kod kp 3

Co robić?

Co z tym społeczeństwem obywatelskim?

Ryszard Musielak 4.02.2017

  Notatka z 23 spotkania think tanku Kujawsko Pomorskiego KOD
                                          31.01.2018 Przysiek

           

            Zaproponowanym tematem była dyskusja o tym jak KOD może konkretnie działać na rzecz społeczeństwa obywatelskiego i jak protestować.
Na początku Przewodnicząca Zarządu Regionu zapoznała nas z aktualną sytuacją KOD w kraju i w Regionie. Przekazała informacje o najważniejszych najbliższych działaniach KOD.
Następnie dyskusja nieco zdryfowała w kierunku zdiagnozowania kondycji KOD oraz perspektywy zaktywizowania ruchu i zwiększenia jego wpływu na rzeczywistość.


Zgodziliśmy się, że istniejący w Polsce podział społeczeństwa nie jest tak oczywisty i prosty jak nam się dotąd wydawało. To nie "socjal" i brak wiedzy, lecz znacząca zmiana świadomościowa, dotycząca nie tylko Polski, jest ważnym elementem kryzysu demokracji liberalnej. Zwracają na to uwagę nie tylko wyniki bieżących sondaży poparcia, ale i głębszych analiz  socjologicznych, które opisaną „wieloaspektowość” zauważają i relacjonują (np. omawiane niedawno szeroko wyniki badań w mieście nazwanym Miastko - które także na naszych spotkaniach były dyskutowane).

I nasze przekonanie o bezwzględnej racji jednej strony, o tym że problemem jest wytłumaczenie wyborcom PiS o ważności demokracji, Konstytucji  prawa niczego nie załatwi. Po prostu nasze rozumienie tych pojęć nie jest uniwersalne, nie wszyscy zarówno w Polsce jak i w Europie się z nim zgadzają. Zwrócono uwagę na postępującą "mała stabilizację" jak w czasach PRL. To zwiększa wymagania  wobec KOD, bo trudniej mobilizować dziś ludzi niż np w czasie stanu wojennego.

            Nie kwestionuje to kierunku naszego działania. Przekonanie do naszego rozumienia tych pojęć niezdecydowanych, wypracowanie przekonujących argumentów wspierających "europejskość", uzasadniających praktyczne, a nie ideologiczne przewagi demokracji liberalnej nad autorytaryzmem to wyzwania , którym musimy podołać, by żyć w demokracji której chcemy. Pamiętając o tym, że większość świata wcale w takim systemie nie żyje!

            Rozmowa o działalności informacyjnej KOD doprowadziła do pieniędzy. Konieczny jest profesjonalny PIAR. KOD musi swój przekaz skonkretyzować, przełożyć na język zrozumiały dla odbiorców. Dziś obrona demokracji, prawa, Konstytucji, wolności  to nie są już oczywiste hasła. Wielu ludzi rozumie je inaczej niż my. Co nie znaczy, że nie mają pozostać naszym zasadniczym strategicznym  celem..Ale sposób robienia tego w praktyce to zadanie dla fachowców


            No ale co z tym społeczeństwem obywatelskim?


            Budować je trzeba zaczynając od siebie. KOD wcale nie jest jak dotąd przykładem "obywatelskości". Brakuje w KOD komunikacji pionowej (w obie strony)  i poziomej, brakuje zrozumienia przez członków, wagi przestrzegania "prawa" - czyli Statutu i obowiązujących w organizacji zasad. Zmiana takiej sytuacji w KOD to pierwszy  krok na drodze do społeczeństwa obywatelskiego.


 Kierunki działania.

 1. Samokształcenie - zaproponowano comiesięczne spotkania typu "wszechnicowego" oraz spotkania z ludźmi przyciągających nie tylko KODerow i zarażenie tą koncepcją wszystkich ośrodków. Rozmawiano o liście spikerów na cały rok.
 2. Młodzi. Bez nich staniemy się gabinetem figur woskowych. Znalezienie zarówno treści dających szanse dotarcia do nich jak i odpowiedniej formy (nie gazety, teksty pisane itp) a raczej różne media elektroniczne, filmiki, memy, You tube itd.
 3. Współpraca z NGO. To bezdyskusyjne. Nie jesteśmy ani jedyni ani najlepsi.
  4 Ogromna i decydująca rola środków masowego przekazu (w tym internetu) w docieraniu do sympatyków oraz otoczenia - rzecznik, budowanie przekazu (co i komu chcemy powiedzieć)
  5. Zasadą powinien być stały dwustronny kontakt i wymiana informacji z członkami. (Newsletter krajowy i regionalny)
 4. Malo wykorzystaną metodą nacisku, ale i integracji środowiska, są masowe akcje podpisów, pisania listów, wizyt i telefonów do biur poselskich, różnych przedstawicieli władzy czy mediów. To ważna metoda oddziaływania.
  7 . Udział w działaniu okołowyborczym. Jak powiedziała Ola Solecka, Obywatelska Kontrola Wyborów to nie tylko wysyłania KODerów do Komisji Wyborczych, ale przede wszystkim działanie profrekwencyjne, spotkania z partiami i komitetami wyborczymi, z kandydatami, edukowanie wyborców o co w tych wyborach chodzi.
  8. Sprawę protestów potraktowaliśmy raczej marginalnie. Dziś nie jest czas na demonstracje. Ale gdy taka potrzeba się pojawi to nie można rozmieniać się na drobne. Konieczna jest właściwa częstotliwość, wyraźny cel, zachowanie równowagi między dużymi akcjami ogólnopolskim

       i (w Warszawie , choć nie tylko), a jednoczesnymi akcjami w wielu miastach Polski.

            Ponadto w rozmowie pojawiły się nieomawiane bardziej szczegółowo tematy:

 1. Kwestia ewentualnego listu Zarządu Głównego KOD do UE w sprawie wspierania praworządności w Polsce oraz stanowiska europosłów w tej kwestii.
 2. Kwestia włączenia się KOD w Regionie do obchodów 50 rocznicy "Wydarzeń marcowych"
 3. Inicjatywa Zarządu Regionu, by przekonać ZG do stworzenia szeroko rozpowszechnianego, kilkuminutowego filmu promującego udział i ważność wyborów samorządowych. Byłoby to działanie mające na celu zwiększenia frekwencji wyborczej, ale i budujące obraz KOD jako organizacji w sposób konkretny wspierającą demokrację.
 4. Pojawił się pomysł by Obchody Święta Narodowego Trzeciego Maja miały charakter rodzinno – piknikowy i przy okazji można urządzić konkurs dla dzieci, w którym nagrodami będą książeczki na temat demokracji.
 5. Kolejną spektakularną akcją KOD mógłby być organizowany przez Region lub Grupy Toruń i Powiat koncert na błoniach nad Wisłą, otwarty dla społeczeństwa, zawierający KODowski przekaz.

       23 spotkanie naszej grupy dyskutującej - w zmieniającej się formule i składzie - odbyło się niemal dokładnie w drugą rocznicę pierwszego spotkania powołanego przez Przewodniczącą Zespoły doradców. Czas leci!                                              

                                                                                   Ryszard Musielak

Kontakt

Siedziba biura regionalnego:
ul. Mickiewicza 48/4
87-100 Toruń

Tel. +48 729 055 216

Telefony:

od 12.00 – 18.00
+48 729 055 216 (Toruń, Inowrocław, Grudziądz).
+48 798 714 589 (Włocławek)
+48 570 655 757 (Bydgoszcz)
e-mail: zarzad@kodkp.info
Redakcja: media@kodkp.info