kod kp 3

Co robić?

"Co dalej z KOD po 2 latach"

Iwo Bohr 7.01.2018

Sprawozdanie z dyskusji w ramach  grupy na Magnoliowej  "Co dalej z KOD po 2 latach"

Spotkanie odbyło się dnia 4 stycznia 2018, uczestniczyli w nim:

Ryszard Musielak (prowadzący), Andrzej Olszewski, Jarek Zaremba, Ryszard Siuda, Olek Ohla, Grzegorz Kot, Makary Wiskirski, Jan Dokurno i piszący te słowa Iwo Bohr.

Dyskusja była podzielona na dwie zasadnicze części:

  1. Aktualna sytuacja (1.1. Kraj, 1.2 KOD)
  2. Nasza przyszłość

 

1.1 Aktualna sytuacja w kraju

Dyskusję zagaił Ryszard Musielak. Stwierdził on, że potrzeba takiej dyskusji wynika z przejścia KOD do jak to nazwał "fazy refleksyjnej". Wiąże się to z tym, że po dwóch latach działania pojawia się potrzeba zastanowienia się nad strategią i metodami dalszej aktywności  wraz z wyczerpywaniem się popularności dotychczasowych działań, które można by nazwać "protestacyjnymi". Komentując sytuację ogólnokrajową stwierdził, że PiS cieszy się dużym i niesłabnącym poparciem w sondażach.  Przyczyn tego faktu nie można redukować do takich czy innych błędów, czy niedoskonałości metodycznych sondaży. Obrazu dopełnia słabnąca i rozdrobniona opozycja, która nie jest zdolna przekonać do siebie większych grup społecznych. Nawet środowiska przeciwne PiS pozostają zdezorientowane, nie wiedząc jak się zachować i kogo popierać.

W tym punkcie dyskusja była ożywiona. Dyskutanci zwracali uwagę na najważniejsze w ich mniemaniu przyczyny popularności PiS. Wskazano zarówno na "podarki socjalne" ze słynnym 500+  na czele jak i na czynniki godnościowe, ideologiczne. Podkreślono, że po "aideologicznych" czasach rządów PO, których symbolem stała się polityka "ciepłej  wody w kranie", ludzie z chęcią przyjęli ofertę ideową PiS, tym bardziej, że jest to oferta niewymagająca i schlebiająca najniższym, pierwotnym  instynktom. Daje ona poczucie moralnej wyższości wypływające jedynie z faktu przynależności do wspólnoty narodowej i wzbudza poczucie zawiści wobec "złych elit". Zwrócono także uwagę na opis obecnej sytuacji  politycznej w Polsce w kontekście szerszych procesów zachodzących na zachodzie. Szczególnie interesującego podsumowania analiz w tym zakresie dokonał Jacek Żakowski w swoim artykule pt. "22 tezy o sytuacji i wyjściu" opublikowanym w  numerze noworocznym tygodnika „Polityka”. Autor przychyla się w nim do stwierdzenia, że w polityce zachodniej dochodzi do zmiany paradygmatu głównie z przyczyn związanych z globalizacją. Populiści dają proste recepty na to jak sobie radzić z problemami czasów przejściowych. Wyzwaniem dla demokratów jest przedstawienie kontrpropozycji, które nie powinny być  prostym wezwaniem  do przywrócenia poprzedniego porządku politycznego. W szczególności partie polityczne powinny zacząć prowadzić bardziej otwartą i transparentną  politykę a także ograniczyć praktykę podejmowania decyzji w zaciszu gabinetów.

1.2. Sytuacja w KOD

Przechodząc do sytuacji w KOD przewodniczący zwrócił uwagę na fakt, że trudno znaleźć odpowiedzi na zasadnicze  pytania także ze strony Zarządu Głównego. Nie odbyła się jeszcze druga, programowa część Walnego Zebrania Delegatów, która była planowana na czas do końca roku, który właśnie minął. Makary wyjaśnił, że opóźnienie to związane jest ze skomplikowaną sytuacją w regionie mazowieckim i koniecznością wybrania tam nowych delegatów. Ostatnim przejawem aktywności władz krajowych KOD był kontrowersyjny tekst Krzysztofa Łozińskiego na temat popularnych ostatnio zagadnień elit i chamstwa „Zdjąć aureolę z mordy chama” http://studioopinii.pl/archiwa/184061

  1. Propozycje działań

Dyskutanci zwracali uwagę na różne problemy KOD, ale dominującym motywem było podnoszenie  konieczności otwarcia się naszego Stowarzyszenia na inne organizacje o podobnych celach, dotarcie do młodych i nie do końca przekonanych. W tym kontekście ciekawe są wyniki mini-sondy przeprowadzonej przez Andrzeja Olszewskiego wśród młodych pracowników. Osobną ważną sferą aktywności powinna być interakcja z partiami i nakłanianie ich do realnej otwartości na społeczeństwo obywatelskie, a także przezwyciężanie naturalnej w normalnych okolicznościach konkurencji pomiędzy partiami  demokratycznymi  na rzecz współpracy czy też tworzenia koalicji, co jest konieczne w sytuacji niszczenia państwa prawa.  Jarek zwrócił także uwagę na kwestię ustosunkowania się KOD do obchodów stulecia odzyskania niepodległości i planowanego przez prezydenta Dudę referendum konstytucyjnego.

Padło też wiele głosów o konieczności zaangażowania się w wybory samorządowe. Uczestnicy zgodzili się że KOD nie powinien sam stawać w wyborach czy też w ramach list partyjnych. Pojawiła się jednak trudność w zdefiniowaniu na czym ten udział miałby polegać, poza kontrolą uczciwości głosowania i pomocy w dotarciu do lokali, dla  tych którym będzie to sprawiać trudność, a nie będą mogli oddać głosu drogą korespondencyjną. Zwrócono uwagę na słaby komponent polityczny w wyborach do rad gmin i burmistrzów w naszym regionie. Ponadto wszystko wskazuje na to, że w tej gestii nie będzie niespodzianek, przynajmniej jeśli chodzi o Bydgoszcz i Toruń. Jedynymi wyborami, w których czynnik polityczny będzie grał zasadniczą rolę są wybory do Sejmiku. Póki co jednak nieznane są żadne szczegóły co do formy w jakiej w tych wyborach będzie brać opozycja.

Podsumowując tę część dyskusji Ryszard Musielak podkreślił wagę działań skierowanych do wewnątrz, mobilizacji i uaktywniania jak największej liczby członków w regionie, których na "papierze" jest pokaźna liczba, ponad pięciuset. Istotne jest samokształcenie i edukacja obywatelska obejmująca zagadnienia takie jak moderowane dyskusje programowe: szukanie nowych idei porządkujących ład po PiS, a także promocja idei konstytucyjnych i podstawowych wartości demokratycznych. Powinna temu towarzyszyć budowa struktur do realizacji podejmowanych zadań. Ponadto Makary wnioskował, że skupienie się KOD na działaniach edukacyjnych powinno iść w parze z ograniczeniem się do organizowania protestów tylko w kluczowych dla państwa sprawach i uniknięcie rozpraszania energii na wiele małych wydarzeń, które mogą prowadzić do utraty zainteresowania nimi. Jako przykład ilustrujący sensowność działań z dziedzin edukacyjnych podał zainteresowanie członków i sympatyków KOD rozsyłanymi materiałami do lektury w ramach "Wszechnicy KOD".  Makary zasugerował też promocję stworzenia i wyłaniania społecznego Trybunału Konstytucyjnego, społecznego Parlamentu i społecznej ambasady RP w UE.

Wnioski

W celu wysondowania przeważających poglądów, pod koniec dyskusji przewodniczący przeprowadził dwa głosowania. W odpowiedzi na pytanie, czy wybory samorządowe powinny stanowić priorytet w najbliższej działalności KOD głosy były podzielone po równo (3 za, 3 przeciw, 3 wstrzymujące się). Bardziej klarowna była odpowiedź na następne, niejako pomocnicze pytanie: "czy KOD powinien się skoncentrować na budowie społeczeństwa obywatelskiego?". Większość odpowiedziała tak. Taka więc była opinia zebranych. Uważam, że dyskusje nad tymi priorytetami warto byłoby przeprowadzić też w szerszym gronie grup lokalnych naszego regionu.

 Sprawozdanie spisał
 Iwo Bohr

Ps. W planie spotkania było też zajęcie się tematami:
A może  priorytetem powinno być naciskanie na Europę, by wymusiła cofnięcie działań rządu wykluczających Polskę z grona europejskich państw demokratycznych?
Czy tworzenie programu dla społeczeństwa obywatelskiego na nowe czasy? Art. Żakowskiego "22 tezy..."
Czy kontynuacja oporu, a jeśli tak, to jakie metody?
Czasu nie starczyło, ale to ciągle tematy do dyskusji

Kontakt

Siedziba biura regionalnego:
ul. Mickiewicza 48/4
87-100 Toruń

Tel. +48 729 055 216

Telefony:

od 12.00 – 18.00
+48 729 055 216 (Toruń, Inowrocław, Grudziądz).
+48 798 714 589 (Włocławek)
+48 570 655 757 (Bydgoszcz)
e-mail: zarzad@kodkp.info
Redakcja: media@kodkp.info