kod kp 3

Wydarzenia

Zwyczajne Regionalne Walne Zebranie Członków

Walne torunSzanowni Państwo,
na podstawie Uchwały NR ZR KUJ-POM/2019/12/17/1 z dnia 17 grudnia 2019 r. Zarząd Regionu Kujawsko-pomorskiego informuje, że zwołuje Zwyczajne Regionalne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Komitetu Obrony Demokracji,
które odbędzie się w dniu 18 stycznia 2020 r. w Toruniu, w Hotelu Mercure, przy ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 1/3.
Rozpoczęcie Zebrania o godzinie 930 .

Rejestracja członków rozpoczyna się o godz. 900 .
Wszystkie informacje na temat Zwyczajnego Regionalnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Komitetu Obrony Demokracji” zamieszczone są ponizej:

 

 

 

UWAGA!
Podczas Zebrania będzie można skorzystać z cateringu (kawa i ciasto) w cenie 20 zł.
Osoby zainteresowane proszone są o zgłoszenie tego faktu pod numerem telefonu 729 055 216
lub 729 055 202
do 16 stycznia.

Bardzo dziękujemy za regularne opłacanie składek.

Przypominamy, że dodatkowe darowizny na działalność Regionu Kujawsko-Pomorskiego wpłacamy:
jeszcze do końca roku mogą Państwo  przekazać darowiznę na rzecz stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji, na realizację naszych celów statutowych.
Darowiznę można odliczyć od podstawy opodatkowania do wysokości 6%, w przypadku osób prawnych - 10%.
Konieczne jest zachowanie dowodu wpłaty na rachunek bankowy, z zaznaczeniem, że przekazywana darowizna jest przeznaczona na cele statutowe stowarzyszenia.

Wpłat można dokonywać na poniższy rachunek:

Komitet Obrony Demokracji
Idea Bank S.A.
14 1950 0001 2006 7267 0847 0005
Dodatkowe info do wpłat z zagranicy: SWIFT/BIC: IEEAPLPA
Opis przelewu: darowizna na KOD Region Kujawsko-Pomorski

 

 

UCHWAŁA NR ZR KUJ-POM/2019/12/17/1
Zarządu Regionu Kujawsko-Pomorskiego
Komitetu Obrony Demokracji
z dnia 17.12.2019 r.
w sprawie zwołania Zwyczajnego Regionalnego Walnego Zebrania Członków

Zarząd Regionu Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji, działając na podstawie § 45 pkt. 3-4, § 46, § 49-50 Statutu Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji, uchwala, co następuje:

§1.

1. Zwołuje się Zwyczajne Regionalne Walne Zebranie Członków (zwane dalej Zebraniem), które odbędzie się dnia 18 stycznia 2020 r. w Toruniu, w Hotelu Mercure, przy ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 1/3
2. Pierwszy termin zebrania wyznacza się o godz. 9 30
3. Drugi termin zebrania w przypadku braku kworum w pierwszym terminie wyznacza się na godz. 10 30 w tym samym miejscu.
4. Rejestracja członków rozpoczyna się o godz. 9 00

§2.

Projekt porządku obrad oraz projekt regulaminu Zebrania stanowią odpowiednio Załącznik 1 i Załącznik 2 do niniejszej uchwały. Wzór zgłoszenia kandydata w wyborach do organów regionalnych stanowi Załącznik 3 do niniejszej uchwały.

§3.

1. Kandydatem do organów regionalnych może zostać członek zwyczajny stowarzyszenia, który wyraził pisemną zgodę na kandydowanie złożoną na formularzu i spełnia warunki wskazane w §22 pkt. 4-8 Statutu Stowarzyszenia. Kandydatów mogą zgłaszać członkowie zwyczajni będący członkami Regionu Kujawsko-Pomorskiego.
2. Zgłoszenia kandydatów należy dokonać poprzez złożenie wypełnionego formularza zgłoszenia:
a) podczas Zebrania

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

      

W imieniu Zarządu Regionu

podpis

 

 

 

PLIKI DO POBRANIA:
kliknij  Porządek Obrad.pdf
            Regulamin.pdf
            Zgłoszenie.pdf  
            Zgłoszenie.doc 

 

 

 

II Zwyczajne Regionalne Walne Zebranie Członków

 DSC0025AW sobotę 18 stycznia 2020 w Toruniu
o godzinie 9:30, odbyło się Zwyczajne Regionalne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Komitetu Obrony Demokracji Regionu Kujawsko-Pomorskiego. 

Czytaj więcej

WOŚP

Autor: Roman Spandowski

2020 01 12 wośp logo40 lat temu wydarzył się w Polsce cud, chociaż świecki. I to w Polsce, której społeczeństwo zawsze lubiło żreć się między sobą na co dzień i od święta, jak wszystkie inne społeczeństwa. Choć może jednak bardziej niż inne. Ten cud się nazywał SOLIDARNOŚĆ, a miano to podobnie jak jego graficzne godło stało się obiektem kultu u nas i na całym niemal świecie. Mało mieliśmy dotąd do zaoferowania światu wartości i symbolów, które by były tak uniwersalnie ważne.

Czytaj więcej

MARSZ 1000 TÓG - WARSZAWA

Flaga

Pod hasłem: "Prawo do niezawisłości, Prawo do Europy". "Marsz Tysiąca Tóg" przeszedł w milczeniu. Sędziowie z Polski i innych państw europejskich protestowali w Warszawie.

Czytaj więcej

OSTATNI KWARTAŁ W KOD – BYDGOSZCZ

BydgoszczTekst: Małgorzata Maniszewska

Ponieważ od dawna na tej stronie nie było żadnych informacji o działaniach Grupy Lokalnej z Bydgoszczy, w nowym roku przekazuję krótką notę o naszych akcjach w ostatnim kwartale.

 

Czytaj więcej

Zwyczajne Regionalne Walne Zebranie Członków

Walne torunSzanowni Państwo,
na podstawie Uchwały NR ZR KUJ-POM/2019/12/17/1 z dnia 17 grudnia 2019 r. Zarząd Regionu Kujawsko-pomorskiego informuje, że zwołuje Zwyczajne Regionalne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Komitetu Obrony Demokracji,
które odbędzie się w dniu 18 stycznia 2020 r. w Toruniu, w Hotelu Mercure, przy ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 1/3.
Rozpoczęcie Zebrania o godzinie 930 .

Rejestracja członków rozpoczyna się o godz. 900 .
Wszystkie informacje na temat Zwyczajnego Regionalnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Komitetu Obrony Demokracji” zamieszczone są ponizej:

Czytaj więcej

DAROWIZNA

KONTO1

Szanowni Państwo,

Do końca roku mogą Państwo przekazać darowiznę na rzecz stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji na realizację naszych celów statutowych.
Darowiznę można odliczyć od podstawy opodatkowania do wysokości 6%,
w przypadku osób prawnych - 10%.
Konieczne jest zachowanie dowodu wpłaty na rachunek bankowy, z zaznaczeniem, że przekazywana darowizna jest przeznaczona na cele statutowe stowarzyszenia.

Czytaj więcej

Kontakt

Siedziba biura regionalnego:
ul. Mickiewicza 48/4
87-100 Toruń

Tel. +48 729 055 216

Telefony:

od 12.00 – 18.00
+48 729 055 216 (Toruń, Inowrocław, Grudziądz).
+48 798 714 589 (Włocławek)
+48 570 655 757 (Bydgoszcz)
e-mail: zarzad@kodkp.info
Redakcja: media@kodkp.info