KOD Toruń Powiat Ziemski

Zebranie Grupy Lokalnej Powiatu Toruńskiego.

Autor Makary Wiskirski
W piątek 7 października 2016 r. odbyło się zebranie wyborczo-organizacyjne Grupy Lokalnej Powiatu Toruńskiego. Dzięki uprzejmości Starosty Toruńskiego Pana Mirosława Graczyka, spotkanie miało miejsce w siedzibie Starostwa Powiatowego.

Na pierwszą część spotkania zaprosiliśmy Pana Starostę. Poinformowaliśmy go o powstaniu w Powiecie Grupy Lokalnej KOD. Następnie Grupa złożyła na ręce Starosty Graczyka rezolucję Regionalnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia KOD z dnia 11 września b.r. w sprawie przestrzegania porządku prawnego oraz ochrony systemu samorządu terytorialnego oraz zaprosiła do współpracy w obszarach, gdzie jest to możliwe i pożądane. Pan Starosta wyraził zadowolenie z naszego zainteresowania sprawami samorządu i budzącą się aktywnością społeczeństwa. Grupa Lokalna zaoferowała walkę z wszelkimi zakusami PiS zmierzającymi do osłabienia samorządności lokalnej i ograniczania jego kompetencji. Już na najbliższej demonstracji będziemy podkreślać wagę tej sprawy.

W drugiej części spotkania, w obecności członka Zarządu Regionalnego Romana Piotrowskiego, odbyły się wybory: tymczasowego lidera Grupy, zgodnie z rekomendacją Zarządu Regionalnego z dnia 23 września b.r. oraz tymczasowego Zarządu Grupy. W tajnych głosowaniach wybrano:
– tymczasowego lidera Grupy – Makarego Wiskirskiego,
– tymczasowy Zarząd Grupy w składzie: Wanda Balawender-Czynsz, Barbara Jackiewicz, Irena Musielak i Marian Żurad-Berdychowski.

Czytaj dalej

Kontakt

Siedziba biura regionalnego:
ul. Sobieskiego 35
87-100 Toruń
Dyżur Zarządu w  czwartki od 17.00 do 19.00

Telefony:

od 12.00 – 18.00
+48 793 491 647 (Toruń, Inowrocław, Grudziądz).
+48 798 714 589 (Włocławek)
+48 570 655 757 (Bydgoszcz)
e-mail: zarzad@kodkp.info
Redakcja: media@kodkp.info