kod kp 3

Wydarzenia

SPRAWOZDANIE Z PRAC ZARZĄDU KOD REGIONU KUJAWSKO-POMORSKIEGO.

SPRAWOZDANIE Z PRAC ZARZĄDU 
KOD REGIONU KUJAWSKO-POMORSKIEGO.

 OKRES SPRAWOZDAWCZY: Od styczeń 2017 do styczeń 2020

WALNE

 

Sprawozdanie z działalności Zarządu Komitet Obrony Demokracji region Kujawsko-Pomorski Toruń dnia 18 stycznia 2020 roku

 1. Informacje podstawowe

Na podstawie Uchwały nr ZG/2016/12/15/5 z dnia 15 grudnia 2016 r. zostało zwołane pierwsze Regionalne Walne Zebranie Członków naszego regionu. Walne Zebranie Członków odbyło się 22 stycznia 2017 r. Decyzją Walnego Zabrania Członków zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia został wybrany zarząd regionu, który na dzień dzisiejszy składa się:

Aleksandra Solecka – przewodnicząca

Agata Musiał – wiceprzewodnicząca

Roman Piotrowski – wiceprzewodniczący

Ewa Mikuła – sekretarz

Przemysław Roszek – skarbnik

Jacek Krężelewski - członek

Jako Kujawsko-Pomorski Regionalny Oddział Stowarzyszenia (jednostka terenowa) oficjalnie zostaliśmy powołani dnia 9 sierpnia 2016 roku Uchwałą ZG/2016/08/09/1.

Siedzibą biura regionu Stowarzyszenia jest Toruń, ul. Mickiewicza 48/4. Mamy również biuro w Bydgoszczy. Na dzień dzisiejszy w regionie mamy 504 członków.  

Nasza działalność rozpoczęła się już w grudniu a nawet w listopadzie 2015 roku, gdzie odbyły się pierwsze spotkania grup lokalnych w miastach: Toruń – 25 listopada, Bydgoszcz – 12 grudnia, Włocławek - 20 grudnia, Grudziądz – 30 grudnia i Świecie / Chełmno, które spotykało się maju 2017 r.

 1. Opis działalności

Dla przypomnienia

Komitet Obrony Demokracji został stworzony, by walczyć z łamaniem prawa przez rządzących w naszym kraju, by przypomnieć wszystkim obywatelom, że mieszkamy w państwie demokratycznym i że demokracji powinniśmy ze wszystkich sił bronić. Chcemy żyć w społeczeństwie neutralnym światopoglądowo, przeciwdziałać łamaniu zasad praworządności, nadużyciom władz, przekraczaniu przez nią swoich uprawnień oraz kompetencji.

Naszym celem jest propagowanie postaw sprzyjających rozwojowi demokratycznego państwa prawa. Chcemy upowszechniać i chronić wolności i prawa człowieka oraz swobody obywatelskie, działać na rzecz popularyzacji wiedzę o demokratycznym ustroju państwa prawa, a także budować społeczeństwo obywatelskie.

Cele i środki działania zostały zawarte w Statucie Stowarzyszenia w Rozdział 2, §6 i §7

 • Działania Zarządu jak i grup lokalnych

W czasie swojej kadencji Zarząd odbył 27 posiedzeń. Niezależnie od posiedzeń członkowie Zarządu kontaktowali się ze sobą telefonicznie i przez media społecznościowe (grupa na FB, Messenger i WhatsApp).

W okresie od stycznia 2017 roku do stycznia 2019 roku Zarząd uchwalił 34 Uchwały oraz wydał 5 oświadczeń. Uchwały dotyczyły bieżącej działalności regionu.

Najważniejsze ze spraw i zadań, którymi zajmował się Zarząd regionu w swojej kadencji:

 1. Uruchomienie dla grup lokalnych biur: w Bydgoszczy, we Włocławku i w Toruniu (biuro we Włocławku przestało działać).
 2. Byliśmy organizatorem I Krajowego Zjazdu Delegatów w Toruniu.
 3. Wspieranie działalności i bezpośredni udział w spotkaniach grup lokalnych – Aleksandra Solecka.
 4. Powołanie zespołu do sprawowania obywatelskiej kontroli wyborów – współpraca z grupami lokalnymi - Ewa Mikuła.

Braliśmy udział w Obywatelskiej Kontroli Wyborów – wybory samorządowe (z Fundacją Batorego, gdzie byliśmy partnerami), wybory do Europarlamentu oraz wybory parlamentarne. Nasi członkowie brali udział w pracach komisji wyborczych.

 1. Powołanie zespołu ds. współpracy z samorządowcami – Roman Piotrowski

Odbyły się spotkania z samorządowcami. Skutkowało to debatami (w Toruniu, Ciechocinku, Kowalu).

 1. Powołanie zespołu do propagowania korzyści wynikających z przynależności do Unii Europejskiej – Makary Wiskirski.

Zespól opracował i przeprowadził akcję ulotkową.

 1. Powołanie zespołu do spraw organizacji wydarzeń regionalnych – Aleksandra Solecka.

Zespół składa się z kilkunastu osób odpowiedzialnych za organizację wydarzeń w regionie. Grupa funkcjonuje na mediach społecznościowych i na bieżąco jest ze sobą w kontakcie. Zawsze na bieżąco jest w stanie reagować.

 1. Zorganizowanie pomocy prawnej – Jacek Krężelewski.

Na bieżąco udzielano pomocy prawnej osobą, które jej potrzebowały. Przeprowadzono akcję pomocy prawnej nauczycielom w szkołach podczas strajku nauczycieli. Prowadzono również sprawę kodera obwinionego za założenie koszulki z napisem KONSTYTUCJA na Pomniku Mikołaja Kopernika.

 1. Stworzyliśmy zaplecze materiałowe, transportowe i logistyczne w regionie (sprzęt nagłaśniający itp.) – Roman Piotrowski.
 2. Zorganizowaliśmy obieg informacji do członków i sympatyków – Agata Musiał oraz organami KOD Regionu i ZG – Aleksandra Solecka.
 3. Wymieniamy doświadczenia organizacyjne – udział w Radzie Regionów – Roman Piotrowski (Agata Musiał i Przemysław Roszek).
 4. Powołanie zespołu do spraw Mediów – zorganizowanie, prowadzenie mediów w regionie (grupy lokalne) – strona www, Fanpage, FB (regionalny i grup lokalnych) – Aleksandra Solecka.
 5. Powstała grupa wytwarzająca materiały informacyjne, fotograficzne i przypinki – Jacek Kraśnicki.
 6. Załatwianie spraw związanych z działalnością organizacyjną:
 7. dział członkowski- uaktualnianie listy członków, składki członkowskie) – Agata Musiał
 8. zbiórki publiczne, finanse regionu - Przemysław Roszek
 9. Przeprowadziliśmy szereg spotkań i debat, w tym z udziałem autorytetów
 10. Sędzia Beata Morawiec
 11. Sędzia Waldemar Żurek
 12. Sędzia Wojciech Hermeliński
 13. Profesor Marcin Matczak
 14. Prokurator Krzysztof Parchimowicz
 15. Mecenas Jacek Dubois

Zorganizowaliśmy spotkania z posłami i senatorami oraz z ciekawymi ludźmi

 1. Organizowaliśmy pikniki i imprezy integracyjne (piknik na Barbarce, 2 lata KOD-u).
 2. Braliśmy udział w regionalnych i lokalnych uroczystościach państwowych i samorządowych jako KOD. (Rocznica Powstania Warszawskiego, Święto Niepodległości, Rocznica Stanu Wojennego)
 3. Organizowaliśmy i braliśmy udział w kilkudziesięciu marszach, manifestacjach, protestach, eventach i happeningach (akcja koszulkowa – KONSTYTUCJA), protestach na szczeblu lokalnym, regionalnym i centralnym.
 4. Współpraca z mediami lokalnymi – Makary Wiskirski.

Wysyłanie informacji i sprawozdań z wydarzeń lokalnych do mediów.

 1. Organizowaliśmy i braliśmy udział w kilkudziesięciu PIKOD-ach w całym regionie.
 2. Organizowaliśmy i braliśmy czynny udział w wyborach samorządowych, europejskich, parlamentarnych (materiały informacyjne, ulotki, banery, gazetki itp.).

Największe akcje to: „Czy Wiesz, że”, „Zabierz głos, bo go stracisz”).

 1. Z naszej inicjatywy pojawiały się autorskie teksty, wiersze, felietony, artykuły publicystyczne na naszej stronie internetowej. Powstało wiele grafik, plakatów, przypinek i banerów.

Na stronie www.kodkp.info są bieżące i archiwalne informacje o działalności KOD kujawsko-pomorskie w regionie.

 1. Informacje finansowe

Na przychody w regionie składały się:

 1. Składki - 15 408,00 zł (dane na 31.08.2019)
 2. Darowizny VB – 4 580,00 zł (dane na 31.08.2019)
 3. Zbiórka publiczna 80 % - 4 698,80 zł
 4. Darowizny IDEA Bank – 9 600,00 zł

Na koncie regionu na koniec roku zanotowaliśmy 6 098,80 zł

Koszty regionu:

 1. Biura – wynajem Bydgoszcz, Toruń, Włocławek – ok. 17 052,31 zł
 2. Opłaty telekomunikacyjne (wysyłanie SMS do członków i sympatyków) – ok. 2 700,00 zł
 3. Materiały na wiece i demonstracje (plakaty, ulotki, banery, gazetki, przypinki itp.) – ok. 4 500,00 zł
 4. Materiały biurowe i administracyjne (papier ksero, tusze do drukarek itp.) ok. 1 000,00 zł

 

Stanowisko Zarządu Regionu

KOD z napisem PNG

Toruń 15.02.2020r.

 

 

 

Stanowisko Zarządu Regionu Kujawsko-Pomorskiego

Komitetu Obrony Demokracji

w sprawie wyborów prezydenckich 2020 roku

 

Zarząd Regionu wyraża przekonanie, że nawet najbardziej dramatyczny wybór, przed którym stoją Polacy od czasu wyborów 1989 roku: utrwalenie i pogłębienie autorytarnej władzy Prawa i Sprawiedliwości przeciwko uczynieniu drugiego po Senacie wyłomu w tej monowładzy, nie zwalnia z obowiązku zachowania wyborczych reguł demokracji, wolności sumienia i przyzwoitości. Dlatego też, dla naszego Stowarzyszenia, jednakową wartość mają wszyscy demokratyczni kandydaci. Mamy różne poglądy ideologiczne, osobiste preferencje, różne potrzeby i możliwości wspierania kandydatów i ich sztabów wyborczych. Do czasu zakończenia I tury wyborów nie będziemy wskazywali na żadnego kandydata z grona obecnej opozycji, któremu należy udzielić poparcia.

Wyjdźmy na ulice z listami poparcia i pomóżmy zebrać podpisy wszystkim kandydatom demokratycznym. Wyboru prezydenta dokonajmy przy urnach wyborczych, nie w trakcie zbierania podpisów i podczas kampanii wyborczej.

Zarządu Regionu KOD Kujawsko-Pomorskie

Czytaj więcej

Spotkanie w Wejściówce

wejsciowka

Zapraszamy członków i sympatyków KOD
Na spotkanie w Wejściówce – Toruń ul. Plac Teatralny 1
W czwartek 13 lutego o godzinie 17.00
Porozmawiamy o sprawach bieżących, podsumujemy nasze
Regionalne Walne 
Zebranie Członków stowarzyszenia,
oraz czekające nas w maju wybory prezydenckie.

Czytaj więcej

Zarząd Regionu kujawsko-pomorskiego ukonstytuował się.

zarząd

W dniu 5 lutego Zarząd Regionu Kujawsko-Pomorskiego KOD zebrał się po raz pierwszy po wyborach celem ukonstytuowania się i podzielenia zadań. Oto ustalenia:

Czytaj więcej

SPRAWOZDANIE Z PRAC ZARZĄDU KOD REGIONU KUJAWSKO-POMORSKIEGO.

SPRAWOZDANIE Z PRAC ZARZĄDU 
KOD REGIONU KUJAWSKO-POMORSKIEGO.

 OKRES SPRAWOZDAWCZY: Od styczeń 2017 do styczeń 2020

WALNE

Czytaj więcej

POD POMNIKIEM KAZIMIERZA PRAWODAWCY

BYDJak w wielu miejscach w kraju, również w Bydgoszczy, zaniepokojeni obywatele zebrali się w czwartek, 23 stycznia naprzeciw Sądu Okręgowego, przed pomnikiem Kazimierza Wielkiego. (Z inspiracji tego właśnie króla pracował cały zespół ludzi biegłych w prawie i procesie sądowym nad kodyfikacją polskiego prawa. Stworzono dzięki niemu dzieło dające poczucie stabilizacji społecznej i majątkowej, niezbędnej dla trwałości ładu wewnętrznego w państwie. Warto o tym pamiętać.)

Czytaj więcej

KOD - podsumowanie Romka Spandowskiego

Autor: Roman Spandowski

RomekKiedy KOD się przed laty zaczynał, a i mój w nim udział (wiem, że nie było to dokładnie to samo), na fali  wstępnego entuzjazmu, tudzież euforii rodziły się przeambitne programy zmobilizowania społeczeństwa pod naszymi sztandarami mas narodu. Bo przecież cele  KODu są tak kompatybilne z celami dawnej i jedynej tej nazwy Solidarności…

Czytaj więcej

Kontakt

Siedziba biura regionalnego:
ul. Mickiewicza 48/4
87-100 Toruń

Tel. +48 729 055 216

Telefony:

od 12.00 – 18.00
+48 729 055 216 (Toruń, Inowrocław, Grudziądz).
+48 798 714 589 (Włocławek)
+48 570 655 757 (Bydgoszcz)
e-mail: zarzad@kodkp.info
Redakcja: media@kodkp.info