KOD Toruń Powiat Ziemski

Odpowiedź z Ministerstwa Edukacji

Autor: Makary Wiskirski
Grupa Lokalna Powiatu Toruńskiego Komitetu Obrony Demokracji otrzymała dwie odpowiedzi z Ministerstwa Edukacji Narodowej na swój apel skierowany do Pani Minister Anny Zalewskiej a dotyczący ewidentnych braków w podstawie programowej w zakresie edukacji o prawach człowieka i edukacji obywatelskiej

Apel jest tutaj

Przedstawiam poniżej odpowiedzi.

odpowiedź MEN 20170711

odpowiedź MEN 20170726

Wydaje się, że odpowiedź Ministerstwa jest kpiną z rozsądku autorów apelu, czytelników odpowiedzi i ogółu obywateli. Otóż okazuje się, że to „zajęcia z etyki pomogą uczniom zrozumieć, czym jest społeczeństwo obywatelskie”.

Oraz, że „w podstawie programowej przedmiotu etyka wyodrębniony został obszar Człowiek wobec innych ludzi, który zawiera m. n. treści dotyczące szacunku, wyrozumiałości, miłości, wielokulturowości i wartości, które reprezentują ludzie różnych kultur, solidarności i praw człowieka”. Brzmi ładnie, prawda? Tyle tylko, że zajęcia z etyki są zajęciami zastępczymi wobec nauczania religii i korzysta z nich niewielki procent uczniów. Zatem przeważająca część uczniów pozbawiona zostaje nauczania o społeczeństwie obywatelskim. Ale na papierze wszystko ładnie się zgadza Pani Minister.

Pismo Pani Minister dotyczyło edukacji przedszkolnej i podstawowej. W sprawie edukacji w szkołach ponadpodstawowych można do 18 sierpnia składać uwagi do projektu podstawy programowej publikowanego na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Kontakt

Siedziba biura regionalnego:
ul. Sobieskiego 35
87-100 Toruń
Dyżur Zarządu w  czwartki od 17.00 do 19.00

Telefony:

od 12.00 – 18.00
+48 793 491 647 (Toruń, Inowrocław, Grudziądz).
+48 798 714 589 (Włocławek)
+48 570 655 757 (Bydgoszcz)
e-mail: zarzad@kodkp.info
Redakcja: media@kodkp.info