Co robić?

Kochajcie się zamiast czynić wojnę!

Autor: Anna Stawikowska
Jestem córką Antoniego Stawikowskiego. W latach siedemdziesiątych mój tata był działaczem opozycji demokratycznej, później został wybrany Przewodniczącym Zarządu Regionu Toruńskiego „Solidarności”. W stanie wojennym prawie rok przesiedział w więzieniu, później działał w podziemiu aż do „Okrągłego Stołu”, gdzie przy stole d/s. reform politycznych reprezentował opozycję. Kiedy reaktywowano oficjalną „Solidarność” przewodził jej do pierwszych wyborów jednocześnie stojąc na czele Komitetu Obywatelskiego. Sam nie kandydował do Sejmu, co było ewenementem na skalę krajową. Jak mówił wybrał lepszych od siebie. Kiedy premier Tadeusz Mazowiecki zaproponował mu tekę ministra odmówił, argumentując podobnie. Wrócił do astronomii.

Czytaj dalej

Władek na białym koniu nie przyjedzie

Makary Wiskirski 12 lipca 2017

Wszystkie dobre wydarzenia polityczne w Polsce po 1989 roku wynikały po trosze z cudu, po trosze ze starannego intelektualnie wypracowania. Na drugi cud nie ma teraz co liczyć. Sytuację kolejnej zmiany trzeba wypracować.

10 lipca na Placu Zamkowym w Warszawie zebrało się kilka tysięcy zdeterminowanych Polaków. Byli gotowi ponieść różnego rodzaju konsekwencje, włącznie z utratą własnego bezpieczeństwa, aby przyczynić się do zmiany obrotu spraw politycznych w Kraju na pożądany kurs. Gdy na placu pojawił się Władysław Frasyniuk, zgromadzonych ogarnął entuzjazm. Skandowano, na powitanie i wielokrotnie później: „Władek, Władek”. Ale „Władek” nie krzyknął „Na Kowno!”. Władysław Frasyniuk, jak prawdziwy Mojżesz, nie obiecał łatwej drogi i szybkiego dojścia do Ziemi Obiecanej bez-PiSowej Polski. Pokazał pustynię, na której w toku procesu musi dokonać się oczyszczenie i przeobrażenie społeczeństwa:

  1. Zachowujmy wartości w Państwie, w najmniejszej nawet miejscowości, w społeczeństwie oraz wśród polityków; jeżeli w życiu publicznym brakuje nam czegokolwiek, to wartości,

    Czytaj dalej

Wyzwanie dla myślących

Autor " Ryszard Musielak

Pojawił się w ostatnio (26 stycznia br.) ciekawy, kontrowersyjny i tym samym zachęcający do dyskusji artykuł programowy Dominika Stajnbarta „Co Dalej?”

Już się cieszyłem na burzę na stronie, ciekawe polemiki, dyskusje, a tu cisza. Podobnie było po niezwykle inspirującym artykule mojego przyjaciela Makarego Wiskirskiego: „Priorytety dla opozycji parlamentarnej i nieparlamentarnej. Priorytety dla społeczeństwa” z 29 listopada 2016r. Trochę mnie to zaskoczyło. Czyżby coś z nami było nie tak? Może warto się zastanowić.

Chcemy prowadzić szeroką akcję edukacyjną, budować społeczeństwo obywatelskie, uczyć nasze otoczenie zachowań demokratycznych, obywatelskich. A rozmawiać umiemy tylko o personaliach, aferach i o tym jakby tu ponarzekać na ten niedobry PiS? Sentencja łacińska uczy: Lekarzu, lecz się sam. Na pewno od tego powinniśmy zacząć.

Czytaj dalej

Priorytety dla opozycji parlamentarnej i pozaparlamentarnej. Priorytety dla społeczeństwa

Autor: Makary Wiskirski

Rok temu Polacy byli pewni, że Prawo i Sprawiedliwość, w wyniku wygranych wyborów parlamentarnych oraz mając wsparcie w wybranym cztery miesiące wcześniej prezydencie, zaprowadzi swoje porządki w ramach obowiązującego systemu prawa. Mało kto przypuszczał jednak, że „dobra zmiana” będzie oznaczała permanentne łamanie Konstytucji i innych przepisów przez najważniejsze organy i osoby w Państwie.

Dzisiaj, po roku tych rządów, obserwując już obowiązujące przepisy a także przepisy planowane do wprowadzenia, można wysnuć podejrzenie, że Prawo i Sprawiedliwość nie przewiduje w dalszym funkcjonowaniu swoim i Państwa żadnej istotnej roli dla opozycji i dla obywateli myślących inaczej niż zwycięzcy wyborów. Że przygotowuje się do całkowitej przebudowy tak świadomości Polaków, jak i systemu prawnego, w sposób nie dopuszczający istotnego wpływu opozycji, organizacji społeczeństwa obywatelskiego i obywateli sobie nieposłusznych na kierowanie Państwem. Podkreślam – zagrożenie widać, jak na dłoni! A czy ono się spełni? Warto wrócić do pierwszego akapitu niniejszego tekstu: „Mało kto przypuszczał …”.

Czytaj dalej

Co dalej?

Autor Dominik Stajnbart

Okres wyborczy w KODzie trwa. W regionie wybrane władze otrzymały od członków trzyletni mandat na sprawowanie funkcji. Za nieco ponad miesiąc taki mandat dostaną władze krajowe. Jednakże zanim to nastąpi warto zatrzymać się na chwilę i podyskutować nad jednym ważnym pytaniem. Co dalej?

Na wstępie jednak zaznaczam, że hasła typu obronimy demokrację nie trafiają do mnie w najmniejszym stopniu. Demokracja w naszym kraju trwa dopóty rządzi nami władza wybrana przez społeczeństwo. Fakt, Kaczyński i spółka mocno ją poturbowali blokując prace trybunału czy dokonując zmian w prawie o zgromadzeniach, jedna istota ustroju się nie zmieniła. Nie trafia do mnie również hasło obalenia rządów PiS. Nadal bowiem nie uzyskujemy tym działaniem odpowiedzi na wspomniane we wstępie pytanie.

Stawiając poniższe tezy mam celu wywołanie w stowarzyszeniu konstruktywnej dyskusji na temat przyszłego kształtu KODu i naszych działań. Jeżeli nie podejmiemy jej tu i teraz, za najbliższe trzy lata może okazać się, że po przejęciu władzy przez inne ugrupowanie zameldujemy wykonanie zadania i rozejdziemy się wszyscy do domów. Czy o to nam wszystkim chodzi? Osobiście uważam, że KOD, po postawieniu sobie odpowiednich celów, ma szansę stać się swoistym ruchem inicjatyw obywatelskich. Do tego chciałbym dążyć. Od czego więc zacząć?

Czytaj dalej

Kontakt

Siedziba biura regionalnego:
ul. Sobieskiego 35
87-100 Toruń
Dyżur Zarządu w  czwartki od 17.00 do 19.00

Telefony:

od 12.00 – 18.00
+48 793 491 647 (Toruń, Inowrocław, Grudziądz).
+48 798 714 589 (Włocławek)
+48 570 655 757 (Bydgoszcz)
e-mail: zarzad@kodkp.info
Redakcja: media@kodkp.info