KOD Toruń Powiat Ziemski

9 i 10 Wszechnica

Ryszard Musielak 18.04

Żeby pewien element naszej pracy, jak sądzęważny, nie umknął z pamięci, niejako z kronikarskiego obowiązku informujemy , że ukazały się kolejne numery naszej Wszechnicy : 23.03 nr 9 oraz 11.04 nr 10 , zawierające informacje o dzialaniu organizacji pozarządowych, wydarzeniach w Regionie (nie tylko KODowskich) oraz przegląd ważnych, opiniotwórczych artykułów z czasopism. Także prorządowych.
Wszechnica wysyłana jest do wszystkich (dysponujących adresem e-mail) czlonków Grupy Lokalnej, ale  trafia także do innych zainteresowanych nią członków i sympatyków KOD . Nie tylko z Regionu.

Następny numer za około tydzień

Kontakt

Siedziba biura regionalnego:
ul. Mickiewicza 48/4
87-100 Toruń

Tel. +48 729 055 216
Dyżur Zarządu w  czwartki od 17.00 do 19.00

Telefony:

od 12.00 – 18.00
+48 729 055 216 (Toruń, Inowrocław, Grudziądz).
+48 798 714 589 (Włocławek)
+48 570 655 757 (Bydgoszcz)
e-mail: zarzad@kodkp.info
Redakcja: media@kodkp.info