kod kp 3

Wydarzenia

OSTATNI KWARTAŁ W KOD – BYDGOSZCZ

BydgoszczTekst: Małgorzata Maniszewska

Ponieważ od dawna na tej stronie nie było żadnych informacji o działaniach Grupy Lokalnej z Bydgoszczy, w nowym roku przekazuję krótką notę o naszych akcjach w ostatnim kwartale.

 

 

Przed wyborami do Parlamentu prowadziliśmy działania profrekwencyjne w samym mieście i na terenie powiatu
z użyciem lawet, na których umieszczone były hasła związane z udziałem w wyborach. Rozdawaliśmy ulotki
i rozmawialiśmy z mieszkańcami m. in. podczas dożynek w Sucharach, w Szubinie, Kcyni, Nakle, Mroczy, Tucholi, Gostycynie, Koronowie. Na zakończenie tych akcji 10 października zagraliśmy dla demokracji pod pomnikiem Kazimierza Wielkiego. Wraz z innymi bydgoskimi ruchami obywatelskimi z flagami, hasłami, plakatami, banerami
i instrumentami przemaszerowaliśmy ulicami Trybunalską, Pod Blankami, Jana Kazimierza, Długą, Podwale, Mostową i Gdańska do Placu Wolności, gdzie powtórnie apelowaliśmy o liczny udział w wyborach do Parlamentu.

Wielu przedstawicieli bydgoskiej Grupy Lokalnej wzięło udział – jako członkowie komisji wyborczych i jako obserwatorzy – w wyborach do Parlamentu.

Wcześniej, bo 11 października przedstawiciele bydgoskiego KOD pojawili się na sesji Rady Miasta, by – transparentem i obecnością – zademonstrować sprzeciw wobec karygodnego zachowania jednego z radnych, Bogdana Dzakanowskiego. Ten 20 września 2019 pociął rano nasz baner na stojącej przed sądem lawecie, którym chcieliśmy „powitać” oficjeli, m. in.  wiceministra Wójcika i szefa neo-KRS przybyłych na otwarcie nowego budynku Sądu Okręgowego w Bydgoszczy. I tak nam się udało, bo uniemożliwiliśmy bankiet w nowym budynku.

Dzień po wyborach spotkaliśmy się, by ustalić, że w 2020 roku będziemy ponownie, we współpracy z bydgoskim środowiskiem obywatelskim, organizować Europejską Majówkę Obywatelską oraz Obywatelską Pomoc Wyborczą. Tydzień później członkowie i sympatycy KOD w Bydgoszczy spotkali się, by rozmawiać o przyszłości, tak by nasi delegaci na Zjazd 23-24 listopada w Warszawie przedstawili nasz punkt widzenia i złożyli propozycje działań.

1 grudnia nie tylko my, ale ok. 500 bydgoszczan wzięło udział w demonstracji solidarności z sędziami, na którą przybyli też i zabierali głos – liczni przedstawiciele bydgoskich sędziów, prokuratorów i adwokatów. 

Najliczniej bydgoszczanie dopisali w demonstracji zorganizowanej 18 grudnia. Tym razem pod pomnikiem Kazimierza Wielkiego pojawiło się ponad 2 000 ludzi, by pod hasłem „Dziś Sędziowie, Jutro Ty” opowiedzieć się za zachowaniem niezawisłości sędziów, prawem nas wszystkich do sprawiedliwego i obiektywnego sądu, oraz ochrony obywateli przed zakusami państwa wobec naszych praw i wolności. I tym razem pojawili się prawnicy: sędziowie, prokuratorzy i adwokaci, którzy zabierali i zabierają publicznie głos starając się jak najlepiej objaśnić istotę praworządności, trójpodziału władzy i demokracji.        

Bydgoszcz1   

 

Stanowisko Zarządu Regionu

KOD z napisem PNG

Toruń 15.02.2020r.

 

 

 

Stanowisko Zarządu Regionu Kujawsko-Pomorskiego

Komitetu Obrony Demokracji

w sprawie wyborów prezydenckich 2020 roku

 

Zarząd Regionu wyraża przekonanie, że nawet najbardziej dramatyczny wybór, przed którym stoją Polacy od czasu wyborów 1989 roku: utrwalenie i pogłębienie autorytarnej władzy Prawa i Sprawiedliwości przeciwko uczynieniu drugiego po Senacie wyłomu w tej monowładzy, nie zwalnia z obowiązku zachowania wyborczych reguł demokracji, wolności sumienia i przyzwoitości. Dlatego też, dla naszego Stowarzyszenia, jednakową wartość mają wszyscy demokratyczni kandydaci. Mamy różne poglądy ideologiczne, osobiste preferencje, różne potrzeby i możliwości wspierania kandydatów i ich sztabów wyborczych. Do czasu zakończenia I tury wyborów nie będziemy wskazywali na żadnego kandydata z grona obecnej opozycji, któremu należy udzielić poparcia.

Wyjdźmy na ulice z listami poparcia i pomóżmy zebrać podpisy wszystkim kandydatom demokratycznym. Wyboru prezydenta dokonajmy przy urnach wyborczych, nie w trakcie zbierania podpisów i podczas kampanii wyborczej.

Zarządu Regionu KOD Kujawsko-Pomorskie

Czytaj więcej

Spotkanie w Wejściówce

wejsciowka

Zapraszamy członków i sympatyków KOD
Na spotkanie w Wejściówce – Toruń ul. Plac Teatralny 1
W czwartek 13 lutego o godzinie 17.00
Porozmawiamy o sprawach bieżących, podsumujemy nasze
Regionalne Walne 
Zebranie Członków stowarzyszenia,
oraz czekające nas w maju wybory prezydenckie.

Czytaj więcej

Zarząd Regionu kujawsko-pomorskiego ukonstytuował się.

zarząd

W dniu 5 lutego Zarząd Regionu Kujawsko-Pomorskiego KOD zebrał się po raz pierwszy po wyborach celem ukonstytuowania się i podzielenia zadań. Oto ustalenia:

Czytaj więcej

SPRAWOZDANIE Z PRAC ZARZĄDU KOD REGIONU KUJAWSKO-POMORSKIEGO.

SPRAWOZDANIE Z PRAC ZARZĄDU 
KOD REGIONU KUJAWSKO-POMORSKIEGO.

 OKRES SPRAWOZDAWCZY: Od styczeń 2017 do styczeń 2020

WALNE

Czytaj więcej

POD POMNIKIEM KAZIMIERZA PRAWODAWCY

BYDJak w wielu miejscach w kraju, również w Bydgoszczy, zaniepokojeni obywatele zebrali się w czwartek, 23 stycznia naprzeciw Sądu Okręgowego, przed pomnikiem Kazimierza Wielkiego. (Z inspiracji tego właśnie króla pracował cały zespół ludzi biegłych w prawie i procesie sądowym nad kodyfikacją polskiego prawa. Stworzono dzięki niemu dzieło dające poczucie stabilizacji społecznej i majątkowej, niezbędnej dla trwałości ładu wewnętrznego w państwie. Warto o tym pamiętać.)

Czytaj więcej

KOD - podsumowanie Romka Spandowskiego

Autor: Roman Spandowski

RomekKiedy KOD się przed laty zaczynał, a i mój w nim udział (wiem, że nie było to dokładnie to samo), na fali  wstępnego entuzjazmu, tudzież euforii rodziły się przeambitne programy zmobilizowania społeczeństwa pod naszymi sztandarami mas narodu. Bo przecież cele  KODu są tak kompatybilne z celami dawnej i jedynej tej nazwy Solidarności…

Czytaj więcej

Kontakt

Siedziba biura regionalnego:
ul. Mickiewicza 48/4
87-100 Toruń

Tel. +48 729 055 216

Telefony:

od 12.00 – 18.00
+48 729 055 216 (Toruń, Inowrocław, Grudziądz).
+48 798 714 589 (Włocławek)
+48 570 655 757 (Bydgoszcz)
e-mail: zarzad@kodkp.info
Redakcja: media@kodkp.info