny. Istotna jest aktywność typu edukacyjnego i samokształceniowego, zarówno akcyjna, np. organizowanie ciekawych spotkań czy prelekcji, informacja o imprezach innych organizatorów, jak i własna, prowadzona systematycznie (dyskusyjna, wszechnicowa).

W rozmowie uczestniczyli Grzegorz Kot, Ryszard Musielak, Aleksander Ohla, Ryszard Siuda, Makary Wiskirski, Jarosław Zaremba

                                                                                         Notatkę sporządził Jarosław Zaremba

 

Kontakt

Siedziba biura regionalnego:
ul. Mickiewicza 48/4
87-100 Toruń

Tel. +48 729 055 216
Dyżur Zarządu w  czwartki od 17.00 do 19.00

Telefony:

od 12.00 – 18.00
+48 729 055 216 (Toruń, Inowrocław, Grudziądz).
+48 798 714 589 (Włocławek)
+48 570 655 757 (Bydgoszcz)
e-mail: zarzad@kodkp.info
Redakcja: media@kodkp.info