kod kp 3

Wydarzenia

Na razie nic złego się nie stało Ale lepiej dmuchać na zimne

W.Hermeliński30

Rozmowa redaktor Kariny Obara z Wojciechem Hermelińskim,

sędzią Trybunału Konstytucyjnego w spoczynku, przewodniczącym Państwowej Komisji Wyborczej w latach 2014-19. 

Na razie nic złego się nie stało, ale lepiej dmuchać na zimne

Karina Obara

Sędzia Wojciech Hermeliński spotkał się we wtorek na toruńskich Jordankach z mieszkańcami. Spotkanie zorganizował Komitet Obrany Demokracji

Rozmowa z Wojciechem Hermelińskim, – sędzią Trybunału Konstytucyjnego w spoczynku, byłym przewodniczącym PKW, o przyszłości i jakości wybo­rów w Polsce.

29 marca wygasła pana kadencja, jako przewodniczącego PKW. W jakim stanie od dał pan Komisję następcy, którego wskazała prezes Julia Przyłębska?

W bardzo dobrym. Na razie nowy przewodniczący przygląda się PKW i słyszę, -że dobrze sobie radzi.

Zgodnie z nowelizacją Kodeksu wyborczego z grudnia 2017 r. po tegorocznych październikowych wyborach parlamentarnych zmieni się sposób powoływania członków PKW – 7 na 9 członków nowej PKW będzie wskazywanych przez Sejm. Jak pan to ocenia?

Niepokoi mnie to. Od początku, wraz z kolegami z PKW, bardzo krytycznie ocenialiśmy tę i inne zmiany w PKW, które proponował obóz rządzący. Jest to rugowanie sędziów ze struktur organów sędziowskich, mimo że te organy były stawiane w Europie, jako przykład bardzo dobrego rozwoju tzw. młodej demokracji, właśnie dzięki przymiotom sędziów jak niezależność i niezawisłość. Dotąd po 3 członków PKW wskazywali odpowiednio prezesi: Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Ustawodawca bez podania merytorycznych przyczyn postanowił to zmienić. Oczy wiście każdy ustawodawca może kształtować system wyborczy. W Niemczech czy Czechach sędziowie w ogóle nie uczestniczą przy organizowaniu wyborów, ale tam panuje inna kultura prawa. Skoro u nas po roku 1989 uznano, że uczestnictwo sędziów w wyborach będzie najlepszym zabezpieczeniem dla uczciwości i przejrzystości wyborów, to nie wiadomo, dlaczego rząd postanowił odejść od systemu, który bardzo dobrze się sprawdzał. Zwłaszcza, że żadne wybory – nie dostarczyły dotąd powodów, aby negować działania

PiS uważał, że w 2014 r. doszło do fałszerstw podczas wyborów.

Ten rzekomy zarzut nie był powiązany z osobami sędziów. Odnosił się do trybu przeprowadzania wyborów samorządowych. Chodziło o to, że wójtowie mają zbyt duży wpływ na powoływanie komisji, że ich udział w wyborach samorządowych jest zbyt intensywny i przez to mogą niewłaściwie oddziaływać na sposób wyborów. Do dziś jednak nie przedstawiono dowodów na to, że doszłoby do nieprawidłowości na skalę, która świadczyłaby o zafałszowaniu wyborów, Drobne fałszerstwa zawsze się zdarzają.

Jakie?

Na przykład, że ktoś odsprzeda jakiś głos albo ktoś z komisji dopisze jeden krzyżyk. Ale wówczas unieważnia się takie wybory w obwodzie, co nie ma przełożenia na generalny wynik.

Odebrał pan osobiście zarzut o fałszowaniu wyborów?

Pojawiły się jakieś publikacje, że PKW jest uwikłana, ale nie bardzo wiedziałem, w co. Nie były to zarzuty merytoryczne, z którymi można by było dyskutować.

Gdy był pan sędzia Trybunału Konstytucyjnego, był pan też bliski PiS, ale przeciwstawił się pan temu, co robi obecny rząd. Nie miał pan wrażenia, że oskarżenia o fałszowaniu wyborów to atak na pana?

Tak to można było odebrać, zastanawiałem się nad tym, czy nie jest to czasem uderzenie we mnie. No i za co? Byłem blisko z braćmi Kaczyńskimi od dzieciństwa, reprezentowałem Jarosława Kaczyńskiego w słynnej sprawie tzw. lojalki. W momencie, gdy PiS rozpoczęło działalność zmieniającą wymiar sprawiedliwości w Polsce, a właściwie demolującą wymiar sprawiedliwości, w tym Kodeks wyborczy, uznałem, że nie mogę tego akceptować. Obawialiśmy się, że komisarze wyborczy, którzy będą namaszczeni przez organ polityczny, to zły krok w kierunku upolitycznienia PKW, bo będą starali się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom władzy, np. układać okręgi wyborcze pod konkretną partię. Na razie tak się nie dzieje, ale lepiej dmuchać na zimne.

A czego pan się najbardziej obawia w związku ze zmianami w Kodeksie wyborczym? Bo po październikowych wyborach wszystko może się zmienić.

Podtrzymuję zdanie, że politycy powinni jak najdalej trzymać się od organów wyborczych, które powinny być niezależne. Obawiam się upolitycznienia PKW po tym, co PiS zrobił z Sądem Najwyższym i Trybunałem Konstytucyjnym. Za PRL PKW składała się z przedstawicieli partii politycznych, to nie powinno mieć miejsca. Nie uspokaja mnie to, że PiS mówi, iż członkowie PKW nie mogą być członkami partii politycznych. Nie zmienia to faktu, że skoro są z nadania mogą być związani z obozem władzy. W nowej PKW pozostanie tylko dwóch sędziów, 7 członków będzie powoływał Sejm. Niezależność i niezawisłość, jaka cechowała dotąd PKW, była wielką wartością. Żałuję, że PiS inaczej to postrzega.

 Rozmowa PDF KLIKNIJ

 Zdjecia J. Kraśnickiego ze spotkania  →kliknij←

 

 

 


Apel do Posłanek i Posłów opozycji Sejmu VIII kadencji, którego posiedzenie po raz pierwszy w historii będzie kontynuowane po wyborach

SejmPrzed nami niepokojące, bezprecedensowe wydarzenie. Dwa dni po wyborach do Sejmu IX kadencji,

15 października 2019 Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wznowi obrady w starym składzie.

W porządku obrad są już projekty dotyczące zasad udostępniania informacji o środowisku czy zmiany Kodeksu Karnego w celu penalizacji edukacji seksualnej. W ostatniej chwili może on zostać uzupełniony o inne, ważne punkty

Czytaj więcej

Potrzeba bohaterów jest faktem. Pokazujmy tych, którzy się nie boją [rozmowa]

Autor: Karina Obara

M Matczak 30aRozmawiamy z prof. Marcin Matczak, dlaczego eskalacja emocji nie służy żadnej ze stron sporu, o systemie Pegasus, który służy inwigilacji, ratowaniu demokracji i Gutenbergach naszych czasów.

Czytaj więcej

Profesor M. Matczak w Toruniu

M Matczak 13a

Wczoraj 5 września o godzinie 17.oo toruński KOD gościł Profesora Marcina Matczaka. Spotkanie poprowadziła niezastąpiona redaktor Karina Obara.

Czytaj więcej

SPOTKANIE Z PROFESOREM M. MATCZAKIEM

matczak2

W czwartek 5 września 2019 o godzinie 16:45
w Mercure Helios Hotel Toruń ul Kraszewskiego 1/3
odbędzie się spotkanie z Marcinem Matczakiem
radcą prawnym, doktorem habilitowanym nauk prawnych, specjalistą w zakresie teorii prawa, profesorem uczelni na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
Spotkanie poprowadzi redaktor Karina Obara.

Czytaj więcej

WESPRZYJ NAS!

Plakat1

Od czterech lat walczymy o demokrację na ulicy. Widać nas w regionie. Poświęcamy swój wolny czas i niejednokrotnie środki finansowe. Przed nami jeden z najważniejszych etapów, który zadecyduje o naszej przyszłości. Dlatego też, aby kontynuować naszą działalność prosimy o wsparcie finansowe.

Chcemy ruszyć z kampanią „Czy wiesz, że…”  (http://czy.wiesz.eu)

Czytaj więcej

Warto być przyzwoitym panie Morawiecki.

Autor: Roman Piotrowski

 DSC0152AW sobotę 24 sierpnia na konwencji PiS w Toruniu gościł Mateusz Morawiecki. Członkowie i sympatycy Komitetu Obrony Demokracji spontanicznie postanowili godnie przywitać gościa w grodzie Kopernika.

Czytaj więcej

Kontakt

Siedziba biura regionalnego:
ul. Mickiewicza 48/4
87-100 Toruń

Tel. +48 729 055 216
Dyżur Zarządu w  czwartki od 17.00 do 19.00

Telefony:

od 12.00 – 18.00
+48 729 055 216 (Toruń, Inowrocław, Grudziądz).
+48 798 714 589 (Włocławek)
+48 570 655 757 (Bydgoszcz)
e-mail: zarzad@kodkp.info
Redakcja: media@kodkp.info