kod kp 3

Wydarzenia

Stanowisko ZR KOD Kujawsko-Pomorskie w sprawie wyborów 10.05.2020

 

stanowisko 1

 

Zarząd Regionu Kujawsko-Pomorskiego KOD, zamieszcza swoje stanowisko.

Ponizej też
Stanowisko ZG KOD  
w sprawie wyborów 10.05.2020

 

 

 

 

 

 

Stanowisko Zarządu Regionu Kujawsko-Pomorskiego Komitetu Obrony Demokracji
w sprawie konsultacji co do ogłoszenia przez Komitet Obrony Demokracji bojkotu wyborów Prezydenta RP w dniu 10 maja 2020 roku

  1. Zarząd Regionu wyraża przekonanie, że wobec bardzo napiętej sytuacji politycznej w Polsce i gęstego kalendarza czekających polityków wydarzeń i rozmów, skutkujących niewątpliwie pojawieniem się jeszcze wielu nowych propozycji rozwiązania sytuacji, wzywanie do bojkotu w chwili obecnej jest zdecydowanie przedwczesne.
  2. Zarząd Regionu zwraca uwagę, że tzw. wybory w kształcie proponowanym na dzisiaj przez koalicję rządzącą nie spełniają warunków uznania za demokratyczne, w związku z czym stosowanie wobec takiego wydarzenia określenia „wybory” jest szkodliwym dla społeczeństwa i państwa błędem i nadużyciem.
  3. Gdyby w swoim czasie okazało się, że koalicja rządząca zrealizuje swój plan organizacji wyborów w maju 2020 roku w dowolnej formie (korespondencyjnej czy osobistej), Stowarzyszenie nie może wzywać do bojkotu wyborów lecz powinno wskazać obywatelom, że uczestniczenie w niby-wyborach jest niewskazane jako legitymizujące wielkie oszustwo wyborcze.

Stanowisko zostało przyjęte jednogłośnie przez pełny skład Zarządu Regionu.

Niniejsze stanowisko zostało przedstawione przez Przewodniczącą Zarządu Aleksandrę Solecką na Radzie Regionów w ramach konsultacji prowadzonych w trybie § 32 ust. 5 lit. c) statutu Stowarzyszenia przez Zarząd Główny.

19 kwietnia 2020 roku


Po konsultacjach z RR,  ZG przyjął nastepujace stanowisko:

Stanowisko Zarządu Głównego KOD  
w sprawie wyborów 10.05.2020.

Nie godząc się na zastosowanie przepisów wprowadzonych z pogwałceniem zasad stanowienia prawa wyborczego oraz pozbawiających uprawnień Państwową Komisję Wyborczą, co faktycznie uniemożliwia przeprowadzenie wyborów prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,

– w trosce o zdrowie i życie obywateli,

– wobec procesu wyborczego pozbawiającego kandydatów uczciwej kampanii wyborczej,

– wobec pozbawienia prawa wyborczego dużej części obywateli, w tym Polaków mieszkających zagranicą,

– wobec faktycznego wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, który zgodnie z art. 228 ust. 7 Konstytucji, wyklucza organizację wyborów Prezydenta RP,

– wobec braku możliwości przeprowadzenia realnej kontroli społecznej nad przebiegiem głosowania, co może ułatwić sfałszowanie jego wyników,

– wobec braku możliwości spełnienia wymagań art.127 Konstytucji RP, który stanowi, że prezydent wybierany jest w wyborach równych, powszechnych i w głosowaniu tajnym,

Komitet Obrony Demokracji wzywa obywatelki i obywateli do powszechnego bojkotu oszustwa wyborczego, jakim będą tzw. wybory prezydenckie 10 maja 2020.

Apelujemy do wszystkich organizacji społecznych o przyłączenie się do naszego wezwania.

Uchwała Zarządu Głównego Komitetu Obrony Demokracji
z dn. 26.04.2020

 

 

 

 

 

Apel do członków i sympatyków KOD kujawsko-pomorskie.

Rafał 1Po decyzji pani Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, że nie będzie ponownie startować w nowych wyborach prezydenckich, Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska stanęły przed decyzją o nominowaniu kandydata na urząd prezydenta Rzeczpospolitej.
Jednomyślną rekomendacją zarządu krajowego PO, jest rekomendacja prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego

Czytaj więcej

TROCHĘ HUMORU NA TE TRUDNE CZASY -Ciąg dalszy

Kabaret pod złamanym paragrafem... 
Dawka humoru od mecenasa Jacka Krężelewskiego.

 Spowiedź  - odc.2

 

Czy mamy sumienie.

 

To co najważniejsze.

 
Orędzie.

Czytaj więcej

Konstytucja 3 Maja


W tym roku ze względu na panujące zagrożenie zarażeniem COVID-19,  
KOD region kujawsko-pomorski
nie organizował obchodów święta Konstytucji 3 Maja

Ale od lat zawsze byliśmy na ulicy. 
Narodowe Święto Trzeciego Maja, zwane potocznie Świętem Konstytucji 3-go Maja, 
to polskie święto państwowe obchodzone w rocznicę uchwalenia Konstytucji  z 1791 roku. Święto Konstytucji zostało ustanowione w 1919, przywrócono je po okresie PRL w 1990.

Krótkie przypomnienie naszych działań…

 

Czytaj więcej

Kontakt

Siedziba biura regionalnego:
ul. Mickiewicza 48/4
87-100 Toruń

Tel. +48 729 055 216

Telefony:

od 12.00 – 18.00
+48 729 055 216 (Toruń, Inowrocław, Grudziądz).
+48 798 714 589 (Włocławek)
+48 570 655 757 (Bydgoszcz)
e-mail: zarzad@kodkp.info
Redakcja: media@kodkp.info