KOD Toruń Powiat Ziemski

Apel do min. Anny Zalewskiej

Zarząd Grupy Lokalnej
Powiatu Toruńskiego Ziemskiego

Pani Anna Zalewska
Minister Edukacji Narodowej

Członkowie Grupy Lokalnej Powiatu Toruńskiego Ziemskiego Komitetu Obrony Demokracji dołączają się do krytycznych uwag Fundacji Helsińskiej z 11.05 2017r  w sprawie  projektów podstaw programowych w zakresie edukacji o prawach człowieka i edukacji obywatelskiej.

Kształcenie w dziedzinie wychowania obywatelskiego i praw człowieka powinno być prowadzone na wszystkich etapach kształcenia od najmłodszych lat. Tymczasem projekty nowych podstaw programowych nauczania zakładają, że przedmioty obejmujące tę tematykę zostaną wprowadzone dopiero od VIII klasy szkoły podstawowej. Ponadto jesteśmy zdania, że zagadnienia z zakresu edukacji obywatelskiej są ujęte w programie w sposób niewystarczający.

Edukacja obywatelska jest niezbędnym warunkiem funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego. Dlatego protestujemy przeciw lekceważeniu tego obszaru edukacji zarówno poprzez późne jej zaczynanie jak i niewystarczający jej zakres.

Za Zarząd Grupy Lokalnej
Powiatu Toruńskiego Ziemskiego
Komitetu Obrony Demokracji

Makary Wiskirski
Przewodniczący Zarządu

Kontakt

Siedziba biura regionalnego:
ul. Sobieskiego 35
87-100 Toruń
Dyżur Zarządu w  czwartki od 17.00 do 19.00

Telefony:

od 12.00 – 18.00
+48 793 491 647 (Toruń, Inowrocław, Grudziądz).
+48 798 714 589 (Włocławek)
+48 570 655 757 (Bydgoszcz)
e-mail: zarzad@kodkp.info
Redakcja: media@kodkp.info