KOD Toruń Powiat Ziemski

Odpowiedź z Ministerstwa Edukacji

Autor: Makary Wiskirski
Grupa Lokalna Powiatu Toruńskiego Komitetu Obrony Demokracji otrzymała dwie odpowiedzi z Ministerstwa Edukacji Narodowej na swój apel skierowany do Pani Minister Anny Zalewskiej a dotyczący ewidentnych braków w podstawie programowej w zakresie edukacji o prawach człowieka i edukacji obywatelskiej

Apel jest tutaj

Przedstawiam poniżej odpowiedzi.

odpowiedź MEN 20170711

odpowiedź MEN 20170726

Wydaje się, że odpowiedź Ministerstwa jest kpiną z rozsądku autorów apelu, czytelników odpowiedzi i ogółu obywateli. Otóż okazuje się, że to „zajęcia z etyki pomogą uczniom zrozumieć, czym jest społeczeństwo obywatelskie”.

Czytaj dalej

Spotkanie Grupy Lokalnej Powiat Toruński 20.12.2017 r

Autor Makary Wiskirski

Obecni zaproszeni Goście: Iwo Bohr, Jacek Kraśnicki, Aleksandra Solecka i czlonkowie Grupy Lokalnej Powiat Toruński Ziemski.
Zebranie prowadził Makary Wiskirski.
Zebranie otworzyły dwie krótkie informacje:

  • Z przyczyn losowych wydarzenia grupowego 4 stycznia nie będzie.
  • Tzw. składki dodatkowe, o ile ktoś je zadeklarował, płacimy na konto darowizn celowych Regionu Kuj.-Pom. (z takim właśnie dopiskiem): 14 1950 0001 2006 7267 0847 0005.

Następnie odbyła się dyskusja moderowana przez Ryszarda Musielaka nt. "Co dla Komitetu Obrony Demokracji oznacza obecna sytuacja polityczna? Jakie przybrać formy działania i oddziaływania?"

Czytaj dalej

Spotkanie z mecenasem Janem Kwietnickim

Autor:Makary Wiskirski
W dniu 7 września 2017 roku odbyło się spotkanie z mecenasem Janem Kwietnickim poświęcone kwestiom niezawisłości sędziowskiej i niezależności sądów. Organizatorem pogadanki i rozmowy z toruńskim adwokatem była Grupa Lokalna Powiatu Toruńskiego.

 Prelegent rozpoczął spotkanie od smutnej konstatacji, że Konstytucja RP nie obroniła Trybunału Konstytucyjnego, okazała się zbyt słaba. Można wyobrazić sobie zapisy Konstytucji, które oparłyby się łamaniu prawa przez większość sejmową i rząd. Konstytucja pozwoliła również na manipulowanie w kwestiach ustrojowych sądownictwa.

Czytaj dalej

Apel do min. Anny Zalewskiej

Zarząd Grupy Lokalnej
Powiatu Toruńskiego Ziemskiego

Pani Anna Zalewska
Minister Edukacji Narodowej

Członkowie Grupy Lokalnej Powiatu Toruńskiego Ziemskiego Komitetu Obrony Demokracji dołączają się do krytycznych uwag Fundacji Helsińskiej z 11.05 2017r  w sprawie  projektów podstaw programowych w zakresie edukacji o prawach człowieka i edukacji obywatelskiej.

Kształcenie w dziedzinie wychowania obywatelskiego i praw człowieka powinno być prowadzone na wszystkich etapach kształcenia od najmłodszych lat. Tymczasem projekty nowych podstaw programowych nauczania zakładają, że przedmioty obejmujące tę tematykę zostaną wprowadzone dopiero od VIII klasy szkoły podstawowej. Ponadto jesteśmy zdania, że zagadnienia z zakresu edukacji obywatelskiej są ujęte w programie w sposób niewystarczający.

Edukacja obywatelska jest niezbędnym warunkiem funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego. Dlatego protestujemy przeciw lekceważeniu tego obszaru edukacji zarówno poprzez późne jej zaczynanie jak i niewystarczający jej zakres.

Za Zarząd Grupy Lokalnej
Powiatu Toruńskiego Ziemskiego
Komitetu Obrony Demokracji

Makary Wiskirski
Przewodniczący Zarządu

Portret socjologiczny polskiego wyborcy

autor: Ryszard Musielak

We wtorkowe popołudnie 27 czerwca prawie 30 członków Komitetu Obrony Demokracji głównie z Grupy Lokalnej Powiat Toruński Ziemski, ale także zaproszeni Goście z Grupy Toruń spotkało się przy kawie i lodach na wykładzie pod tytułem „Portret socjologiczny polskiego wyborcy, czyli polscy wyborcy w działaniu”wygłoszonym przez panią dr Marię Wincławską z Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK. Wykład zorganizowała Grupa Lokalna Powiat Toruński Ziemski.

 W arcyciekawym wykładzie nasza prelegentka zajęła się tematami: Kto bierze udział w wyborach, a kto nie? Jacy wyborcy popierają poszczególne ugrupowania – pod kątem wieku,wykształcenia,miejsca zamieszkania, sytuacji materialnej itd.? Czy preferencje wyborcze są stałe czy zmienne? A przede wszystkim przeanalizowała motywy zachowań wyborczych Polaków. Szczególnie zwróciła uwagę na motywy zmian preferencji wyborczych np. byłych wyborców Platformy. Omówiła motywacje decyzji młodych wyborców oraz tych którzy poprzednio nie głosowali. To znakomite wskazówki kierunków i sposobów działania nie tylko dla partii politycznych, ale także dla nas, bo podpowiada grupy docelowe, na które KOD powinien swoją aktywność kierować.

Czytaj dalej

Kontakt

Siedziba biura regionalnego:
ul. Mickiewicza 48/4
87-100 Toruń

Tel. +48 729 055 216
Dyżur Zarządu w  czwartki od 17.00 do 19.00

Telefony:

od 12.00 – 18.00
+48 729 055 216 (Toruń, Inowrocław, Grudziądz).
+48 798 714 589 (Włocławek)
+48 570 655 757 (Bydgoszcz)
e-mail: zarzad@kodkp.info
Redakcja: media@kodkp.info