KOD Grudziądz - Wąbrzeźno

PIKOD 15.04

Relację przygotował Bernard Gajewski 15.04
Niedziela 15 kwietnia,godzina  14.00 

Rynek grudziądzki.Przemieszczające się grupki spacerowiczów.Niewielka reprezentacja
Kodowców z Grudziądza i Regionu próbuje zainteresować przechodniów i odpoczywają- 
cych na ławkach materiałami dotyczącymi istoty,znaczenia i obrony Konstytucji Rzeczy-
pospolitej.
Postawy obywatelskie zróżnicowane,raczej wstrzęmiężliwe,podobne zainteresowanie
przekazywanymi materiałami.Dominują osoby starsze.
Kropla drąży skałę.Może kolejne spotkania wzbudzą większe zainteresowanie sprawami,
wobec których nie powinno się być obojętnym i zdystansowanym.
Bernard Gajewski

Zebranie Grupy

Przygotowała: Helena Wesołowska   16.03.2018r

 

Protokół z zebrania GL Grudziądz - Wąbrzeźno w dniu 15/03/2018

Porządek zebrania:

1.Oświadczenie Grupy Lokalnej KOD Grudziądz - Wąbrzeźno.

2.Propozycja i projekt 2 debat wszystkich ugrupowań działających w Grudziądzu.

3.Wyjazd do Włocławka

4.Sprawa pomocy dla Ośrodka dla Cudzoziemców w Grupie.

5.Wolne wnioski.

Ad.1-odczytano kilka wersji oświadczenia GL KOD Po zredagowaniu ostatecznej wersji oświadczenie będzie podane do wiadomości wszystkich ugrupowań w Grudziądzu oraz podane do mediów.

bez nazwy

Ad.2-propozycja zorganizowania debaty przedstawicieli WSZYSTKICH ugrupowań działających w Grudziądzu. Proponujemy, by przedstawiciele kandydujących w wyborach samorządowych przedstawili swoje projekty działania na rzecz Grudziądza i jego mieszkańców. Debata w obecności mediów z możliwością przekazu "na żywo". Z tej debaty musi być wyłączony temat Szpitala.

Sprawa  Szpitala będzie tematem II debaty - do udziału w tej debacie będą zaproszeni ekonomiści, fachowcy od zarządzania . Być może taka debata bez dominacji polityków będzie pomocą przy rozwiązaniu sprawy naszego Szpitala.

Proponowanym przez nas terminem jest ostatni tydzień czerwca 2018 - przed końcem roku szkolnego i sezonem urlopowym.

II debata także w obecności mediów z możliwością przekazu "na żywo"

Ad.3 Lokalnie organizujemy wyjazd do Włocławka - potrzebna jest jeszcze jedna osoba samochodem, by zawieźć Koleżanki i Kolegów .

Ad.4-uważamy,że zanim  przystąpimy do tego typu akcji pomocowej należy szczegółowo rozeznać potrzeby mieszkańców tego Ośrodka.

Ad.5-w tym punkcie padła propozycja rozwiązania naszej Lokalnej Grupy-obecni za zebraniu byli przeciwni.

Tym optymistycznym akcentem zakończono zebranie.

 

29214489 992161720960540 2543225520951132160 n29216265 992158684294177 847143532761186304 n

 

29243798 992159334294112 5777354706795888640 n29249998 992150647628314 5196892741484675072 n

 

 

Spotkania w Grudziądzu

       Helena Kopycińska 16.02.2018

                                              Przygotowania do wyborów

Wczoraj odbyło się kolejne z zaplanowanych spotkań w sprawie Obywatelskiej Kontroli Wyborów. Naszymi partnerami w dyskusji byli członkowie grudziądzkiej Nowoczesnej. Przed nami kolejne spotkanie-z SLD, PSL oraz ugrupowaniami miejskimi. Wszystkim obecnym bardzo sdziękuję za obecność i rzeczową dyskusję.

Przewodnicząca Grupy Lokalnej Grudziądz Wąbrzeźno
Helena Kopycińska

                                                  

Obywatelska Kontrola Wyborów

     Helena Kopycińska 6.02.2018 r           

W Grupie Lokalnej Grudziądz-Wąbrzeżno luty jest miesiącem spotkań z partiami i ugrupowaniami. Głównym tematem spotkań będzie OKW. W czwartek 15/02/2018 spotkamy się z Nowoczesną.Czekamy na potwierdzenie daty spotkania z SLD oraz PSL.Zastanawiamy się także nad spotkaniem z Obywatelskim Grudziądzem.

Dziś 5 lutego odbyło się pierwsze z serii zaplanowanych spotkań z ugrupowaniami politycznymi.Spotkaliśmy się z PO, którą reprezentowali:Poseł RP Tomasz Szymański, Radny Paweł Napolski.Głównym tematem naszego spotkania był projekt "Obywatelskiej Kontroli Wyborów".Po wyczerpaniu tematu OKW wywiązała się ciekawa dyskusja na temat sytuacji w Sejmie, głosowań oraz sytuacji dot.naszego miasta. Między innymi poruszono temat braku Oddziału Geriatrycznego w naszym szpitalu. Wszystkim uczestnikom dzisiejszego spotkania dziękuję za obecność licząc na udział w następnych spotkaniach.
                                                                        Helena Kopycińska

                                                                    

 

 

Zebranie Grupy

                  Hanna Tabor 22.02

                                                                                Grudziądz, 20 stycznia 2018

Zebranie Grupy Lokalnej Grudziądz-Wąbrzeźno

         Pierwsze spotkanie w 2018r prawie w całości poświęcone było „Obywatelskiej Kontroli Wyborow”. Uczestnicy poinformowani zostali o wynikach spotkania przedstawicieli Regionów w Warszawie. Region Kujawsko-p=Pomorski reprezentowali Helena Kopycińska GL Grudziądz-Wąbrzeźno oraz Makary Wiskirski reprezentujący GL Toruń i Powiat Toruński. Spotkanie warszawskie dotyczyło monitorowania wyborów w świetle nowej Ordynacji Wyborczej. Materiały dotyczące OKW będą napływały do Regionów na ręce koordynatorów regionalnych. Na zebraniu postanowiono rozpocząć cykl spotkań z ugrupowaniami działającymi na ternie Grudziądza i Gminy Grudziądz. Pierwsze spotkanie odbędzie się z PO w uzgodnionym uprzednio terminie.

         Podjęto także decyzję w/s dysponowania sprzętem nagłaśniającym – ze względu na dyspozycyjność osobą taką będzie Piotr Sitkowski – w rezerwie pozostaną osoby posiadające samochód oraz czas.

       Zwrócono także uwagę na konieczność domagania się zagranicznych obserwatorów wyborow.

 

Zebranie protokołowała : Hanna Tabor   


 

    

Kontakt

Siedziba biura regionalnego:
ul. Sobieskiego 35
87-100 Toruń
Dyżur Zarządu w  czwartki od 17.00 do 19.00

Telefony:

od 12.00 – 18.00
+48 793 491 647 (Toruń, Inowrocław, Grudziądz).
+48 798 714 589 (Włocławek)
+48 570 655 757 (Bydgoszcz)
e-mail: zarzad@kodkp.info
Redakcja: media@kodkp.info