kod kp 3

Wydarzenia

POD POMNIKIEM KAZIMIERZA PRAWODAWCY

BYDJak w wielu miejscach w kraju, również w Bydgoszczy, zaniepokojeni obywatele zebrali się w czwartek, 23 stycznia naprzeciw Sądu Okręgowego, przed pomnikiem Kazimierza Wielkiego. (Z inspiracji tego właśnie króla pracował cały zespół ludzi biegłych w prawie i procesie sądowym nad kodyfikacją polskiego prawa. Stworzono dzięki niemu dzieło dające poczucie stabilizacji społecznej i majątkowej, niezbędnej dla trwałości ładu wewnętrznego w państwie. Warto o tym pamiętać.)

 

 

 

 

 

Do kolejnej już manifestacji skłoniły organizacje prodemokratyczne pogardliwe reakcje rządu wobec sprzeciwu obywateli, odpowiedzialnych sędziów i prokuratorów, prawniczych instytucji i autorytetów prawa w kraju i za granicą – wobec ustawy kagańcowej, oraz lekceważenie wyroków sądowych przez urzędników państwowych.

Pierwszy przemówił mecenas Michał Bukowiński, który pojawiał się od początku na naszych manifestacjach pod pomnikiem. Przypomniał zmiany w wymiarze sprawiedliwości i wytłumaczył, jakie znaczenie ma tzw. ustawa kagańcowa. Usłyszeliśmy też o nadziejach związanych z – oczekiwaną wówczas – uchwałą Sądu Najwyższego. Mówił: „Ta uchwała, w moim przekonaniu, będzie miała znaczenie przełomowe i fundamentalne i stąd ta histeryczna reakcja, stąd sięganie po wniosek dotyczący urojonego sporu kompetencyjnego, próba zawieszenia przepisów na podstawie których Sąd Najwyższy podejmuje uchwały i próby zastraszenia sędziów SN.”. Na szczęście sędziowie nie dali się nabrać na te ordynarne próby złamania prawa.

BYD1

Za chwilę pod pomnikiem pojawiło się kilkoro sędziów, a w ich imieniu głos zabrał sędzia Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, Adam Sygit. Powiedział m. in.: „Od 20 lat wykonuję obowiązki sędziego i nie uwierzyłbym, gdyby ktoś dwie dekady temu oświadczył, że przyjdzie mi tłumaczyć się ze swojej pracy i bronić praw nie tylko swoich, ale nas wszystkich. To, co się dzieje podczas ostatnich dni, tygodni, a tak naprawdę w ciągu już pięciu lat, to nie jest chęć rządzących, by dokonać reform wymiaru sprawiedliwości. Nigdy rządzący nie próbowali stłamsić wymiaru sprawiedliwości w taki sposób, by wprowadzać chaos, napuszczać sędziów na sędziów, obrzucać nas inwektywami. Przecież słyszymy, że jesteśmy złodziejami, komunistami. Słyszymy to dzień w dzień ze środków masowego przekazu.”

BYD2

Odważnych sędziów zebrani nagrodzili oklaskami i okrzykami „Jesteśmy z wami!” i „Wolne sądy!”. Jeszcze kilka osób zabrało głos. Godne zapamiętania było zdanie wygłoszone przez KODera, Ryszarda Siudę. Przypomniał, że bez względu na to, co się stanie – mamy jeszcze wszyscy prawo głosu w majowych wyborach. I te nasze głosy mogą powstrzymać autorytarne zapędy PiS.  

Tuż po pikiecie Sejm przyjął bez poprawek ustawę kagańcową. My jednak nie oduczymy się szacunku do praworządności. 

Tekst: Małgorzata Maniszewska.

Stanowisko Zarządu Regionu

KOD z napisem PNG

Toruń 15.02.2020r.

 

 

 

Stanowisko Zarządu Regionu Kujawsko-Pomorskiego

Komitetu Obrony Demokracji

w sprawie wyborów prezydenckich 2020 roku

 

Zarząd Regionu wyraża przekonanie, że nawet najbardziej dramatyczny wybór, przed którym stoją Polacy od czasu wyborów 1989 roku: utrwalenie i pogłębienie autorytarnej władzy Prawa i Sprawiedliwości przeciwko uczynieniu drugiego po Senacie wyłomu w tej monowładzy, nie zwalnia z obowiązku zachowania wyborczych reguł demokracji, wolności sumienia i przyzwoitości. Dlatego też, dla naszego Stowarzyszenia, jednakową wartość mają wszyscy demokratyczni kandydaci. Mamy różne poglądy ideologiczne, osobiste preferencje, różne potrzeby i możliwości wspierania kandydatów i ich sztabów wyborczych. Do czasu zakończenia I tury wyborów nie będziemy wskazywali na żadnego kandydata z grona obecnej opozycji, któremu należy udzielić poparcia.

Wyjdźmy na ulice z listami poparcia i pomóżmy zebrać podpisy wszystkim kandydatom demokratycznym. Wyboru prezydenta dokonajmy przy urnach wyborczych, nie w trakcie zbierania podpisów i podczas kampanii wyborczej.

Zarządu Regionu KOD Kujawsko-Pomorskie

Czytaj więcej

Spotkanie w Wejściówce

wejsciowka

Zapraszamy członków i sympatyków KOD
Na spotkanie w Wejściówce – Toruń ul. Plac Teatralny 1
W czwartek 13 lutego o godzinie 17.00
Porozmawiamy o sprawach bieżących, podsumujemy nasze
Regionalne Walne 
Zebranie Członków stowarzyszenia,
oraz czekające nas w maju wybory prezydenckie.

Czytaj więcej

Zarząd Regionu kujawsko-pomorskiego ukonstytuował się.

zarząd

W dniu 5 lutego Zarząd Regionu Kujawsko-Pomorskiego KOD zebrał się po raz pierwszy po wyborach celem ukonstytuowania się i podzielenia zadań. Oto ustalenia:

Czytaj więcej

SPRAWOZDANIE Z PRAC ZARZĄDU KOD REGIONU KUJAWSKO-POMORSKIEGO.

SPRAWOZDANIE Z PRAC ZARZĄDU 
KOD REGIONU KUJAWSKO-POMORSKIEGO.

 OKRES SPRAWOZDAWCZY: Od styczeń 2017 do styczeń 2020

WALNE

Czytaj więcej

POD POMNIKIEM KAZIMIERZA PRAWODAWCY

BYDJak w wielu miejscach w kraju, również w Bydgoszczy, zaniepokojeni obywatele zebrali się w czwartek, 23 stycznia naprzeciw Sądu Okręgowego, przed pomnikiem Kazimierza Wielkiego. (Z inspiracji tego właśnie króla pracował cały zespół ludzi biegłych w prawie i procesie sądowym nad kodyfikacją polskiego prawa. Stworzono dzięki niemu dzieło dające poczucie stabilizacji społecznej i majątkowej, niezbędnej dla trwałości ładu wewnętrznego w państwie. Warto o tym pamiętać.)

Czytaj więcej

KOD - podsumowanie Romka Spandowskiego

Autor: Roman Spandowski

RomekKiedy KOD się przed laty zaczynał, a i mój w nim udział (wiem, że nie było to dokładnie to samo), na fali  wstępnego entuzjazmu, tudzież euforii rodziły się przeambitne programy zmobilizowania społeczeństwa pod naszymi sztandarami mas narodu. Bo przecież cele  KODu są tak kompatybilne z celami dawnej i jedynej tej nazwy Solidarności…

Czytaj więcej

Kontakt

Siedziba biura regionalnego:
ul. Mickiewicza 48/4
87-100 Toruń

Tel. +48 729 055 216

Telefony:

od 12.00 – 18.00
+48 729 055 216 (Toruń, Inowrocław, Grudziądz).
+48 798 714 589 (Włocławek)
+48 570 655 757 (Bydgoszcz)
e-mail: zarzad@kodkp.info
Redakcja: media@kodkp.info