KOD Toruń Powiat Ziemski

Spotkanie Grupy Lokalnej Powiat Toruński 20.12.2017 r

Autor Makary Wiskirski

Obecni zaproszeni Goście: Iwo Bohr, Jacek Kraśnicki, Aleksandra Solecka i czlonkowie Grupy Lokalnej Powiat Toruński Ziemski.
Zebranie prowadził Makary Wiskirski.
Zebranie otworzyły dwie krótkie informacje:

  • Z przyczyn losowych wydarzenia grupowego 4 stycznia nie będzie.
  • Tzw. składki dodatkowe, o ile ktoś je zadeklarował, płacimy na konto darowizn celowych Regionu Kuj.-Pom. (z takim właśnie dopiskiem): 14 1950 0001 2006 7267 0847 0005.

Następnie odbyła się dyskusja moderowana przez Ryszarda Musielaka nt. "Co dla Komitetu Obrony Demokracji oznacza obecna sytuacja polityczna? Jakie przybrać formy działania i oddziaływania?"


1. Stan, w jakim opozycja i KOD przeżyły dwa lata, to nasz obywatelski sukces.
2. Należy uporządkować cele. Działalność obywatelska winna obejmować: edukację, interwencje prawne, wsparcie działań antyfaszystowskich.
3. Edukowanie w sprawach EU winno przede wszystkim wskazywać, ile Polacy utracą bez Unii i gdzie jako kraj zajdziemy (niebezpieczeństwo stania się "Wschodem").
4. Ludzie młodzi nie interesują się sferą publiczną. Jak do ich dotrzeć?
5. Należy uczestniczyć w dyskusjach samorządowych i z młodymi, choćby w pojedynkę. Przedstawiać im naszą wizję Polski. Uczyć się na przykładzie Basi Wachnik, jak można stanąć naprzeciw tłumu ze swoimi odrębnymi poglądami.
6. Bardzo ważne pytanie: co zrobiliśmy, co się stało w lipcu, że przyszło tyle młodych ludzi? Może to kwestia konkretu (sąd!) a nie ogólnych haseł o demokracji. Może teraz sprawdziło by się hasło „Unia”?
7. Należy definiować odbiorców naszych przekazów. Z czym do kogo? Trzeba trafiać, a nie strzelać tak, jak nam się wydaje, że jest słusznie.
8. Należy też uświadamiać sobie i otoczeniu, że jednorazowe wyjście na ulicę niczego nie zmieni, że wymagane są ciągłe działania.
9. Należy nakłonić partie, aby do swych programów wpięły zadania edukacyjne w dziedzinie praw mniejszości.
10. Nie patrzmy tylko końca naszego KODowskiego nosa. Inicjujmy, podejmujmy współpracę z wszelkimi ruchami obywatelskimi i nakłaniajmy je do współpracy.
11.Pomysł powołania „citizen tanks” (Iwo Bohr) - poszukać mądrych ludzi i ośrodki, które mają wiedzę i doświadczenie i mogą stać się dla partii politycznych łącznikiem ze społeczeństwem i zaoferować im nasze „masy” członkowskie do pomocy.
12. Gadamy na internet ale pozbyć się go także nie można – jest ważny dla młodych i dla szybkości komunikacji.
13. Zapraszać polityków nawet na tak małe spotkania, jak nasze. To korzystne dla obu stron.
Spisał Makary Wiskirski

Kontakt

Siedziba biura regionalnego:
ul. Sobieskiego 35
87-100 Toruń
Dyżur Zarządu w  czwartki od 17.00 do 19.00

Telefony:

od 12.00 – 18.00
+48 793 491 647 (Toruń, Inowrocław, Grudziądz).
+48 798 714 589 (Włocławek)
+48 570 655 757 (Bydgoszcz)
e-mail: zarzad@kodkp.info
Redakcja: media@kodkp.info