KOD Toruń Powiat Ziemski

Święto Wolności 4 Czerwca w Grupie Lokalnej Powiatu Toruńskiego

autor: Makary Wiskirski

Na zaproszenie Basi i Mirka Jackiewczów spotkaliśmy się w ich domu w Krobii w piątek 2 czerwca. Czciliśmy Święto Wolności 4 Czerwca, relacjonowaliśmy Walny Zjazd Delegatów Komitetu Obrony Demokracji, który odbył się w miniony weekend w Toruniu, informowaliśmy o ukonstytuowaniu się Zarządu Grupy Lokalnej.

Wraz z zaproszonymi Aleksandrą Solecką i Romanem Spandowskim, było wśród nas pięcioro delegatów na Zjazd. Roman Piotrowski opowiedział o przygotowaniach i stronie organizacyjnej Zjazdu, Ryszard Musielak opisał przebieg Zjazdu i wyniki personalne, Makary Wiskirski opowiadał o uchwałach podjętych oraz przełożonych na kolejne Walne zapowiadane na jesień (program, statut), Aleksandra Solecka opowiadała o zjazdowych kulisach i „tajemnicach” oraz o ukonstytuowaniu się Zarządu Głównego a Roman Spandowski podzielił się refleksjami politycznymi na temat tego wydarzenia.

 

 

Z rozmów uczestników spotkania przebijała nadzieja, że wraz z wyborami na Zjeździe skończył się zły okres dla Komitetu Obrony Demokracji a od nowego Zarządu Głównego zależy, jak szybko odzyskamy zaufanie społeczeństwa. Wszak wszystkim nam zależy, aby w demokratyczny i statutowy sposób walczyć z „podłą zmianą”. Wstępne obserwacje wskazują, że zawiedzionych wynikami wyborów jest znacznie mniej niż tych, którzy cieszą się z wreszcie zaprowadzonego porządku i powracają na łono Stowarzyszenia.

Tury wystąpień delegatów oraz pytań i odpowiedzi przerywane były wspólnym śpiewem przy gitarze. Większość repertuaru stanowiły pieśni patriotyczne (wszak Święto Wolności świętowaliśmy!) ale były także piosenki turystyczne i żeglarskie. Śpiewy były gremialne, bo zaopatrzyliśmy się w śpiewniki i nikt nie mógł tłumaczyć się nieznajomością tekstów.

Spotkanie zakończyliśmy przekonani, że wspólnie spędzony wieczór był uroczysty, przyjazny i smaczny.

Kontakt

Siedziba biura regionalnego:
ul. Mickiewicza 48/4
87-100 Toruń

Tel. +48 729 055 216
Dyżur Zarządu w  czwartki od 17.00 do 19.00

Telefony:

od 12.00 – 18.00
+48 729 055 216 (Toruń, Inowrocław, Grudziądz).
+48 798 714 589 (Włocławek)
+48 570 655 757 (Bydgoszcz)
e-mail: zarzad@kodkp.info
Redakcja: media@kodkp.info