KOD Grudziądz - Wąbrzeźno

PIKOD 15.04

Relację przygotował Bernard Gajewski 15.04
Niedziela 15 kwietnia,godzina  14.00 

Rynek grudziądzki.Przemieszczające się grupki spacerowiczów.Niewielka reprezentacja
Kodowców z Grudziądza i Regionu próbuje zainteresować przechodniów i odpoczywają- 
cych na ławkach materiałami dotyczącymi istoty,znaczenia i obrony Konstytucji Rzeczy-
pospolitej.
Postawy obywatelskie zróżnicowane,raczej wstrzęmiężliwe,podobne zainteresowanie
przekazywanymi materiałami.Dominują osoby starsze.
Kropla drąży skałę.Może kolejne spotkania wzbudzą większe zainteresowanie sprawami,
wobec których nie powinno się być obojętnym i zdystansowanym.
Bernard Gajewski

Kontakt

Siedziba biura regionalnego:
ul. Sobieskiego 35
87-100 Toruń
Dyżur Zarządu w  czwartki od 17.00 do 19.00

Telefony:

od 12.00 – 18.00
+48 793 491 647 (Toruń, Inowrocław, Grudziądz).
+48 798 714 589 (Włocławek)
+48 570 655 757 (Bydgoszcz)
e-mail: zarzad@kodkp.info
Redakcja: media@kodkp.info