NGO

Czym jest trzeci sektor?

Autor: Jarosław Zaręba
Aby przybliżyć członkom i sympatykom Komitetu Obrony Demokracji organizacje pozarządowe „Grupa zainteresowań NGO” przygotowała cykl kilku artykułów opisujących co to są te NGO , czym się zajmują, jaka jest skala tego sektora w Polsce i na świecie, jak są finansowane itd. Ponieważ wiele z tych organizacji działa w zbliżonym kierunku i czasem w podobny sposób jak KOD, więc poznanie ich może być dla nas nie tylko poznawczo ciekawe, ale i pożyteczne. Na początek pierwszy artykuł z cyklu pt. „Czym jest trzeci sektor” Jarka Zaręby.

Czytaj dalej

Czym zajmują się organizacje pozarządowe?

Autor: Ryszard Musielak

W kolejnym artykule mającym przybliżyć temat społeczeństwa obywatelskiego, a więc jego podstawowego składnika: organizacji pozarządowych będzie o tym czym zajmują się te organizacje.

Do organizacji pozarządowych zaliczamy właściwie wszystko co nie jest władzą ani gospodarką, a istnieje w przestrzeni społecznej :

Czytaj dalej

Organizacje pozarządowe w liczbach

Autor: Ilona Musielak

Po informacjach co to są NGO i czym się zajmują chcielibyśmy przekazać informacje jaka jest skala działalności organizacji pozarządowych w Polsce i innych krajach. 

NGO w Polsce

Ilość organizacji pozarządowych w poszczególnych województwach:

 

NGO 1

 

Czytaj dalej

Formy prawne organizacji pozarządowych.

Autor: Ryszard Musielak

Najbardziej typowe formy organizacji pozarządowych to : fundacje i stowarzyszenia. Stowarzyszenia mogą być rejestrowe (to przypadek Komitetu Obrony Demokracji) lub zwykłe. Prócz tego istnieją inne mniej formalne sposoby działania społecznego.

Co to jest fundacja?

Fundacja jest organizacją pozarządową powoływana dla celów społecznie lub gospodarczo użytecznych, wyposażona w majątek przeznaczony na realizację tych celów,

Istotą fundacji jest istnienie majątku przeznaczonego przez fundatora (fundatorów) na publicznie użyteczny cel. Opiekę nad majątkiem oraz odpowiedzialność za realizację celów przejmuje, po zarejestrowaniu fundacji, zarząd.
Co to jest stowarzyszenie?

Stowarzyszenie to grupa osób (przyjaciół, znajomych itp), które mają wspólne zainteresowania lub wspólne cele, które chcą razem rozwijać i osiągnąć.

Czytaj dalej

  • 1
  • 2

Kontakt

Siedziba biura regionalnego:
ul. Sobieskiego 35
87-100 Toruń
Dyżur Zarządu w  czwartki od 17.00 do 19.00

Telefony:

od 12.00 – 18.00
+48 793 491 647 (Toruń, Inowrocław, Grudziądz).
+48 798 714 589 (Włocławek)
+48 570 655 757 (Bydgoszcz)
e-mail: zarzad@kodkp.info
Redakcja: media@kodkp.info