KOD Toruń

Spotkanie w Wejściówce

Jacek Kraśnicki 22.02.2018

Notatka ze spotkania członków i sympatyków

KOD - Grupa Lokalna Toruń

W dniu 21.02 br. w zaprzyjaźnionym klubie Wejściówka w Toruniu, przy ul. Plac Teatralny 1, o godzinie 16.30, spotkali się członkowie i sympatycy KOD Toruń.

Spotkanie prowadził Jacek Kraśnicki – przewodniczący GL Toruń

Pozostali uczestnicy spotkania:

Ewa Mikuła – członek zarządu regionu kujawsko-pomorskiego KOD, pełnomocnik OKW regionu K-P

Roman Piotrowski – wiceprzewodniczący zarządu regionu kujawsko-pomorskiego KOD

Członkowie i sympatycy.

 

  1. Przewodniczący J. Kraśnicki przywitał przybyłych na spotkanie i zaprosił na najbliższe wydarzenia związane z działalnością KOD oraz spotkania organizowane przy naszym współudziale.

Wydarzenie - spotkanie

Gdzie?

Kiedy?

1.       Regionalna inauguracja OKW

Toruń, hotel Mercure / wydarzenie regionalne

24.02, godz. 15.30

2.       Spotkanie z mec. Dubois

Toruń, UMK Wydział Prawa

26.02, godz. 16.30

3.       Spotkanie z dr Marią Wincławską z wydziału politologii UMK, wzkad „O partiach, które nie budują wspólnoty.”

Toruń, Coctail Bar Lenkiewicz Rynek Staromiejski 33/34, spotkanie zorganizowane przez grupę lokalną KOD –powiatu toruńskiego.

27.02, godz. 18.30

  1. Następnie przedstawił Plan ramowy działań lokalnych (na następne pół roku):

Wydarzenie

Gdzie?

Kiedy?

1.     50. rocznica wydarzeń marcowych ‘68

Toruń, event organizują osoby związane bezpośrednio z tymi wydarzeniami (m. in. Anna Stawikowska, Roman Spandowski)

Do ustalenia

2.     Od tego się zaczęło… 2. rocznica nieopublikowania wyroku TK

Toruń, manifestacja przy pomniku Kopernika / inne miasta / plakaty

09.03, godz. ……

3.     Śpiewamy Odę do radości – hymn UE

Włocławek, gdzie? / wydarzenie regionalne

23.03, godz. ……

4.     75. rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim

Oświadczenie Rady Regionu

19.04 br.

5.     Święto flagi – 02.05 / 227. Rocznica uchwalenia konstytucji 3 maja – PIKODy regionalne

Region kujawsko-pomorski – wszystkie miejscowości / dokładne lokalizacje do ustalenia

02 i 03.05, dokładne godziny do ustalenia

6.     14 rocznica przystąpienia Polski do UE – manifestacja ogólnopolska organizowana przez KOD

Warszawa

06.05, godz. ….

7.     29. rocznica wyborów 04.06.1989 r. - manifestacja ogólnopolska organizowana przez KOD

Warszawa

Dokładna data będzie podana później

8.     PIKODy - powiązane z promocją idei OKW

Cały region

Wiosna / lato, sugerowane 2 x w miesiącu (dokładne daty i częstotliwość do ustalenia)

9.     Rocznicowe uroczystości miejskie / regionalne / lokalne / samorządowe

Cały region - współuczestnictwo

Cały rok

  1. W dalszej części Ewa Mikuła, oraz Roman Piotrowski przybliżyli i wyjaśnili z czym wiąże się akcja Obywatelska Kontrola Wyborów (OKW) w regionie kujawsko-pomorskim.
  2. Wolna dyskusja na tematy związane z OKW i działalnością KOD, Jan Dokurno zaproponował by powtórnie spróbować wystąpić z inicjatywą nadania imienia profesora Władysława Bartoszewskiego jednemu z nowo wybudowanych rond toruńskich. Pomysł przyjęto z aprobatą.
  3. Na zakończenie J. Kraśnicki powiedział o inicjowanej przez ZG akcji wysyłania przez członków KOD kartek z wezwaniem do premiera Mateusza Morawieckiego - „Polska wolna od faszyzmu”. Kartki należy podpisać i wysłać indywidualnie (preferowane) lub w przesyłce zbiorczej. Dla naszego regionu zostało zamówionych 1.500 kartek. Akcja będzie prowadzona w sposób ciągły. Część kartek rozdano wśród uczestników spotkania.

Sporządził:  (J.K.)

Kontakt

Siedziba biura regionalnego:
ul. Mickiewicza 48/4
87-100 Toruń

Tel. +48 729 055 216
Dyżur Zarządu w  czwartki od 17.00 do 19.00

Telefony:

od 12.00 – 18.00
+48 729 055 216 (Toruń, Inowrocław, Grudziądz).
+48 798 714 589 (Włocławek)
+48 570 655 757 (Bydgoszcz)
e-mail: zarzad@kodkp.info
Redakcja: media@kodkp.info