KOD Toruń Powiat Ziemski

Apel do min. Anny Zalewskiej

Zarząd Grupy Lokalnej
Powiatu Toruńskiego Ziemskiego

Pani Anna Zalewska
Minister Edukacji Narodowej

Członkowie Grupy Lokalnej Powiatu Toruńskiego Ziemskiego Komitetu Obrony Demokracji dołączają się do krytycznych uwag Fundacji Helsińskiej z 11.05 2017r  w sprawie  projektów podstaw programowych w zakresie edukacji o prawach człowieka i edukacji obywatelskiej.

Kształcenie w dziedzinie wychowania obywatelskiego i praw człowieka powinno być prowadzone na wszystkich etapach kształcenia od najmłodszych lat. Tymczasem projekty nowych podstaw programowych nauczania zakładają, że przedmioty obejmujące tę tematykę zostaną wprowadzone dopiero od VIII klasy szkoły podstawowej. Ponadto jesteśmy zdania, że zagadnienia z zakresu edukacji obywatelskiej są ujęte w programie w sposób niewystarczający.

Edukacja obywatelska jest niezbędnym warunkiem funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego. Dlatego protestujemy przeciw lekceważeniu tego obszaru edukacji zarówno poprzez późne jej zaczynanie jak i niewystarczający jej zakres.

Za Zarząd Grupy Lokalnej
Powiatu Toruńskiego Ziemskiego
Komitetu Obrony Demokracji

Makary Wiskirski
Przewodniczący Zarządu

Portret socjologiczny polskiego wyborcy

autor: Ryszard Musielak

We wtorkowe popołudnie 27 czerwca prawie 30 członków Komitetu Obrony Demokracji głównie z Grupy Lokalnej Powiat Toruński Ziemski, ale także zaproszeni Goście z Grupy Toruń spotkało się przy kawie i lodach na wykładzie pod tytułem „Portret socjologiczny polskiego wyborcy, czyli polscy wyborcy w działaniu”wygłoszonym przez panią dr Marię Wincławską z Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK. Wykład zorganizowała Grupa Lokalna Powiat Toruński Ziemski.

 W arcyciekawym wykładzie nasza prelegentka zajęła się tematami: Kto bierze udział w wyborach, a kto nie? Jacy wyborcy popierają poszczególne ugrupowania – pod kątem wieku,wykształcenia,miejsca zamieszkania, sytuacji materialnej itd.? Czy preferencje wyborcze są stałe czy zmienne? A przede wszystkim przeanalizowała motywy zachowań wyborczych Polaków. Szczególnie zwróciła uwagę na motywy zmian preferencji wyborczych np. byłych wyborców Platformy. Omówiła motywacje decyzji młodych wyborców oraz tych którzy poprzednio nie głosowali. To znakomite wskazówki kierunków i sposobów działania nie tylko dla partii politycznych, ale także dla nas, bo podpowiada grupy docelowe, na które KOD powinien swoją aktywność kierować.

Czytaj dalej

Święto Wolności 4 Czerwca w Grupie Lokalnej Powiatu Toruńskiego

autor: Makary Wiskirski

Na zaproszenie Basi i Mirka Jackiewczów spotkaliśmy się w ich domu w Krobii w piątek 2 czerwca. Czciliśmy Święto Wolności 4 Czerwca, relacjonowaliśmy Walny Zjazd Delegatów Komitetu Obrony Demokracji, który odbył się w miniony weekend w Toruniu, informowaliśmy o ukonstytuowaniu się Zarządu Grupy Lokalnej.

Wraz z zaproszonymi Aleksandrą Solecką i Romanem Spandowskim, było wśród nas pięcioro delegatów na Zjazd. Roman Piotrowski opowiedział o przygotowaniach i stronie organizacyjnej Zjazdu, Ryszard Musielak opisał przebieg Zjazdu i wyniki personalne, Makary Wiskirski opowiadał o uchwałach podjętych oraz przełożonych na kolejne Walne zapowiadane na jesień (program, statut), Aleksandra Solecka opowiadała o zjazdowych kulisach i „tajemnicach” oraz o ukonstytuowaniu się Zarządu Głównego a Roman Spandowski podzielił się refleksjami politycznymi na temat tego wydarzenia.

Czytaj dalej

16 maja – Walne zebranie członków Grupy Lokalnej Powiatu Toruńskiego

Autor: Makary Wiskirski

Uchwałą nr ZRKuj-Pom/2017/04/29/12 z dnia 29 kwietnia 2017 roku Zarząd Regionu Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia „Komitet Obrony Demokracji” zwołał pierwsze zebranie członków Grupy Lokalnej Powiat Toruński Ziemski. W programie zebrania jest m. in. wybór członków zarządu Grupy oraz przyjęcie uchwał.

Zebranie odbędzie się w dniu 16 maja 2017 roku (wtorek) o godz. 17:00 w sali przy ul. Magnoliowej 17 w Lubiczu Dolnym.

Członkowie Grupy zostali powiadomieni o zebraniu odrębnymi pismami w terminie przewidzianym w statucie Stowarzyszenia. Do zawiadomień dołączono projekty regulaminu obrad i porządku zebrania.

Członkostwo konkretnej grupy lokalnej nie jest warunkowane miejsce zamieszkania. W związku z tym serdecznie zapraszam na zebranie osoby, które dotychczas nie deklarowały przynależności organizacyjnej do naszej Grupy, a szczególnie osoby mieszkające poza głównymi miastami Regionu. Na życzenie (mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) prześlę szczegółowy program oraz porządek zebrania.

Tymczasowy przewodniczący Zarządu Grupy
Makary Wiskirski

Pierwsze Zebranie Członków GL Powiatu Toruńskiego Ziemskiego

Autor: Makary Wiskirski

16 maja 2017 r. w Lubiczu pod Toruniem odbyło się pierwsze Zebranie Członków Grupy Lokalnej Powiatu Toruńskiego Ziemskiego, zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia zwołane przez Zarząd Regionu w realizacji jego uchwały o powołaniu Grupy.

Spotkanie rozpoczęliśmy od powitania przedstawicielki Zarządu Regionu Danuty Stępkowskiej, która nadzorowała przebieg pierwszego Zebrania. Powitaliśmy także Romana Piotrowskiego, również członka Zarządu, który jednak tym razem wystąpił w charakterze nowego członka naszej Grupy.

Zebranie odbyło się w pierwszym terminie, przy frekwencji ponad 64%.

Czytaj dalej

Kontakt

Siedziba biura regionalnego:
ul. Sobieskiego 35
87-100 Toruń
Dyżur Zarządu w  czwartki od 17.00 do 19.00

Telefony:

od 12.00 – 18.00
+48 793 491 647 (Toruń, Inowrocław, Grudziądz).
+48 798 714 589 (Włocławek)
+48 570 655 757 (Bydgoszcz)
e-mail: zarzad@kodkp.info
Redakcja: media@kodkp.info