kod kp 3

Wydarzenia

Zwyczajne Regionalne Walne Zebranie Członków

Walne torunSzanowni Państwo,
na podstawie Uchwały NR ZR KUJ-POM/2019/12/17/1 z dnia 17 grudnia 2019 r. Zarząd Regionu Kujawsko-pomorskiego informuje, że zwołuje Zwyczajne Regionalne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Komitetu Obrony Demokracji,
które odbędzie się w dniu 18 stycznia 2020 r. w Toruniu, w Hotelu Mercure, przy ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 1/3.
Rozpoczęcie Zebrania o godzinie 930 .

Rejestracja członków rozpoczyna się o godz. 900 .
Wszystkie informacje na temat Zwyczajnego Regionalnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Komitetu Obrony Demokracji” zamieszczone są ponizej:

 

 

 

UWAGA!
Podczas Zebrania będzie można skorzystać z cateringu (kawa i ciasto) w cenie 20 zł.
Osoby zainteresowane proszone są o zgłoszenie tego faktu pod numerem telefonu 729 055 216
lub 729 055 202
do 16 stycznia.

Bardzo dziękujemy za regularne opłacanie składek.

Przypominamy, że dodatkowe darowizny na działalność Regionu Kujawsko-Pomorskiego wpłacamy:
jeszcze do końca roku mogą Państwo  przekazać darowiznę na rzecz stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji, na realizację naszych celów statutowych.
Darowiznę można odliczyć od podstawy opodatkowania do wysokości 6%, w przypadku osób prawnych - 10%.
Konieczne jest zachowanie dowodu wpłaty na rachunek bankowy, z zaznaczeniem, że przekazywana darowizna jest przeznaczona na cele statutowe stowarzyszenia.

Wpłat można dokonywać na poniższy rachunek:

Komitet Obrony Demokracji
Idea Bank S.A.
14 1950 0001 2006 7267 0847 0005
Dodatkowe info do wpłat z zagranicy: SWIFT/BIC: IEEAPLPA
Opis przelewu: darowizna na KOD Region Kujawsko-Pomorski

 

 

UCHWAŁA NR ZR KUJ-POM/2019/12/17/1
Zarządu Regionu Kujawsko-Pomorskiego
Komitetu Obrony Demokracji
z dnia 17.12.2019 r.
w sprawie zwołania Zwyczajnego Regionalnego Walnego Zebrania Członków

Zarząd Regionu Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji, działając na podstawie § 45 pkt. 3-4, § 46, § 49-50 Statutu Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji, uchwala, co następuje:

§1.

1. Zwołuje się Zwyczajne Regionalne Walne Zebranie Członków (zwane dalej Zebraniem), które odbędzie się dnia 18 stycznia 2020 r. w Toruniu, w Hotelu Mercure, przy ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 1/3
2. Pierwszy termin zebrania wyznacza się o godz. 9 30
3. Drugi termin zebrania w przypadku braku kworum w pierwszym terminie wyznacza się na godz. 10 30 w tym samym miejscu.
4. Rejestracja członków rozpoczyna się o godz. 9 00

§2.

Projekt porządku obrad oraz projekt regulaminu Zebrania stanowią odpowiednio Załącznik 1 i Załącznik 2 do niniejszej uchwały. Wzór zgłoszenia kandydata w wyborach do organów regionalnych stanowi Załącznik 3 do niniejszej uchwały.

§3.

1. Kandydatem do organów regionalnych może zostać członek zwyczajny stowarzyszenia, który wyraził pisemną zgodę na kandydowanie złożoną na formularzu i spełnia warunki wskazane w §22 pkt. 4-8 Statutu Stowarzyszenia. Kandydatów mogą zgłaszać członkowie zwyczajni będący członkami Regionu Kujawsko-Pomorskiego.
2. Zgłoszenia kandydatów należy dokonać poprzez złożenie wypełnionego formularza zgłoszenia:
a) podczas Zebrania

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

      

W imieniu Zarządu Regionu

podpis

 

 

 

PLIKI DO POBRANIA:
kliknij  Porządek Obrad.pdf
            Regulamin.pdf
            Zgłoszenie.pdf  
            Zgłoszenie.doc 

 

 

 

Apel do członków i sympatyków KOD kujawsko-pomorskie.

Rafał 1Po decyzji pani Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, że nie będzie ponownie startować w nowych wyborach prezydenckich, Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska stanęły przed decyzją o nominowaniu kandydata na urząd prezydenta Rzeczpospolitej.
Jednomyślną rekomendacją zarządu krajowego PO, jest rekomendacja prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego

Czytaj więcej

TROCHĘ HUMORU NA TE TRUDNE CZASY -Ciąg dalszy

Kabaret pod złamanym paragrafem... 
Dawka humoru od mecenasa Jacka Krężelewskiego.

 Spowiedź  - odc.2

 

Czy mamy sumienie.

 

To co najważniejsze.

 
Orędzie.

Czytaj więcej

Konstytucja 3 Maja


W tym roku ze względu na panujące zagrożenie zarażeniem COVID-19,  
KOD region kujawsko-pomorski
nie organizował obchodów święta Konstytucji 3 Maja

Ale od lat zawsze byliśmy na ulicy. 
Narodowe Święto Trzeciego Maja, zwane potocznie Świętem Konstytucji 3-go Maja, 
to polskie święto państwowe obchodzone w rocznicę uchwalenia Konstytucji  z 1791 roku. Święto Konstytucji zostało ustanowione w 1919, przywrócono je po okresie PRL w 1990.

Krótkie przypomnienie naszych działań…

 

Czytaj więcej

Kontakt

Siedziba biura regionalnego:
ul. Mickiewicza 48/4
87-100 Toruń

Tel. +48 729 055 216

Telefony:

od 12.00 – 18.00
+48 729 055 216 (Toruń, Inowrocław, Grudziądz).
+48 798 714 589 (Włocławek)
+48 570 655 757 (Bydgoszcz)
e-mail: zarzad@kodkp.info
Redakcja: media@kodkp.info