kod kp 3

Wydarzenia

Zwyczajne Regionalne Walne Zebranie Członków

Walne torunSzanowni Państwo,
na podstawie Uchwały NR ZR KUJ-POM/2019/12/17/1 z dnia 17 grudnia 2019 r. Zarząd Regionu Kujawsko-pomorskiego informuje, że zwołuje Zwyczajne Regionalne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Komitetu Obrony Demokracji,
które odbędzie się w dniu 18 stycznia 2020 r. w Toruniu, w Hotelu Mercure, przy ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 1/3.
Rozpoczęcie Zebrania o godzinie 930 .

Rejestracja członków rozpoczyna się o godz. 900 .
Wszystkie informacje na temat Zwyczajnego Regionalnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Komitetu Obrony Demokracji” zamieszczone są ponizej:

 

 

 

UWAGA!
Podczas Zebrania będzie można skorzystać z cateringu (kawa i ciasto) w cenie 20 zł.
Osoby zainteresowane proszone są o zgłoszenie tego faktu pod numerem telefonu 729 055 216
lub 729 055 202
do 16 stycznia.

Bardzo dziękujemy za regularne opłacanie składek.

Przypominamy, że dodatkowe darowizny na działalność Regionu Kujawsko-Pomorskiego wpłacamy:
jeszcze do końca roku mogą Państwo  przekazać darowiznę na rzecz stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji, na realizację naszych celów statutowych.
Darowiznę można odliczyć od podstawy opodatkowania do wysokości 6%, w przypadku osób prawnych - 10%.
Konieczne jest zachowanie dowodu wpłaty na rachunek bankowy, z zaznaczeniem, że przekazywana darowizna jest przeznaczona na cele statutowe stowarzyszenia.

Wpłat można dokonywać na poniższy rachunek:

Komitet Obrony Demokracji
Idea Bank S.A.
14 1950 0001 2006 7267 0847 0005
Dodatkowe info do wpłat z zagranicy: SWIFT/BIC: IEEAPLPA
Opis przelewu: darowizna na KOD Region Kujawsko-Pomorski

 

 

UCHWAŁA NR ZR KUJ-POM/2019/12/17/1
Zarządu Regionu Kujawsko-Pomorskiego
Komitetu Obrony Demokracji
z dnia 17.12.2019 r.
w sprawie zwołania Zwyczajnego Regionalnego Walnego Zebrania Członków

Zarząd Regionu Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji, działając na podstawie § 45 pkt. 3-4, § 46, § 49-50 Statutu Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji, uchwala, co następuje:

§1.

1. Zwołuje się Zwyczajne Regionalne Walne Zebranie Członków (zwane dalej Zebraniem), które odbędzie się dnia 18 stycznia 2020 r. w Toruniu, w Hotelu Mercure, przy ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 1/3
2. Pierwszy termin zebrania wyznacza się o godz. 9 30
3. Drugi termin zebrania w przypadku braku kworum w pierwszym terminie wyznacza się na godz. 10 30 w tym samym miejscu.
4. Rejestracja członków rozpoczyna się o godz. 9 00

§2.

Projekt porządku obrad oraz projekt regulaminu Zebrania stanowią odpowiednio Załącznik 1 i Załącznik 2 do niniejszej uchwały. Wzór zgłoszenia kandydata w wyborach do organów regionalnych stanowi Załącznik 3 do niniejszej uchwały.

§3.

1. Kandydatem do organów regionalnych może zostać członek zwyczajny stowarzyszenia, który wyraził pisemną zgodę na kandydowanie złożoną na formularzu i spełnia warunki wskazane w §22 pkt. 4-8 Statutu Stowarzyszenia. Kandydatów mogą zgłaszać członkowie zwyczajni będący członkami Regionu Kujawsko-Pomorskiego.
2. Zgłoszenia kandydatów należy dokonać poprzez złożenie wypełnionego formularza zgłoszenia:
a) podczas Zebrania

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

      

W imieniu Zarządu Regionu

podpis

 

 

 

PLIKI DO POBRANIA:
kliknij  Porządek Obrad.pdf
            Regulamin.pdf
            Zgłoszenie.pdf  
            Zgłoszenie.doc 

 

 

 

Stanowisko Zarządu Regionu

KOD z napisem PNG

Toruń 15.02.2020r.

 

 

 

Stanowisko Zarządu Regionu Kujawsko-Pomorskiego

Komitetu Obrony Demokracji

w sprawie wyborów prezydenckich 2020 roku

 

Zarząd Regionu wyraża przekonanie, że nawet najbardziej dramatyczny wybór, przed którym stoją Polacy od czasu wyborów 1989 roku: utrwalenie i pogłębienie autorytarnej władzy Prawa i Sprawiedliwości przeciwko uczynieniu drugiego po Senacie wyłomu w tej monowładzy, nie zwalnia z obowiązku zachowania wyborczych reguł demokracji, wolności sumienia i przyzwoitości. Dlatego też, dla naszego Stowarzyszenia, jednakową wartość mają wszyscy demokratyczni kandydaci. Mamy różne poglądy ideologiczne, osobiste preferencje, różne potrzeby i możliwości wspierania kandydatów i ich sztabów wyborczych. Do czasu zakończenia I tury wyborów nie będziemy wskazywali na żadnego kandydata z grona obecnej opozycji, któremu należy udzielić poparcia.

Wyjdźmy na ulice z listami poparcia i pomóżmy zebrać podpisy wszystkim kandydatom demokratycznym. Wyboru prezydenta dokonajmy przy urnach wyborczych, nie w trakcie zbierania podpisów i podczas kampanii wyborczej.

Zarządu Regionu KOD Kujawsko-Pomorskie

Czytaj więcej

Spotkanie w Wejściówce

wejsciowka

Zapraszamy członków i sympatyków KOD
Na spotkanie w Wejściówce – Toruń ul. Plac Teatralny 1
W czwartek 13 lutego o godzinie 17.00
Porozmawiamy o sprawach bieżących, podsumujemy nasze
Regionalne Walne 
Zebranie Członków stowarzyszenia,
oraz czekające nas w maju wybory prezydenckie.

Czytaj więcej

Zarząd Regionu kujawsko-pomorskiego ukonstytuował się.

zarząd

W dniu 5 lutego Zarząd Regionu Kujawsko-Pomorskiego KOD zebrał się po raz pierwszy po wyborach celem ukonstytuowania się i podzielenia zadań. Oto ustalenia:

Czytaj więcej

SPRAWOZDANIE Z PRAC ZARZĄDU KOD REGIONU KUJAWSKO-POMORSKIEGO.

SPRAWOZDANIE Z PRAC ZARZĄDU 
KOD REGIONU KUJAWSKO-POMORSKIEGO.

 OKRES SPRAWOZDAWCZY: Od styczeń 2017 do styczeń 2020

WALNE

Czytaj więcej

POD POMNIKIEM KAZIMIERZA PRAWODAWCY

BYDJak w wielu miejscach w kraju, również w Bydgoszczy, zaniepokojeni obywatele zebrali się w czwartek, 23 stycznia naprzeciw Sądu Okręgowego, przed pomnikiem Kazimierza Wielkiego. (Z inspiracji tego właśnie króla pracował cały zespół ludzi biegłych w prawie i procesie sądowym nad kodyfikacją polskiego prawa. Stworzono dzięki niemu dzieło dające poczucie stabilizacji społecznej i majątkowej, niezbędnej dla trwałości ładu wewnętrznego w państwie. Warto o tym pamiętać.)

Czytaj więcej

KOD - podsumowanie Romka Spandowskiego

Autor: Roman Spandowski

RomekKiedy KOD się przed laty zaczynał, a i mój w nim udział (wiem, że nie było to dokładnie to samo), na fali  wstępnego entuzjazmu, tudzież euforii rodziły się przeambitne programy zmobilizowania społeczeństwa pod naszymi sztandarami mas narodu. Bo przecież cele  KODu są tak kompatybilne z celami dawnej i jedynej tej nazwy Solidarności…

Czytaj więcej

Kontakt

Siedziba biura regionalnego:
ul. Mickiewicza 48/4
87-100 Toruń

Tel. +48 729 055 216

Telefony:

od 12.00 – 18.00
+48 729 055 216 (Toruń, Inowrocław, Grudziądz).
+48 798 714 589 (Włocławek)
+48 570 655 757 (Bydgoszcz)
e-mail: zarzad@kodkp.info
Redakcja: media@kodkp.info