kod kp 3

Wydarzenia

II Zwyczajne Regionalne Walne Zebranie Członków

 DSC0025AW sobotę 18 stycznia 2020 w Toruniu
o godzinie 9:30, odbyło się Zwyczajne Regionalne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Komitetu Obrony Demokracji Regionu Kujawsko-Pomorskiego. 

 

 

 

W związku z zakończeniem kadencji Przewodniczacej i Zarzadu Regionu wybrano przewodniczącego i nowy zarząd, oraz nowe składy Regionalnego Sądu Koleżeńskiego i Regionalnej Komisji Rewizyjnej. Wybrano też 11 delegatów na Krajowy Zjazd Stowarzyszenia.

Przewodniczącą Zarządu Regionu została wybrana Aleksandra Solecka, które nie miała kontrkandydata i została wybrana jednomyślnie.

Ola

Do Zarządu Regionu Kujawsko-Pomorskiego KOD zgłoszono i wybrano pozostałych 6 członków zarządu, szkoda, że nie było chętnych z Bydgoszczy i Włocławka - są to:

 • Kopycińska Helena 
 • Kraśnicki Jacek
 • Krężelewski Jacek 
 • Musiał Agata 
 • Piotrowski Roman 
 • Wiskirski Makary 

Zarząd1

Do Regionalnego Sądu Koleżeńskiego zgłoszono 5 kandydatów, którzy zostali wybrani jednomyślnie, są to:

 • Jędrzej Daniel 
 • Koprowicz Anna 
 • Musielak Irena
 • Olszewski Andrzej 
 • Pawlak Dariusz 

Do Regionalnej Komisji Rewizyjnej zgłoszono 3 kandydatów i jak poprzednio zostali oni wybrani jednomyślnie są to:

 • Janaszczak Tomasz 
 • Stawikowska Anna Maria 
 • Wyciehowska Izabela 

Natomiast kandydatów na delegatów, na Zjazd Krajowy złoszono 16, z czego wwbrano 11 delegatów, sa to:

 • Solecka Aleksandra 
 • Kraśnicki Jacek 
 • Musiał Agata 
 • Piotrowski Roman 
 • Kopycińska Helena 
 • Cywińska Andzela 
 • Wiskirski Makary 
 • Janaszczak Tomasz 
 • Krężelewski Jacek 
 • Słowiński jan Karol 
 • Zabłocka Romana 
 • Sitkowski Piotr 
 • Turek Grzegorz 
 • Tabor Hanna 
 • Latowska Danuta 
 • Sobaszkiewicz Rafał 

Zjazd uchwalił uchwały:

KOD PNG

Uchwała nr I/   /2020

Drugiego Walnego Zebrania Członków

w sprawie kolejnych Walnych Zebrań          

            Walne Zebranie Członków Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Regionalnego Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji z dnia 18 stycznia 2020 roku zobowiązuje Zarząd Regionu do zwoływania zwyczajnych Walnych Zebrań Regionu co najmniej raz na rok.
            Jednocześnie  zgodnie ze Statutem upoważnia Zarząd Regionu do podejmowania decyzji, czy będą to Walne Zebrania Członków czy Delegatów.

            W tym drugim przypadku postuluje, by były to Walne Zebrania otwarte dla wszystkich członków KOD.

                                                           Przewodniczący Walnego Zebranie

 

KOD PNG

Uchwała nr II//2020

II Zwyczajnego Regionalnego Walnego Zebrania Członków

w sprawie likwidacji Regionalnych Sądów Koleżeńskich Drugiego Zwyczajnego Regionalnego Walnego Zebrania Członków Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Regionalnego Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji 18 stycznia 2020 roku

            II Zwyczajne Regionalne Walne Zebranie Członków Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Regionalnego Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji  zwraca się do Walnego Zjazdu Krajowego KOD o zmianę Statutu Stowarzyszenia likwidujące Regionalne Sądy Koleżeńskie, przekazujące ich kompetencje Krajowemu Sądowi Koleżeńskiego a jako instancję odwoławczą ustanawiając Walny Zjazd Krajowy.
           

                        Przewodniczący II Zwyczajnego Regionalnego Walnego Zebrania Członków

 

Zjazd wydał oświadczenie:

KOD PNG

Oświadczenie nr I/   /2020

Drugiego Walnego Zebrania Członków Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Regionalnego Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji 18 stycznia 2020 roku

            W setną rocznicę powrotu Pomorza i Kujaw do Wolnej Polski z wielką wdzięcznością i głębokim szacunkiem zwracamy nasze myśli ku wszystkim, których patriotyzm, ofiarność, wysiłek,   praca i mądrość pozwoliły nam dziś cieszyć się i świętować to historyczne wydarzenie.

            Pamiętając o pokoleniach, które były przed nami, życzymy dziś naszemu regionowi i całej wspólnocie jego mieszkańców dobrego, harmonijnego rozwoju i wszelkiej pomyślności.

                                       Regionalne Walne Zebrania Członków

                                   Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Regionalnego

                                     Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji

 

Tekst: Jacek Kraśnicki

                                  

 

 

 

          

 

 

Stanowisko Zarządu Regionu

KOD z napisem PNG

Toruń 15.02.2020r.

 

 

 

Stanowisko Zarządu Regionu Kujawsko-Pomorskiego

Komitetu Obrony Demokracji

w sprawie wyborów prezydenckich 2020 roku

 

Zarząd Regionu wyraża przekonanie, że nawet najbardziej dramatyczny wybór, przed którym stoją Polacy od czasu wyborów 1989 roku: utrwalenie i pogłębienie autorytarnej władzy Prawa i Sprawiedliwości przeciwko uczynieniu drugiego po Senacie wyłomu w tej monowładzy, nie zwalnia z obowiązku zachowania wyborczych reguł demokracji, wolności sumienia i przyzwoitości. Dlatego też, dla naszego Stowarzyszenia, jednakową wartość mają wszyscy demokratyczni kandydaci. Mamy różne poglądy ideologiczne, osobiste preferencje, różne potrzeby i możliwości wspierania kandydatów i ich sztabów wyborczych. Do czasu zakończenia I tury wyborów nie będziemy wskazywali na żadnego kandydata z grona obecnej opozycji, któremu należy udzielić poparcia.

Wyjdźmy na ulice z listami poparcia i pomóżmy zebrać podpisy wszystkim kandydatom demokratycznym. Wyboru prezydenta dokonajmy przy urnach wyborczych, nie w trakcie zbierania podpisów i podczas kampanii wyborczej.

Zarządu Regionu KOD Kujawsko-Pomorskie

Czytaj więcej

Spotkanie w Wejściówce

wejsciowka

Zapraszamy członków i sympatyków KOD
Na spotkanie w Wejściówce – Toruń ul. Plac Teatralny 1
W czwartek 13 lutego o godzinie 17.00
Porozmawiamy o sprawach bieżących, podsumujemy nasze
Regionalne Walne 
Zebranie Członków stowarzyszenia,
oraz czekające nas w maju wybory prezydenckie.

Czytaj więcej

Zarząd Regionu kujawsko-pomorskiego ukonstytuował się.

zarząd

W dniu 5 lutego Zarząd Regionu Kujawsko-Pomorskiego KOD zebrał się po raz pierwszy po wyborach celem ukonstytuowania się i podzielenia zadań. Oto ustalenia:

Czytaj więcej

SPRAWOZDANIE Z PRAC ZARZĄDU KOD REGIONU KUJAWSKO-POMORSKIEGO.

SPRAWOZDANIE Z PRAC ZARZĄDU 
KOD REGIONU KUJAWSKO-POMORSKIEGO.

 OKRES SPRAWOZDAWCZY: Od styczeń 2017 do styczeń 2020

WALNE

Czytaj więcej

POD POMNIKIEM KAZIMIERZA PRAWODAWCY

BYDJak w wielu miejscach w kraju, również w Bydgoszczy, zaniepokojeni obywatele zebrali się w czwartek, 23 stycznia naprzeciw Sądu Okręgowego, przed pomnikiem Kazimierza Wielkiego. (Z inspiracji tego właśnie króla pracował cały zespół ludzi biegłych w prawie i procesie sądowym nad kodyfikacją polskiego prawa. Stworzono dzięki niemu dzieło dające poczucie stabilizacji społecznej i majątkowej, niezbędnej dla trwałości ładu wewnętrznego w państwie. Warto o tym pamiętać.)

Czytaj więcej

KOD - podsumowanie Romka Spandowskiego

Autor: Roman Spandowski

RomekKiedy KOD się przed laty zaczynał, a i mój w nim udział (wiem, że nie było to dokładnie to samo), na fali  wstępnego entuzjazmu, tudzież euforii rodziły się przeambitne programy zmobilizowania społeczeństwa pod naszymi sztandarami mas narodu. Bo przecież cele  KODu są tak kompatybilne z celami dawnej i jedynej tej nazwy Solidarności…

Czytaj więcej

Kontakt

Siedziba biura regionalnego:
ul. Mickiewicza 48/4
87-100 Toruń

Tel. +48 729 055 216

Telefony:

od 12.00 – 18.00
+48 729 055 216 (Toruń, Inowrocław, Grudziądz).
+48 798 714 589 (Włocławek)
+48 570 655 757 (Bydgoszcz)
e-mail: zarzad@kodkp.info
Redakcja: media@kodkp.info